Artykuły, teksty, opracowania

Tożsamość płciowa


Nasza psychiczna tożsamość płciowa determinowana jest przez naszą płeć biologiczną oraz procesy wychowania i interakcji człowieka z otoczeniem społecznym.

Układ przekazanych nam chromosomów XY lub XX to plan genetyczny rozwoju płci danej jednostki. Plan stworzenia mężczyzny lub kobiety. Kiedy dziecko jest jeszcze w łonie matki, między 6-tym a 12-tym tygodniem życia płodowego budowane są według tego planu fundamenty płci psychicznej dziecka – określone struktury w jego mózgu. W wykonaniu genetycznego planu uczestniczą chemiczne przekaźniki informacji – hormony płciowe matki i płodu. Rozwijają się gonady, to znaczy gruczoły płciowe męskie (jadra) lub żeńskie (jajniki), które produkują komórki płciowe i hormony.

Określona obecność oraz proporcje wyprodukowanych przez własny organizm hormonów, w późniejszych okresach życia płodowego kształtuje i steruje rozwojem drugo- i trzeciorzędowych fizycznych cech płciowych. Dziecko rodzi się z ukształtowanymi (pierwszo- i drugorzędowymi) cechami płciowymi. Pobieżny ogląd drugorzędowych cech płciowych, posiadanie waginy lub penisa przez noworodka, stanowi jedyną w praktyce podstawę do określenia płci metrykalnej dziecka. Dziecko rodzi się jednak także z ukształtowanym już w znacznym stopniu mózgiem. Matki, które miały doświadczenia zarówno z synkami jak i córeczkami, doskonale wiedzą, że płeć dziecka przejawia się często już wraz z pierwszymi próbami nawiązania kontaktu z otoczeniem przez dziecko. Źródło płciowej tożsamości psychicznej zakodowane jest bowiem już jako pewna tendencja w psychice nowonarodzonego dziecka.

Dalszy rozwój płciowości danej osoby – bo przecież nie zakończył się on w dniu urodzenia – zależy od wykształconych w okresie prenatalnym cech fizycznych, systemu produkcji hormonów oraz - o czym często zapominamy – ukształtowanej już w znacznym stopniu płci mózgu. Na taki stan organizmu dziecka nakładają się po urodzeniu wszelkie mechanizmy oddziaływania otoczenia jak wychowanie i doświadczenia społeczne. Okres dojrzewania płciowego dziecka, będący kolejną fazą silnych oddziaływań hormonalnych i społecznych, przypieczętowuje w znacznej mierze stan psychicznej tożsamości płciowej dziecka.

Efektem całego cyklu rozwoju płciowości człowieka są jego ostateczne fizyczne cechy płciowe i stan psychologicznej tożsamości płciowej. To skomplikowany proces, przebiegający w zależności od wielu czynników. W dziewięćdziesięciu kilku procentach przypadków mamy w wyniku tego procesu do czynienia z osobą, którą możemy jednoznacznie określić jako kobietę lub jako mężczyznę, czyli osobą, która w zakresie płci postrzega siebie samą tak, jak postrzegana przez innych i jak ma zapisane w metryce.

W kilku procentach przypadków jest jednak inaczej. Coś nie zadziałało zgodnie ze standardowym procesem. No cóż! Takie są prawa życia, biologii. Nic nie jest stuprocentowe, nic nie jest na zawsze, nic nie jest zerojedynkowe.

Nasz język, ukształtowany przez naszą kulturę, każe nam dostrzegać dwie płcie, a każdego człowieka ściśle przyporządkowywać którejś z nich. Rzeczywistość jest jednak inna. Wśród nas żyją osoby z nietypowym genotypem, osoby interseksualne (hermafrodyci), osoby transseksualne (o tożsamości psychicznej innej niż metrykalna), transwestyci podwójnej roli itd. Płeć nie jest dychotomiczna (zerojedynkowa). Należy ją opisywać na kilku płaszczyznach, jako punkt na linii continuum. Istnienie wszelkiego rodzaju odmienności jest absolutnie naturalnym zjawiskiem w biologii i społeczeństwie.

Jeśli w liście do Eskimosa napiszesz, że padający właśnie u ciebie śnieg jest biały, być może usłyszysz pytanie „który biały”? Biel to dla nich ważne pojecie i nadają różnym odcieniom bieli odrębne nazwy. W języku Eskimosów mamy do czynienia z kilkudziesięcioma nazwami określającymi biel, a więc postrzegają więcej niż jeden rodzaj bieli.
W języku polskim istnieje słowo „płeć”. W języku angielskim mamy do czynienia ze słowem „sex” (płeć biologiczna, genitalna) i „gender” (płeć społeczna, kulturowa). Dlatego być może trochę im łatwiej dostrzec i zrozumieć, że w niektórych przypadkach płeć kulturowa oraz psychiczna nie muszą być tożsame z płcią metrykalną i genitalną.

A zatem. płeć biologiczna ma kilka aspektów. W popularnym znaczeniu tych słów, płeć biologiczna to płeć genitalna. Ale przecież oczywiście to nie genitalia określają naszą psychologiczną tożsamość płciową, ale cały wyżej opisany biologiczny proces rozwoju człowieka poczynający się w dniu zapłodnienia. Pewną rolę w procesie kształtowania się tożsamości płciowej odgrywają czynniki społeczne i kulturowe, ale nie są one w stanie radykalnie zmienić biologicznej determinacji, jeśli u danej jednostki jest ona wyraźna.

Słowa „seks” czy „seksualność” w języku polskim oznaczają „akt erotyczny, podniecenie erotyczne itp.”, a nie płeć biologiczną. Niektóre nazwy przyswajane są do języka polskiego jako „kalki” z języka angielskiego. Takim słowem są na przykład słowa: „transseksualizm” i „homoseksualizm”. Słowa te stwarzają językowo wrażenie, że zjawiska, jakie opisują, dotyczą „seksualności”. Tymczasem słowo „transseksualizm” (skrajny brak akceptacji własnej płci biologicznej i społecznej) nie dotyczy jedynie seksu, a całej płciowości człowieka.

Anna Grodzka

edzamieszczono: 2009.05.18

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1501 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj