Artykuły, teksty, opracowania

Alarmujący wzrost: co drugi dzień zgłaszane jest zabójstwo osoby transpłciowej


Program badawczy TGEU „Transszacunek kontra Transfobia na Świecie” ujawnia, że od 2008 r. zgłoszono ponad 420 morderstw osób trans.

Przed rokiem europejska organizacja na rzecz osób transpłciowych Transgender Europe (TGEU) oraz sieć organizacji osób trans opublikowały wstępne wyniki ogólnoświatowego Monitoringu Zabójstw Osób Trans (Trans Murder Monitoring). Do lipca 2009 r. zespół badawczy TGEU udokumentował 121 zgłoszonych zabójstw osób trans, popełnionych w 2008 r. oraz 83 popełnione od stycznia do lipca 2009 r., stwierdzając, że zabójstwo osoby trans było zgłaszane wówczas przeciętnie co trzeci dzień. Z powodu braku systemów monitoringu w większości krajów oraz trudności w zbieraniu danych i zgłaszaniu spraw zamordowanych osób trans, nie można było oszacować liczby przypadków niezgłaszanych. Opublikowane dane umożliwiają jedynie przybliżoną orientację w rzeczywistości i ukazują wierzchołek góry lodowej. W pierwszym raporcie z badań stwierdzono, że sytuacja jest znacznie gorsza i że w ciągu ostatniego roku można było zaobserwować wzrost liczby zgłaszanych zabójstw osób trans. Ta tendencja została obecnie potwierdzona.

Według nowych danych, od 2008 r. zgłoszono na świecie 426 zabójstw osób trans. Tymczasowe Uzupełnienie z lipca 2010 r. potwierdza tendencję zaobserwowaną rok temu i potwierdzaną przez każde kolejne Uzupeniłenie. Już w pierwszym półroczu 2010 r. udokumentowano 93 zabójstwa osób trans, co oznacza, że vo drugi dzień zgłaszano zabójstwo. Łącznie daje to liczbę 426 zgłoszone zabójstwa osób trans przez ostatnie dwa i pół roku. Przypadki takie były zgłaszane w Azji, Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, oraz w Europie. Podobnie, jak w latach poprzednich, większość zgłoszonych przypadków pochodziła z Ameryki Środkowej i Południowej. W 2008 r. w 13 krajach Ameryki Środkowej i Południowej zgłoszono 97 zabójstw. W 2009 r. w 15 krajach Ameryki Środkowej i Południowej zgłoszono 135 zabójstw, a w pierwszej połowie 2010 roku w 10 krajach Ameryki Środkowej i Południowej zgłoszono 77 zabójstw. Zgłoszone zabójstwa osób trans w Ameryce Środkowej i Południowej stanowią 77 proc. ogółu zabójstw osób trans zgłoszonych od 2008 r. Największą dynamikę wzrostu liczby zgłoszeń również można zaobserwować w Ameryce Środkowej i Południowej, np. w Brazyli (2008 r.: 59, 2009 r.: 68, styczeń–czerwiec 2010 r.: 40), Gwatemali (1/13/14) i Meksyku (4/10/9). Tymczasowe Uzupełnienie wstępnych wyników ujawnia również, że w pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. zgłoszono siedem zabójstw osób trans w USA (2008 r.: 17, 2009 r.: 14), pięć w Europie (2008 r.: 11, 2009 r.: 17) i cztery w Azji (2008 r.: 9, 2009 r.: 8). Innym ustaleniem Tymczasowego Uzupełnienia jest fakt, że choć Brazylia była przedmiotem szczególnej uwagi ze względu na największą bezwzględną liczbę zabójstw, liczba zabójstw w innych krajach Ameryki Środkowej i Południowej, jak Wenezuela, Honduras i szczególnie Gwatemala, jest równie niepokojąca z powodu znacznie mniejszej liczby ludności w tych krajach.


Więcej informacji na: www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results.htm


Program badawczy TvT

Program TGEU Monitoring Zabójstw Osób Trans rozwinął się obecnie w międzynarodowy program badawczy „Transszacunek kontra Transfobia na Świecie" (Transrecpect kontra Transphobia Worldwide, TvT). TvT polega na ciągłym, porównawczym, jakościowo-ilościowym badaniu ogólnej sytuacji osób trans z różnych krajów świata pod względem respektowania praw człowieka oraz na opracowaniu użytecznych danych i metod wspierania dla instytucji międzynarodowych, organizacji zajmujących się prawami człowieka, ruchu osób trans i ogółu społeczeństwa. Zespół badawcza z Transgender Europe koordynuje program, który jest finansowany prze Fundacje Otwartego Społeczeństwa (Open Society Foundations), Fundację Arcus (Arcus Foundation) i częściowo Fundację Heinricha Boella (Heinrich Boell Foundation). Zespół badawcza TGEU jest wspierana przez radę doradczą, złożoną z aktywistów LGBT z różnych krajów oraz naukowców z wszystkich kontynentów. Ponadto współpracuje on z organizacjami partnerskimi z sześciu regionów świata.


Mapa sytuacji prawnej i społecznej osób trans

Jakkolwiek Monitoring Zabójstw Osób Trans dostarcza podstawowe informacje o respektowaniu praw człowieka w odniesieniu do osób trans w skali globalnej, istnieje potrzeba prowadzenia pogłębionych badań i kontekstualizacji, a także oceny dokonanych ustaleń. W tym celu we wrześniu 2010 r. w ramach programu TvT (we współpracy z organizacjami partnerskimi) rozpoczęto przegląd sześciu regionów świata. Do stworzenia mapy prawnej i społecznej sytuacji osób trans w skali światowej zostaje wykorzystany specjalnie opracowany kwestionariusz ekspercki. Składa się on z trzech części odnoszących się do sytuacji prawnej, sytuacji społecznej i kwestii związanych z Monitoringiem Zabójstw Osób Trans. Jest to kwestionariusz międzykulturowy i został on przeanalizowany przez aktywistów LGBT i praw człowieka z Afryki, Azji, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, Europy i Oceanii. Rezultaty badawcze będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej TvT w miarę spływania kwestionariuszy z poszczególnych krajów i regionów oraz postępów w ich analizie. Prosimy, byście zwracali szczególną uwagę na sekcję „Kraje” (Countries), która będzie regularnie uzupełniana od listopada.

Oprócz kwestionariusza eksperckiego, TvT rozpoczęło prowadzenie wywiadów o zbliżonej strukturze z aktywistami trans i ekspertami w celu pogłębienia wiedzy o różnych kulturowych, politycznych, społecznych i prawnych kontekstach, w których prowadzony jest przegląd. Chcielibyśmy zachęcić organizacje i aktywistów trans ze wszystkich stron świata, by swoją wiedzą i doświadczeniem pomogli ekipie badawczej TvT i organizacji z nią współpracujących w tworzeniu mapy globalnej sytuacji osób trans w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka oraz umożliwienia kontekstualizacji ustaleń. TvT aktualnie poszukuje uczestników wywiadów ze wszystkich regionów świata.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub chcieliby Państwo wesprzeć nasz program badawczy, prosimy o kontakt z ekipą badawczą TvT:


dr Carsten Balzer i Jan Hutta

research@transrespect-transphobia.org
lub na naszej stronie internetowej:

www.transrespect-transphobia.org

edzamieszczono: 2010.10.01

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1802 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj