Artykuły, teksty, opracowania

Malta wciąż łamie Prawa Człowieka osób transpłciowych


Mimo istniejących w prawie maltańskim zapisów o konieczności przejścia zarówno sterylizacji, jak i innych ciężkich operacji w celu zmiany oznaczenia płci, kraj ten nie dysponuje odpowiednimi ośrodkami zdrowia, ani nie umożliwia refundacji zabiegów dla osób transpłciowych - twierdzi maltański Minister Zdrowia.

Malta nieustannie narusza Prawa Człowieka osób transpłciowych. Minister Zdrowia Joseph Cassar potwierdził w odpowiedzi na zapytanie parlamentarne, że ośrodki wykonujące operacje potwierdzające płeć nie istnieją na Malcie. Nie udzielił jednakże odpowiedzi na pytanie, czy zabiegi przeprowadzane za granicą mogą być refundowane.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie L p. Litwie uznał, że państwo ma obowiązek umożliwić zabiegi korygujące płeć, dodatkowo w sprawie Kück p. Niemcom orzekł o konieczności włączenia tych zabiegów do programu refundacji.

"Prawo precedensowe Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zobowiązuje państwa nie tylko do umożliwienia przejścia zabiegów prowadzących do całkowitej korekty płci, lecz także do refundowania wszelkiego typu leczenia uznanego za "medycznie konieczne", do których zalicza się również korekta płci." - czytamy w dokumencie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy - "Tożsamość płciowa a prawa człowieka".

Kwestie związane z prawami osób transpłciowych na Malcie powinny być jak najszybciej zweryfikowane, szczególnie problem braku dostępu do korekty oznaczenia płci w dokumentach, służby zdrowia, czy możliwości zawarcia małżeństwa. Zmiana imienia jest tam możliwa dopiero po przejściu leczenia psychoterapeutycznego, ewaluacji przeprowadzonej przez specjalistę zdrowia psychicznego, przejściu testu realnego życia, potwierdzeniu wizerunku, przejściu terapii hormonalnej, sterylizacji oraz operacji genitalnej (SRS). Powyższe wymagania są sprzeczne z Zasadami Yogyakarty. Komitet Ministrów Rady Europy stwierdził, że wymagania dot. korekty płci, zwłaszcza zmiany fizyczne, powinny być regularnie poddawane rewizji, aby skończyć z niewłaściwymi praktykami. Zaproponowana przez Evaristę Bartola - członka parlamentu maltańskiego - oraz organizację MGRM ustawa o tożsamości płciowej (Gender Identity Bill) jest więcej niż spóźniona.

Malta łamie również prawo precedensowe ETPC, odmawiając transseksualnej kobiecie prawa do zawarcia małżeństwa z którąkolwiek z płci. Sąd uzasadnił decyzję odmowy stwierdzeniem, że po przejściu korekty płci osoba nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, mimo istniejących już wyroków ETPC. Sprawa toczy się obecnie przez maltańskim Trybunałem Konstytucyjnym.

TGEU wzywa Maltę do zaprzestania prowadzenia "polityki głów w piasku" i zdania sobie sprawy z odpowiedzialności umożliwienia transpłciowym obywatelom i rezydentom godnego życia. Malta - jako państwo członkowskie Rady Europy - powinna jak najszybciej wprowadzić w życie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aby to osiągnąć, należy wprowadzić nowe prawo regulujące prawna korektę płci, umożliwić prawo do małżeństwa oraz refundacji leczenia prowadzącego do korekty płci.http://tgeu.org/Malta_no_surgeries_available

TGEU

edzamieszczono: 2011.04.06

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1656 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj