Artykuły, teksty, opracowania

Rekomendacje dla krajów członkowskich Rady Europy


Rekomendacje Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Thomasa Hammarberga w zakresie rozpoznawania praw osób transpłciowych

Niniejsze rekomendacje pochodzą z dokumentu "Tożsamość płciowa a prawa człowieka" wydanego przez Biuro Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Dokument ten wkrótce ukaże się w języku polskim dzięki współpracy Fundacji Trans-Fuzja z Transgender Europe oraz projektem TvT.

Kraje członkowskie powinny:

1. Wprowadzić antydyskryminacyjne międzynarodowe standardy praw człowieka oraz zakazać dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową w krajowym prawie antydyskryminacyjnym. Zasady Yogyakarty powinny być uznane za publikację wskazującą, jak należy sformułować przepisy.
2. Uchwalić prawo o zbrodni z nienawiści, które ochroni osoby transpłciowe przed zbrodniami i incydentami transfobicznymi.
3. Stworzyć wygodne i jasne procedury zmiany imienia oraz oznaczenia płci osoby transpłciowej w aktach urodzenia, dowodach osobistych, paszportach, dyplomach oraz wszelkich innych podobnych dokumentach.
4. Zaprzestać traktowania sterylizacji oraz innego rodzaju medycznych zabiegów jako działania koniecznego do rozpoznania przez prawo czyjejś tożsamości płciowej i usunąć te wymagania z zapisów prawnych.
5. Sprawić, że procedury korekty płci, tj. terapia hormonalna, zabiegi chirurgiczne oraz wsparcie psychologiczne są dostępne dla osób transpłciowych i pokrywane przez ubezpieczenie społeczne.
6. Usunąć wszelkie przeszkody prawne uniemożliwiające osobom transpłciowym pozostanie w związkach trwających po korekcie oznaczenia płci.
7. Przygotować oraz wprowadzić przepisy zwalczające dyskryminację oraz wykluczenie osób transpłciowych na rynku pracy, w dostępie do edukacji oraz opieki zdrowotnej.
8. Zaangażować osoby transpłciowe oraz ich organizacje do pracy przy ustalaniu oraz wprowadzaniu przepisów ich dotyczących. Również w ramach konsultacji.
9. Rozwiązać problem praw człowieka osób transpłciowych i dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową poprzez edukację w dziedzinie praw człowieka, programy szkoleniowe, a także kampanie podnoszące świadomość społeczną na ten temat.
10. Zapewnić szkolenia pracownikom służby zdrowia – zwłaszcza psychologom, psychiatrom oraz specjalistom innych dziedzin – na temat potrzeb i praw osób transpłciowych, a także konieczności szanowania ich godności.
11. Zawrzeć problem praw człowieka osób transpłciowych w obszarze działalności organów równościowych oraz krajowych struktur praw człowieka.
12. Opracować projekty badawcze, aby zebrać oraz zanalizować dane nt. sytuacji osób transpłciowych, uwzględniające dyskryminację oraz nietolerancję, z którą się spotykają, a także dbające o ich prawo do prywatności.
edzamieszczono: 2011.04.11

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1476 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj