Artykuły, teksty, opracowania

IV Wybory Miss Trans


Najpiękniejsza trans-Polka zostanie wybrana już po raz czwarty. W sobotę 14 czerwca, w wieczór po Paradzie Równości, w warszawskim klubie Galeria odbędzie się czwarta edycja Wyborów Miss Trans. Współorganizatorami imprezy są Fundacja Trans-Fuzja, klub Galeria i drag queen Kim Lee.


Idea zorganizowania polskiego konkursu Miss Trans zrodziła się w 2011 r. Fundacja Trans-Fuzja wraz z warszawskim klubem Le Garage zorganizowali pierwsze wybory Miss Trans 25 czerwca 2011 r. Drugie wybory odbyły się 2 czerwca 2012 r. również w klubie Le Garage, a kolejne – 15 czerwca 2013 r. także w Le Garage. Polskie wybory są wzorowane na podobnych imprezach odbywających się w wielu krajach świata (m.in. Tajlandia, Brazylia, Stany Zjednoczone, Włochy, Hiszpania, Wenezuela).

– Wybory Miss Trans są jednym z elementów oswajania społeczeństwa ze zjawiskiem transpłciowości – mówi Lalka Podobińska, prezeska Fundacji Trans-Fuzja. – Organizujemy je po to, by osoby transpłciowe przełamały swoje bariery i obawy przed publicznym zaistnieniem. Chcemy także, by społeczeństwo dowiedziało się w ten sposób więcej o zjawisku transpłciowości, które wciąż jest mylnie interpretowane. Chcemy, by społeczeństwo zauważyło w osobach trans normalnych ludzi, którzy mają prawo do samorealizacji w życiu, podobnie jak inni. I że są naprawdę wspaniałymi, wesołymi osobami, które potrafią się bawić – dodaje.

Laureatki III Wyborów Miss Trans
Fot. Wera Kruz

Obecnie trwa nabór chętnych do wzięcia udziału w wyborach. W konkursie mogą startować pełnoletnie osoby transpłciowe typu M/K, czyli osoby, które po urodzeniu miały oznaczoną płeć męską (biologiczni mężczyźni), ale reprezentują kobiecy wizerunek i ekspresję płciową – transseksualistki, transwestyci podwójnej roli oraz osoby transgenderowe, a także queergenderowe. Osoby uczestniczące w konkursie wystąpią w dwóch wyjściach, w których zaprezentują się w strojach codziennych i wieczorowych (do dyspozycji będą stylistki i makijażystki, które pomogą w przygotowaniach do konkursu). Podczas prezentacji osoby uczestniczące w konkursie będą musiały powiedzieć kilka słów o sobie oraz odpowiedzieć na pytania zadawane przez jury. Spośród tych osób wyłonionych zostanie pięć, które wystąpią w finale. Pokażą się one publiczności w trzecim wyjściu w strojach dowolnych, po którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie tytułów i nagród.

Podczas tegorocznych wyborów kandydatki oceniać będzie jury, w którym zasiądą: prezeska Fundacji Trans-Fuzja Lalka Podobińska (przewodnicząca jury), pisarka Kaja Malanowska, dziennikarz filmowy i muzyczny Remigiusz Kadelski, socjolog, publicysta i współprzewodniczący partii Zieloni Adam Ostolski, znany socjolog specjalizujący się m.in. w queer studies dr hab. Jacek Kochanowski oraz ubiegłoroczna Miss Trans Zuzanna Nadia Stachura.

Publiczność zgromadzona w klubie wybierze Miss Trans Publiczności 2014. 

W tym roku zostaną przyznane nastepujące tytuły:
– Miss Trans 2014 (nagrody: 700 zł, stylowy tuniko-płaszcz projektu Chi-Chi Ude, voucher na usługi fryzjerskie wartości 500 zł, profesjonalna plenerowa sesjai fotograficzna, jednodniowe SPA psychologiczne)
– I Wicemiss Trans 2014 (nagrody: 500 zł, tablet)
– II Wicemiss Trans 2014 (nagrody: 300 zł)
– Miss Trans Publiczności 2014 (nagrody: karnet na 300 zł do wykorzystania w klubie Galeria oraz zaprozenie dla dwóch osób na kolację we włoskiej restauracji)
– Miss Trans Foto 2014 (nagrody: profesjonalna sesja fotograficzna wykonana przez laureatkę nagrody World Press Photo Ilonę Szwarc).

Ponadto upominki i pamiątkowe dyplomy dla każdej z uczestniczek.

Zapraszamy w sobotę 14 czerwca do klubu Galeria w Warszawie przy pl. Mirowskim 1 (główne wejście do Hali Mirowskiej). Startujemy o godz. 21.00. Imprezę poprowadzą gwiazda polskiej sceny drag queen Kim Lee oraz rzeczniczka prasowa Fundacji Trans-Fuzja Edyta Baker.

Uwaga!
Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o wysłanie mailowego zgłoszenia na adres: kontakt@transfuzja.org lub edyta.baker@transfuzja.org zawierającego: imię i nazwisko lub pseudonim, pod jakim chcą wystąpić, miejscowość/region, z której/którego pochodzą, numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy, zdjęcie całej sylwetki z widoczną twarzą, przedstawiające wizerunek kobiecy (wszelkie przesłane dane i zdjęcia pozostają tylko do wglądu i wiadomości Fundacji Trans-Fuzja). W odpowiedzi otrzymają komplet materiałów informacyjnych dotyczących udziału w konkursie (formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, wymagania i sugestie dotyczące strojów, szczegółowy rozkład dnia konkursowego itp.).

Organizatorzy przewidują zwrot kosztów przyjazdu (do 80 zł) na Wybory dla uczestniczek spoza Warszawy. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pisząc na maila: edyta.baker@transfuzja.org


NASI PARTNERZY I SPONSORZYChi-Chi Ude i Siostry KapCiuszka
http://www.chichiude.com

Toro
Warszawski klub muzyczny
ul. Marszałkowska 72
Warszawa

http://www.toro.waw.plSalon fryzjerski Cyrulik
ul. Postępu 10
Warszawa


Kinga Taukert Fotografia

Ogólnopolski Instytut Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii Empiria
ul. Żubardzka 4, pok. 45
91-036 Łódź


Regulamin Wyborów Miss Trans [edycja 2014]

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Wyborów Miss Trans jest Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych, zarejestrowana pod adresem: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309669, NIP 8942951248, REGON 020790802.
2. Organizator ustala adresy korespondencyjne dla Wyborów: kontakt@transfuzja.org i edyta.baker@transfuzja.org.
3. Wybory odbędą się dnia 14 czerwca 2014 r. w klubie Galeria mieszczącym się w Warszawie przy pl. Mirowskim 1.
4. Wybory mają charakter konkursowy.
5. Celem konkursu jest wybór przez jury Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014 oraz przez gości klubu Galeria – Miss Trans Publiczności 2014. PFotoreporterzy akredytowani na imprezie wybiorą Miss Trans Foto 2014.
6. Organizator ustala komisję w składzie: Lalka Podobińska (prezes Fundacji Trans-Fuzja), Edyta Baker (członek zarządu i rzecznik prasowy Fundacji Trans-Fuzja) i Piotr Pawlikowski (członek zarządu Fundacji Trans-Fuzja), której zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Wyborów, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji. 
§ 2 Zasady Wyborów. Zgłoszenie do udziału.
1. Wybory mają charakter otwarty. Może brać w nich udział każdy chętny z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 i 4.
2. Wybory organizowane są w kategorii trans M/K (mężczyzna > kobieta), a udział w nich biorą osoby, które po urodzeniu oznaczono jako mężczyzn (np. biologiczni mężczyźni), reprezentujące wizerunek kobiecy i kobiecą (lub kojarzoną z kobiecością) ekspresję płciową.
3. Warunkiem udziału w Wyborach jest ukończenie 18. roku życia (w razie wątpliwości Organizator ma prawo zażądać wglądu do dowodu osobistego) oraz nadesłanie drogą mailową lub złożenie osobiście u Organizatora zgłoszenia na formularzu rejestracyjnym.
4. W Wyborach nie mogą startować osoby, które zdobyły tytuł Miss Trans we wszystkich poprzednich edycjach konkursu.
5. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub pseudonim, miejscowość zamieszkania, adres e-mail i telefon, powód zgłoszenia, zainteresowania oraz wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczenie, że jest się osobą pełnoletnią, wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora konkursu, oaz oświadczenie, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie.
6. Do zgłoszenia należy załączyć skan zdjęcia prezentującego całą sylwetkę w wersji kobiecej z widoczną twarzą. Na zdjęciu nie powinny znajdować się osoby trzecie. Zdjęcie nie powinno naruszać praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych autora zdjęcia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia, które nie spełnia podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (brak dokładnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub niewyraźna fotografia).
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia, które w jakimkolwiek stopniu narusza przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy społeczne.
9. Organizator po zakończeniu imprezy nie odsyła nadesłanych zdjęć.
10.  Organizator w indywidualnych przypadkach (np. brak dostępu do internetu) zastrzega sobie prawo zarządzenia innego dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem. Prośby takie będą rozpatrywane po uprzednim zgłoszeniu się osoby chętnej na adres korespondencyjny Organizatora.
11.  Przesyłając zgłoszenie do Wyborów, osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Organizatora na potrzeby organizacji Wyborów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, a także na publikację i wykorzystanie wizerunku osoby uczestniczącej za pomocą środków masowego przekazu oraz środków elektronicznych. Osoby biorące udział w konkursie i autorzy zdjęć nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora.
12.  Przesłanie zgłoszenia do udziału w Wyborach jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
13.  W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych z listy osób biorących udział w konkursie.
14.  Komisja może podjąć decyzję nieprzyjęciu zgłoszenia osoby do konkursu lub o wykluczeniu osoby biorącej udział w konkursie niespełniającej wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów prawa i norm społecznych. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 3 Zasady Wyborów. Prezentacja osób uczestniczących w konkursie.
1. Celem każdej osoby uczestniczącej w konkursie powinno być zaprezentowanie własnego wizerunku kobiecości.
2. Każda osoba startująca w Wyborach otrzyma swój numer konkursowy (porządkowy).
3. Każda osoba uczestnicząca w konkursie bierze udział w jego trzech kategoriach:
a) Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014
b) Miss Trans Publiczności 2014
c) Miss Trans Foto 2014.
4. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu przez osoby uczestniczące w konkursie podczas trwania imprezy. Spożywanie alkoholu do czasu zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników może skutkować dyskwalifikacją. Prohibicja kończy się wraz z ogłoszeniem wyników konkursu.
5. Niewskazane jest używanie wulgaryzmów i złośliwych komentarzy wypowiadanych publicznie. W szczególnie drastycznych sytuacjach może to spowodować dyskwalifikację.
6. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zobowiązane są wystąpić we wspólnej finałowej piosence po ogłoszeniu wyników konkursu, na zakończenie imprezy.
7. Każda osoba uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do zaprezentowania się na scenie w trzech odsłonach: pierwsze wyjście – strój codzienny, drugie wyjście – strój wieczorowy, trzecie wyjście/finał – strój dowolny.
8. Strój codzienny – osoby uczestniczące w konkursie zobowiązane są zaprezentować swoją wizję codziennego stroju kobiecego, tzn. takiego, w jakim chciałyby wystąpić podczas różnorodnych zajęć dnia codziennego. Nie musi to być, ale może, strój biznesowy, luźne ubranie na spacer, zakupy lub wyjście do miasta. Nie powinien to natomiast być strój domowy, sportowy itp.
9. Strój wieczorowy – osoby uczestniczące w konkursie zobowiązane są zaprezentować swoją wizję stroju wieczorowego, tzn. takiego, w jakim chciałyby wystąpić podczas np. wieczornego wyjścia do teatru, na oficjalne przyjęcie itp.
10.  Strój dowolny – osoby uczestniczące w konkursie mogą zaprezentować się w stroju, w którym już występowały (codziennym lub wieczorowym) albo innym, dowolnym.
11.  Osoby uczestniczące w konkursie zobowiązane są zwrócić uwagę, by każda z wersji proponowanego wizerunku pozbawiona była akcentów wulgarnych lub erotycznych (odsłonięte zewnętrzne narządy płciowe oraz piersi), może to skutkować dyskwalifikacją.
12.  Każda z osób uczestniczących w konkursie zobowiązana jest podczas prezentacji strojów do odpowiedzi na pytania jury.
§ 4 Zasady Wyborów. Głosowanie.
1. Głosowanie w Wyborach odbywa się w trzech kategoriach:
a) Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014.
b) Miss Trans Publiczności 2014
c) Miss Trans Foto 2014.
Ad. a) Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014.
1. O przyznaniu tytułów Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014 decyduje jury w niejawnym głosowaniu.
2. Członkowie Jury mają prawo do zadawania pytań osobom uczestniczącym w konkursie oraz do komentowania prezentacji.
3. Głosu jury oraz osobom uczestniczącym w konkursie udziela osoba prowadząca imprezę.
4. Osoby uczestniczące w konkursie oceniane są w dwóch etapach. Drugi etap następuje po prezentacji stroju wieczorowego. Do drugiego etapu kwalifikuje się pięć osób, które uzyskały najwyższe oceny jury.
5. Spośród wybranej piątki jury wyłania Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014 (zgodnie z wysokością not otrzymaną od jury).
Ad. b) Miss Trans Publiczności 2014.
1. O przyznaniu tytułu Miss Trans Publiczności 2014 decydują goście klubu Galeria.
2. Każdy gość klubu Galeria ma prawo oddać jeden głos w głosowaniu niejawnym na kuponie otrzymanym od Organizatora.
3. Kupony zbierane są przez Organizatora po prezentacji stroju wieczorowego.
4. Organizator podlicza głosy i wyłania Miss Trans Publiczności 2014 (osoba, która otrzyma najwięcej głosów gości klubu Galeria).
Ad. c) Miss Trans Foto 2014 1. O przyznaniu tytułu Miss Trans Foto 2014 decydują w niejawnym głosowaniu fotoreporterzy akredytowani na konkursie.
§ 5 Zasady Wyborów. Ogłoszenie wyników i nagrody.
1. Ogłoszenie wyników Wyborów Miss Trans 2014 wraz z wręczeniem pamiątkowych dyplomów i nagród dla wybranych Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014, Miss Trans Publiczności 2014 oraz Miss Trans Foto 2014 nastąpi na zakończenie imprezy.
2. Wyniki Wyborów Organizator opublikuje za pomocą środków masowego przekazu oraz środków elektronicznych.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
4. Koszt podatku od nagród dla Miss Trans 2014, I Wicemiss Trans 2014, II Wicemiss Trans 2014, Miss Trans Publiczności 2014 oraz Miss Trans Foto 2014 ponosi Organizator.
5. W przypadku nieodebrania nagrody do dnia 30 czerwca 2014 r., pozostanie ona własnością Organizatora.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje związane z Wyborami mogą być kierowane przez osoby uczestniczące w konkursie do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres: kontakt@transfuzja.org w temacie: „Miss Trans 2014 – reklamacja” w terminie do dnia 21 czerwca 2014 r.
2. Reklamacje rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.
3. Reklamacje złożone przez osoby uczestniczące w konkursie będą rozpatrywane przez komisję nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowane osoby uczestniczące w konkursie zostaną powiadomione o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez komisję.
5. Decyzja komisji, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
§ 7 Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe osób uczestniczących w Wyborach są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji osób uczestniczących w konkursie, wydania nagród i publicznego podania imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych.
2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przez udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych osób uczestniczących w konkursie innym podmiotom.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia może prowadzić do odmowy przyznania udziału w konkursie.
§ 8 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów Miss Trans.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Wyborów oraz osób trzecich.
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu pod adresem internetowym: transfuzja.org.
edzamieszczono: 2014.05.14

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1449 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj