Nasze projekty

Projekty Fundacji Trans-Fuzja


W celu zapoznania się ze szczegółami działań w ramach opisanych niżej projektów zapraszamy do lektury sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji.

Aktualnie prowadzone projekty

Rok 2016

Wsparcie operacyjne z Funduszu Open Society

W 2016 roku Fundacja Trans-Fuzja ponownie otrzymała wsparcie operacyjne Funduszu Open Society, dzięki któremu organizacja finansuje swoją siedzibę, wewnętrzną administrację, działania wokół projektu ustawy o uzgodnieniu płci, a także rzecznictwo krajowe i międzynarodowe.

Czas realizacji: 1 lutego 2016 roku – 28 lutego 2017 roku

Wsparcie operacyjne z Astraea Lesbian Foundation for Justice

W 2017 roku Fundacja Trans-Fuzja po raz pierwszy otrzymała wsparcie operacyjne Fundacja Astraea dzięki któremu finansowana jest działalność osoby koordynującej ogólnopolskie wsparcie oraz część pracy międzynarodowej.


Czas realizacji: 1 lipca 2016 roku – 30 czerwca 2017 roku

"Rodzina przede wszystkim" – badanie sytuacji rodzin osób transpłciowych


W 2016 roku Fundacja Trans-Fuzja przeprowadzi badanie jakościowe

Projekt "Rodzina przede wszystkim" sfinansowano dzięki środkom międzynarodowej organizacji na rzecz osób homo- i biseksualnych, trans- oraz interpłciowych – ILGA-Europe.

Projekt badawczy zakończy się stworzeniem raportu wyników, który posłuży Fundacji przy realizacji dalszych celów rzeczniczych w celu poprawy sytuacji tych osób transpłciowych, które - pomimo chęci tranzycji prawnej - decydują się na założenie rodziny. Raport zostanie wydany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. W ramach projektu stworzone zostaną ponadto:

 • Poradnik dla osób transpłciowych na temat ich praw jako rodziców
 • Analiza przepisów prawa związanych z rodzicielstwem osób transpłciowych i problematyką wymuszonego rozwodu
 • Artykuł poświęcony psychologicznym aspektom transrodzicielstwa
 • Tekst analizujący kwestię transrodzicielstwa w odniesieniu do mechanizmów prawnoczłowieczych

Czas realizacji: 1 marca 2016 roku – 29 lutego 2017 roku
Zakończone projekty

Rok 2016

Projekt Funduszu Mama Cash

Przewidziany do zakończenia w czerwcu 2016 roku projekt Mama Cash to kolejny projekt, po zakończonym w 2011, którego celem jest edukowanie zarówno grup eksperckich, jak i środowiska LGBTQI w tematyce transpłciowej.

Projekt przewiduje przeprowadzenie 24 warsztatów na terenie całej Polski, wspieranie magazynu „Replika” w dalszej działalności na rzecz propagowania tematyki transpłciowej wśród społeczności LGB, wspiera ponadto działalność grupy psychologicznej Fundacji.Czas realizacji: 1 lipca 2014 roku – 30 czerwca 2016 roku


Rok 2015

#TransAktywni - Transpłciowy aktywizm w Polsce i Irlandii - wymiana doświadczeń

W 2015 Fundusz Open Society wsparł Fundację Trans-Fuzja oraz Transgender Equality Network Ireland w organizacji konferencji poświęconej działalności na rzecz osób transpłciowych.

Obszerną relację z wydarzenia opublikowaliśmy na Facebooku.

Czas realizacji: 1 kwietnia – 31 sierpnia 2015 roku"Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym" – badanie sytuacji transpłciowej młodzieży w szkole


W 2015 roku Fundacja Trans-Fuzja przeprowadziła badanie jakościowe 4 szkół, w których transpłciowi uczniowe dokonali społecznej tranzycji i w których kadra szkolna wykazała się akceptacją oraz zrozumieniem dla potrzeb wynikających z przeżywanej tożsamości płciowej. Projekt "Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym" sfinansowano dzięki środkom międzynarodowej organizacji na rzecz osób homo- i biseksualnych, trans- oraz interpłciowych – ILGA-Europe.

Projekt badawczy zakończy się stworzeniem raportu wyników, który posłuży Fundacji przy realizacji dalszych celów rzeczniczych w celu poprawy sytuacji transpłciowej młodzieży w systemie szkolnictwa. Raport zostanie wydany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. W ramach projektu stworzone zostaną ponadto:

 • Broszura dla nauczycieli informująca o tym, w jaki sposób pomagać transpłciowym uczniom i ich wspierać
 • Analiza przepisów prawa związanych z systemem oświaty i sposobem funkcjonowania uczniów w szkołach w kontekście zasad i możliwości funkcjonowania w systemie oświaty uczniów transpłciowych w sposób pozwalający im na bycie identyfikowanymi zgodnie z płcią odczuwalną,
 • Artykuł poświęcony pracy psychologicznej z transpłciowymi dziećmi,
 • Tekst analizujący potrzeby transpłciowej młodzieży w kontekście braku odpowiednich rozwiązań w polskim systemie prawnym i zdrowotnym oraz w szkolnictwie.  

Czas realizacji: 1 stycznia 2015 roku – 29 lutego 2016 rokuWsparcie operacyjne z Funduszu Open Society

W 2015 roku Fundacja Trans-Fuzja ponownie otrzymała wsparcie operacyjne Funduszu Open Society, dzięki któremu organizacja finansuje swoją siedzibę, wewnętrzną administrację, działania wokół projektu ustawy o uzgodnieniu płci, a także rzecznictwo krajowe i międzynarodowe.

Czas realizacji: 1 lutego 2015 roku – 29 lutego 2016 rokuRok 2014

Hostel interwencyjny dla osób LGBT

Projekt jest kierowany do osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych), które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową są zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania i zatrudnienia.

Hostel interwencyjny umożliwi rozwiązanie problemów osobistych 50 osób LGBT, przygotowując je do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia hostel będzie oferował im możliwość uporządzkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu im wsparcia będą gotowe do dalszego samodzielnego funkcjonowania

Projekt “Hostel interwencyjny dla osób LGBT” jest finansowany z Funduszy EOG w ramach programu “Obywatele Dla Demokracji”, realizowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w partnerstwie z Fundacją Trans-Fuzja.

Czas realizacji: 1 listopada 2014 roku – 29 listopada 2016
Badanie dyskryminacji osób transpłciowych w systemie opieki zdrowotnej


W 2014 roku Fundacja Trans-Fuzja przygotowuje się do wielkiego badania ilościowego, którego celem będzie zgromadzenie danych na temat sytuacji osób transpłciowych w systemie opieki zdrowotnej. Opieka ta będzie związana z procesem korekty płci, opieką zdrowotną rozumianą jako specyficzną dla osób transpłciowych oraz ogólną opieką zdrowotną. Projekt sfinansowano dzięki środkom międzynarodowej organizacji na rzecz osób homo- i biseksualnych, trans- oraz interpłciowych – ILGA-Europe.

Projekt badawczy zakończy się stworzeniem raportu wyników, który posłuży Fundacji przy realizacji dalszych celów rzeczniczych w celu poprawy sytuacji osób transpłciowych w systemie opieki zdrowotnej. W ramach projektu stworzone zostaną ponadto:

 • Zalecenia skierowane do Rady Ministrów RP w celu zlepszenia sytuacji
 • Broszura dla osób pracujących w systemie opieki zdrowotnej ucząca, jak postępować z transpłciowymi pacjent/k/ami
 • Specjalny poradnik dla osób transpłciowych uczący jak radzić sobie w sytuacjach dyskryminacji związanej ze zdrowiem

Czas realizacji: 1 lutego 2014 roku – 31 grudnia 2014 rokuWsparcie operacyjne z Funduszu Open Society

W 2014 roku Fundacja Trans-Fuzja ponownie otrzymała wsparcie operacyjne Funduszu Open Society, dzięki któremu organizacja finansuje swoją siedzibę, wewnętrzną administrację, działania wokół projektu ustawy o uzgodnieniu płci, a także rzecznictwo krajowe i międzynarodowe.

Czas realizacji: 1 lutego 2014 roku – 31 stycznia 2015 rokuRok 2013

Projekt Funduszu Mama Cash

Przewidziany do zakończenia w kwietniu 2014 roku projekt Mama Cash to kolejny projekt, po zakończonym w 2011, którego celem było edukowanie zarówno grup eksperckich, jak i środowiska LGBTQI w tematyce transpłciowej.

Projekt przewidywał przeprowadzenie 25 warsztatów na terenie całej Polski, wspieranie magazynu „Replika” w dalszej działalności na rzecz propagowania tematyki transpłciowej wśród społeczności LGB, stworzenie materiałów edukacyjnych dla osób chcących dołączyć do działaczy na rzecz praw człowieka osób transpłciowych oraz wspieranie działalności międzynarodowej Fundacji.


Czas realizacji: 31 marca 2012 roku – 31 marca 2014 roku

Projekt Fundacji im. Stefana Batorego

Pierwszy projekt Fundacji Trans-Fuzja w ramach programu „Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego, realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.

Projekt dotyczy zbadania działania polskiego wymiaru sprawiedliwości odnośnie postępowań sądowych dotyczących zmiany płci metrykalnej, wszczynanych przez osoby transpłciowe. Monitoring prowadzony pod kątem zachowania międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w tych postępowaniach. 

Podsumowanie projektu stanowi publikacja "Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce".

Czas realizacji: 1 lipca 2012 roku – 31 lipca 2013 roku


Wsparcie operacyjne z Funduszu Open Society

W 2013 roku Fundacja Trans-Fuzja ponownie otrzymała wsparcie operacyjne Funduszu Open Society, dzięki któremu organizacja finansuje swoją siedzibę, wewnętrzną administrację, działania wokół projektu ustawy o uzgodnieniu płci, a także rzecznictwo krajowe i międzynarodowe.

Czas realizacji: 1 stycznia 2013 roku – 31 stycznia 2014 roku


Współpraca z Fundacją Heinricha Boella

Fundacja Trans-Fuzja otrzymuje również wsparcie organizacyjne oraz finansowe od Fundacji Heinricha Boela  dzięki której w kwietniu 2012 roku zorganizowano konferencję „Płeć pod kontrolą”. Plany współpracy z FHB na 2013 rok przewidują działalność zarówno krajową, jak i międzynarodową.
Projekt organizacji ILGA-Europe

Monitoring wdrożenia zaleceń CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii, finansowany przez międzynarodową organizację ILGA-Europe.

Celem projektu jest stworzenie narzędzia pomocnego w rzecznictwie na rzecz osób homo-, biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych poprzez analizę polskiego prawa i rzeczywistości społecznej w zakresie sprostawania potrzebom społeczności LGBTI. Analiza ta zostanie zawarta w specjalnym raporcie, którego premierę przewiduje się na początek 2013 roku.

Czas realizacji: 1 stycznia 2012 roku – 30 sierpnia 2013 roku

Zobacz pierwsze wyniki projektu!


Rok 2012

Wsparcie operacyjne z Funduszu Open Society

W 2012 roku Fundacja Trans-Fuzja otrzymała od Funduszu Open Society wsparcie operacyjne, dzięki któremu możliwe było otworzenie siedziby w Warszawie przy ulicy Noakowskiego 10 oraz zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za finanse oraz administrację. 

Fundusz Open Society wsparł również działania rzecznicze Fundacji, w tym działania wokół projektu ustawy o uzgodnieniu płci.

Czas realizacji: 1 stycznia 2012 roku – 28 lutego 2013 rokuRok 2011

W styczniu 2011 roku Fundacja otrzymała wsparcie od Funduszu Mama Cash.

W ramach projektu nakierowanego na szeroką edukację z zakresu transpłciowej tematyki przeprowadzono na terenie całej Polski 10 warsztatów z cyklu „Oswajanie transpłciowości” oraz jeden warsztat dotyczący tematu transpłciowego zdrowia. Warsztaty odbyły się w Białymstoku, Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Poznaniu.

Fundusz Mama Cash wsparł ponadto pierwszą w Polsce transseksualną kampanię społeczną, która dotyczyła dyskryminacji osób transseksualnych w miejscu pracy, szczególnie zaś kwestii mobbingu doświadczanego przez osoby będące po prawnej korekcie płci lub w jej trakcie.
Plakaty informujące o obecnym stanie europejskiego prawa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość i ekspresję płciową wywieszono na kilkunastu przystankach autobusowych Warszawy.

Fundusz Mama Cash wsparł również magazyn „Replika” – częśc budżetu przeznaczono na dystrybucję czasopisma, skład oraz utrzymanie stałej transpłciowej sekcji – oraz umożliwił wyprodukowanie ulotek i broszur Fundacji.
Rok 2010

W czerwcu 2010 roku fundacja otrzymała swoje pierwsze wsparcie w postaci grantu z Funduszu Stonewall na projekt „Oswajanie Transpłciowości”, którego celem było zwiększanie świadomości społecznej na temat osób transpłciowych, w tym transseksualnych.

W ramach projektu opracowano i wydrukowano techniką offsetową 300 egzemplarzy informatora zatytułowanego „Oswajanie transpłciowości”, który liczy 16 stron formatu A-5. W informatorze zawarto definicje związane ze zjawiskiem transpłciowości, a także przykłady dyskryminacji osób transpłciowych w pracy i dostępie do opieki medycznej, dodatkowo przedstawiono aktualną sytuację prawną osób transpłciowych w Polsce oraz najważniejsze postulaty jej zmiany.
 
W ramach projektu przeprowadzono dwa warsztaty, w których w sumie wzięły udział 34 osoby.

edzamieszczono: 2012.12.20

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1371 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj