Artykuły, teksty, opracowania

Należy chronić osoby transpłciowe przed dyskryminacją i nienawiścią za pomocą odpowiednich praw


Oświadczenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Thomasa Hammarberga w sprawie praw osób transpłciowych z dnia 26 lipca 2011

Osoby transpłciowe spotykają się z dyskryminacją w wielu dziedzinach życia, nie tylko w zatrudnieniu, edukacji, służbie zdrowia, czy rekreacji. Przemoc w szkołach także bywa powszechna. Badania pokazały, że około połowa osób trans skrywa swoją tożsamość płciową w miejscu pracy z obawy przed utratą zatrudnienia. Od 2008 roku w Europie odnotowano czterdzieści jeden zabójstw na tle transfobicznym.

Każdego noworodka oznacza się bądź jako chłopca bądź dziewczynkę i to rozróżnienie staje się od tej pory zarówno prawnym, jak i społecznym faktem. Charakterystyczne dla transpłciowych osób są problemy z identyfikacją z płcią nadaną przy urodzeniu. Nie współgra ona z głęboko i indywidualnie przeżywaną płcią psychiczną – tożsamością płciową. 

Na tożsamość płciową składa się także indywidualne poczucie własnego ciała oraz różnego rodzaju ekspresja, w tym także ubranie, mowa oraz zwyczaje. Osoby transpłciowe często odstają od oczekiwań społeczeństwa co do przydzielonej im przy urodzeniu płci męskiej bądź żeńskiej. Mogą ponadto przechodzić terapię hormonalną oraz różnego rodzaju operacje, aby zmienić wygląd swojego ciała i oznaczenie płci.

Współcześnie osoby trans w wielu przypadkach nie są chronione przed dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową, mimo że taka ochrona jest więcej niż potrzebna.

Nienawiść i uprzedzenia na tle transfobicznym

Niedawno opublikowany przez moje Biuro raport ukazuje, że nastawienie do osób transpłciowych wciąż naznaczone jest ignorancją, uprzedzeniem, a nawet nienawiścią. Umieszczanie „transseksualizmu” oraz „zaburzenia tożsamości płciowej” w medycznych klasyfikacjach chorób psychicznych prowadzi do stygmatyzacji oraz ogranicza wybór terapii.

W najgorszych przypadkach osoby trans stają się ofiarami przemocy i zbrodni z nienawiści. Projekt monitorowania morderstw realizowany przez organizację Transgender Europe zanotował od 2008 41 morderstw na tle transfobicznym w krajach europejskich. Sprawa dotyczy Albanii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Serbii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Mimo to transfobia wciąż rzadko bywa adresowana przez krajowe kodeksy karne. W rzeczywistości tylko szwedzkie i szkockie prawo obejmuje transfobię w rozwiązaniach dot. zbrodni z nienawiści. Chociaż w niektórych państwach znaleźć można bardziej ogólne rozwiązania prawne dotyczące nienawiści i aplikować je do transfobicznych incydentów, to wciąż za mało.

Dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową

Prawa człowieka należą się każdemu, bez względu na tożsamość płciową. A jednak wciąż nie zawsze widzi się ją jako możliwą przesłankę dyskryminacyjną. Międzynarodowe traktaty prawnoczłowiekie zwykle nie odnoszą się szczegółowo do tożsamości płciowej

Mimo wszystko zarówno trybunały oraz instytucje monitorujące prawa człowieka interpretują międzynarodowe prawo tak, aby włączyć tożsamość płciową do przesłanej dyskryminacyjnych. Tegoroczna Rada Europejskiej Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej stała się pierwszym międzynarodowym traktatem dosłownie odwołującym się do kwestii tożsamości płciowej. Ponadto Unia Europejska przyjęła dyrektywy odnoszące się do problemu równości pomiędzy kobietami, a mężczyznami w taki sposób, aby uwzględnić także osoby transpłciowe.

Na poziomie krajowym, tylko dziewięć Państw Rady Europy włączyło tożsamość płciową do prawa antydyskryminacyjnego – Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Niemcy, Serbia, Szwecja, Węgry oraz Wielka Brytania. Jednak nawet w tych państwach użyto różnych sformułowań, które mogą ograniczyć zakres ochrony. Jedenaście państw członkowskich przyjęło program ochrony zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. W pozostałych 27 państwach kwestia obejmowania osób trans przez prawo równościowe jest niejasna.

Zmiana prawa  i monitorowanie postępów

Politycy i decydenci zbyt często ignorowali prawa człowieka osób transpłciowych podczas tworzenia nowych rozwiązań prawnych. Należy wypełnić powstałe w ten sposób luki oraz zacząć poważne reformy wraz ze społecznymi zmianami. Prawo antydyskryminacyjne na poziomie krajowym powinno zawierać w sobie tożsamość płciową jako wyszczególnioną przesłankę dyskryminacyjną. Nienawiść na tle transpłciowym powinna zostać rozpoznana jako przyczyna zbrodni oraz mowy nienawiści.

Należy zrewidować krajowe oraz międzynarodowe klasyfikacje medyczne, aby usunąć jakąkolwiek stygmatyzację oraz przeszkody, które osoby trans mogą napotykać podczas dostępu do terapii oraz wyborów zdrowotnych. Trwająca właśnie rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO jest do tego świetną okazją.

Potrzeba również krajowego oraz międzynarodowego monitoringu w celu pomiaru postępu zmian. Krajowe organy ds. równości oraz rzecznicy praw człowieka powinni mieć wyraźny mandat do promowania praw człowieka osób transpłciowych. Zmiany będą możliwe jedynie wtedy, gdy rządy państw europejskich okażą prawdziwą polityczną wolę rozwiązania problemu oraz o wiele więcej determinacji do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją.

Źródło: http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=160

Thomas Hammarberg

edzamieszczono: 2011.08.05

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1477 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj