Artykuły, teksty, opracowania

List Rzecznika Praw Obywatelskich do MSWiA w sprawie legitymacji dla osób transpłciowych


Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski w liście do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grzegorza Schetyny, zgodnie z wystąpieniem i oczekiwaniami Naszej Fundacji, poparł postulat wprowadzenia legitymacji, które ułatwią niekomfortową sytuację legitymowania się, w jakiej znajdują się osoby posługujące się w życiu publicznym wizerunkiem płciowym przeciwnym do swej płci metrykalnej.
W dniu: 19.06.2009 RPO napisał:


Wielce Szanowny Panie Premierze,

Konstytucja RP stanowi, iż przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ustawa zasadnicza ustanawia także zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. W tym kontekście, uwzględniając zadania Rzecznika Praw Obywatelskich, pragnę podkreślić, że wiele cennych informacji, niezbędnych dla prawidłowej oceny stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w naszym kraju, otrzymuję ze strony organizacji pozarządowych. Podmioty te z powodzeniem realizują wiele znakomitych inicjatyw na rzecz osób i środowisk, których sprawy i problemy reprezentują.

Uprzejmie informuję, iż w toku jednego z cyklicznych spotkań z organizacjami społecznymi przeciwdziałającymi dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT), zwrócono moją uwagę na problem, z jakim borykają się osoby, które czasowo lub trwale nie identyfikują się ze swoją płcią fizyczną, tj. transseksualiści, transwestyci, a także transgenderowcy i crossdresserzy.

Osoby, których wygląd różni się od tego, który przedstawiony jest w podstawowym dokumencie stwierdzającym tożsamość, tj. dowodzie osobistym, często spotykają się z odmową realizacji przysługujących im praw. W przypadku osób, które poddają się leczeniu - tzn. zabiegom korekty płci - jest to sytuacja tymczasowa. Trudno jednak uznać, iż respektowane jest prawo do prywatności w sytuacji, gdy osoba np. odbierając przesyłkę pocztową musi się wykazywać stosownym zaświadczeniem lekarskim. Warto także uwzględnić, że sprawy sądowe o ustalenie płci toczą się stosunkowo długo. Ponadto, w przypadku wielu osób nie podejmujących leczenia - z różnych względów, w tym również braku jego finansowania ze środków publicznych - sytuacja taka nie ma charakteru wyłącznie przejściowego.

W związku z tym Fundacja Trans-Fuzja przedstawiła projekt legitymacji dla osób transpłciowych z dwoma zdjęciami. Dokument ten obrazowo stwierdzałby, że dana osoba oświadcza, że czasowo używa także imienia i końcówki nazwiska innych niż w dowodzie osobistym i posiada odmienny wizerunek, niż ten, który łączony jest z płcią wskazaną w jej dowodzie osobistym. Zaświadczenia tego rodzaju miałyby pomóc w identyfikacji jej posiadacza. Fundacja ze szczególnym apelem zwraca się do wszelkich służb i funkcjonariuszy publicznych o poszanowanie odmienności okaziciela. W obecnym stanie prawnym możliwości posługiwania się tego typu dokumentem ustawodawca nie przewidział.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie przedstawionego postulatu, który mógłby ułatwić funkcjonowanie osób transpłciowych w społeczeństwie. Zdając sobie sprawę z trudności, jakie wiązałyby się z tego typu rozwiązaniem prawnym, zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska Pana Ministra w tej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku,

Janusz Kochanowski

edzamieszczono: 2009.08.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1449 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj