Artykuły, teksty, opracowania

Opowiadania o transie i crossdressingu
"Namaluj mi wiatr" to opowiadania krosdreserów i o krosdreserach; nasza pierwsza książka!

Fragmenty można przeczytać tutaj.


We wstępie do książki czytamy: Jest świat kobiet i świat mężczyzn i jest świat pomiędzy płciami. Świat tak daleki nam i tak bliski. Przekraczanie granic własnej płci. Poszukiwanie zakamarkach duszy własnej tożsamości, która nie mieści się w granicach jednej z dwóch płci metrykalnych. Łamanie sztywnych granic wyznaczonych przez normy kulturowe przewidziane dla płci, to przygoda dostępna nielicznym - krosdreserom.

"Namaluj mi wiatr" to książka budząca emocje, relacja z podróży w inny świat, która zawiera wyjątkowy w polskiej literaturze zbiór tekstów literackich związanych ze zjawiskiem krosdresingu. Pisane są one przez krosdreserów oraz przez autorów, którzy zetknęli się z tym fascynującym zjawiskiem.

Co czują, kim są ludzie którzy przekraczają granice płci? Jakie doświadczenia, niedostępne dla ludzi żyjących w granicach norm, są ich udziałem? W jaki sposób krosdreserzy postrzegają siebie i otaczający ich świat? Czego pragną? Co odnajdują po drugiej stronie swego lustra, w przestrzeni pomiędzy kobiecością i męskością?

Mamy nadzieję, że publikacja ta, choć w części odpowie na postawione tu pytania, a także pozwoli Wam przeżyć przygodę, jaką niesie kontakt z niestandardowymi ludźmi i niezwykłymi psychologicznie sytuacjami.

Inspiracją do wydania tej książki był kontakt z ludźmi skupionymi wokół tego portalu internetowego, którzy okazali się fascynującymi osobowościami nie tylko poprzez fakt, że są krosdreserami, ale także ze wszystkich innych powodów.

Poznając krosdreserów, czytając tą książkę, konstatujemy, że powszechnie obowiązujące stereotypy dotyczące osób przebierających się w stroje płci przeciwnej często mijają się z rzeczywistością.

Nie każdy krosdreser jest transwestytą, ale transwestyci są krosdreserami. Za krosdreserów uważać można ludzi, którzy przebierają się aby wstępować na scenie, osoby które z różnych powodów, bawią się łamaniem norm kulturowych, ludzi którzy przebierają się, gdyż sprawia im to różnego rodzaju przyjemność i satysfakcję. Krosdreserami są także ci ludzie, którzy po prostu czują się osobami płci przeciwnej i pragną realizować się w ten sposób. Zjawisko krosdresingu dotyczy obu płci.

Zapytacie: dlaczego oni to robią? W znacznej mierze, odpowiedź na to pytanie niosą zawarte w tej książce teksty. Czytając je, zdołacie się zorientować, że głównym motywem krosdresingu jest poczucie dyskomfortu, które wynika z braku możliwości osiągnięcia pełnej satysfakcji z życia w narzuconych kulturowo ramach przypisanych ich płci biologicznej lub odmienna od ich płci biologicznej psychologiczna identyfikacja płciowa - tożsamość płciowa. Znaczna część krosdreserów, zdając sobie sprawę ze swych cech biologicznych, po prostu czuje się jednak osobami płci odmiennej i zaprzecza swej psychologicznej identyfikacji z własną płcią biologiczną. Po prostu czują się kobietami lub mężczyznami, którym los dał ciało nie odpowiadające ich psychologicznej tożsamości. Krosdreserami są także transwestyci, kojarzeni z zaspokajaniem swych seksualnych potrzeb poprzez przywdziewanie odzieży płci przeciwnej. Zapewne seksualna motywacja do przebierania się dotyczy jakiejś części transwestytów, ale w kontakcie z tekstami zawartymi w książce, a także podczas lektury publikacji i wypowiedzi na Naszym Forum internetowym zorientują się Państwo, że jak się wydaje, nie jest to motywacja dominująca.

Istnieje także stereotyp, według którego kobieta lub mężczyzna, który prezentuje w zachowaniu lub ubiorze, cechy odpowiednie dla płci przeciwnej jest homoseksualistą. To przekonanie błędne. Anonimowa ankieta prze-prowadzona wśród znacznej grupy krosdreserów wykazuje, że zdecydowana większość z nich jest heteroseksualna w stosunku do swej płci biologicznej. A przecież, tak rozumiany homoseksualizm nie byłby czymś niespodziewanym wśród tej części krosdreserów, którzy czują się osobami płci przeciwnej do swej płci biologicznej.

Nasza książka oczywiście nie prezentuje całej gamy odcieni krosdresingu. Znacznie więcej wiedzy na ten temat zgromadził portal. Książka proponuje wybrane ze wzglądu na ich walory poznawcze i literackie utwory (dwa z ośmiu tekstów literackich zamieszczonych w książce znajdują się w zasobach portalu), które mamy nadzieję zdołają czytelnikom przybliżyć zjawisko krosdresingu, a w szczególności pozwoli odbyć podróż w głąb świadomości i wyobraźni ludzi, którzy w poszukiwaniu własnej tożsamości przekraczają granice płci. Krosdresing, jaki jawi nam się po przeczytaniu tej książki, to walka z sztywnością norm kulturowych, w których pewni ludzie się nie mieszczą. Ludzie ci prowadzą walkę o możliwość pełnej samorealizacji, walkę ze sobą i z pętającymi ich normami kulturowymi przewidzianymi dla dwóch spolaryzowanych płci.

Jak już wyjaśnialiśmy, różne są odcienie krosdresingu. Sami krosdreserzy najczęściej uważają, że powodem ich ewentualnego cierpienia i problemów, nie są oni sami i ich skłonności, ale niechętna czy wroga postawa otoczenia. "Nie robimy nikomu nic złego", - mówią - "nie łamiemy prawa", "mamy prawo do wyrażania siebie", "nie jesteśmy chorzy". Czy jest bowiem chorym ktoś, kto nie cierpi z powodu swoich właściwości, a one nie zaburzają jego zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i przeżywania szczęścia? Czy nawet nietypowa samorealizacja, która nie czyni innym ludziom realnej krzywdy powinna być potępiana? Czy też odwrotnie, "chorym" jest społeczeństwo, ograniczające wolność osobistą człowieka i uniemożliwiające mu wyrażanie swej osobowości?

Należy tu jednak powiedzieć, że wśród zaburzeń tożsamości płciowej, istnieje także zjawisko transseksualizmu. Osoby transseksualne przejawiają silne dążenie do zmiany płci. Transseksualizm to najbardziej skrajna postać negacji własnej płci biologicznej. Transseksualiści, nie tylko pragną realizować swoje marzenia o przeistoczeniu się w osobę upragnionej płci, ale dążą do zmiany płci, gdyż uciekają przed cierpieniem jakim dla nich jest życie w obcym ciele i życie w nie swojej roli społecznej. Osoby te cierpią także z powodu braku możliwości samorealizacji i realizacji swoich ważnych celów życiowych, a przede wszystkim z powodu trudności w nawiązywania pożądanych przez siebie relacji emocjonalnych. Obserwuje się znaczny odsetek samobójstw, wśród osób transseksualnych. Dlatego ludzie ci wymagają pomocy medycznej polegającej na dostosowaniu zewnętrznych znamion do płci, odczuwanej psychicznie.

Książka "Namaluj mi wiatr" napisana jest przez kilkoro autorów. Są nimi przede wszystkim krosdreserzy piszący o swych doświadczeniach, przygodach i przeżyciach związanych z krosdresingiem. Za ich męsko brzmiącymi pseudonimami stoją biologiczne kobiety, a żeńskie pseudonimy reprezentują metrykalni mężczyźni. Publikowane teksty są często fikcją literacką, jednak łatwo można dostrzec, że wyrażają one autentyczne przeżycia, opisują faktyczne i prawdziwe historie lub bardzo prawdopodobne sytuacje. Dwa z opowiadań: Siestrzeń oraz Postać, napisane zostały przez biologiczne kobiety, które zetknęły się ze zjawiskiem krosdresingu. W naszym przekonaniu opowiadania te są bardzo interesujące nie tylko ze względu na ich walory literackie, ale także ze względu na szczególny punkt widzenia - spojrzenie z zewnątrz.

Życzymy interesującej lektury.

Redakcja książkowa Oficyny Wydawniczej KABART.
kabart@crossdressing.pl

Zamówienie można składać tu

Grupa Trans-fuzja posiada kilka egzemplarzy na sprzedaż. Jak ktoś zainteresowany jest kupnem bezpośrednio z naszych rąk, niech się kontaktuje! Sprzedaż ogranicza się oczywiście do Wrocławia, kto się do nas nie wybiera, niech zamawia przez internet.

edzamieszczono: 2007.07.09

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.3196 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj