Newsy

Transowy paragraf 22 w stanie Teksas: W sprawach dotyczących małżeństw, jak powinno się określać płeć?Kobieta urodzona jako mężczyzna poślubiła przyjaciółkę; stanowy prokurator generalny poproszony o orzeczenie, który dokument tożsamości jest właściwy.


Hrabstwo El Paso poprosiło Prokuratora Generalnego (Stanu Teksas) Grega Abbotta o poradę jak odróżniać mężczyzn od kobiet, a odpowiedź może odegrać rolę w pełnej kontrowersji debacie o małżeństwach osób tej samej płci.

Problemy hrabstwa rozpoczęły się w lutym, gdy Sabrina Jeanne Hill wystąpiła o zezwolenie na małżeństwo z inną kobietą. Zasadniczo w Teksasie odpowiedzi na takie pytanie udziela się wręcz odruchowo, jako że małżeństwo osób tej samej płci jest zakazane prawem stanowym i zatwierdzoną w referendum poprawką do konstytucji stanowej.

Ale Hill, niegdyś nazywająca się Virgil Eugene Hill, przedstawiła świadectwo urodzenia stanowiące, że urodziła się jako mężczyzna. Hill przedstawiła też prawo jazdy z Arizony określające jej płeć jako żeńską, oraz wyrok sądowy stwierdzający, że jej nazwisko zostało zmienione, gdy przeszła chirurgiczną korektę płci, by stać się kobietą.

Hrabstwo El Paso chce, by Abbott zdecydował na którym dokumencie tożsamości ma się oprzeć. Lecz gdy El Paso czekało na decyzję Abbotta, Hill dodała do tej sagi dodatkowy zwrot akcji legalnie poślubiając swą długoletnią przyjaciółkę, Theresę Bur, w poniedziałek w San Antonio.
 
Bexar, opierając się na orzeczeniu (stanowego) sądu apelacyjnego z 1999 roku, umożliwiło Hill przedstawienie świadectwa urodzenia na potrzeby ustalenia jej płci jako mężczyzny.

"Podnieśliśmy ten ciężar" - Hill powiedziała dla El Paso Times - "Teraz rządy federalny i stanowy uznają naszą miłość."
Pomimo ślubu, sprawa Hill zawiera dwie komplikacje, które wciąż wymagają wyjaśnienia, powiedziała Prokurator Hrabstwa El Paso Jo Anne Bernal, która poprosiła biuro (stanowego) prokuratora generalnego o wydanie formalnej opinii.

Po pierwsze, w myśl orzeczenia sądu apelacyjnego stanu Teksas z 1999 roku, Hill jest prawnie uznany za mężczyznę, napisała Bernal w swym liście do Abbotta.
"'Prawdziwe i dokładne świadectwo urodzenia' Hill identyfikuje ją jako mężczyznę. Opierając się na (precedensie sądowym), Hill jest niezmiennie i nieodwołalnie mężczyzną i w świetle prawa stanu Teksas może poślubić kobietę" pisze Bernal.

Po drugie, poprawka do prawa stanowego Teksasu z 2009 roku wymienia 19 rodzajów dokumentów, które mogą zostać użyte do stwierdzenia wieku i tożsamości na potrzeby wydania zezwolenia na małżeństwo, w tym oryginalne świadectwo urodzenia, prawo jazdy z innego stanu, albo orzeczenie sądowe odnoszące się do zmiany nazwiska lub płci - które zostały przedstawione przez Hill.

Prawo nie daje któremukolwiek z tych dokumentów większego znaczenia niż innym, wobec czego Bernal konkluduje, że urzędnik hrabstwa musi zaakceptować jakikolwiek dokument Hill czy ktokolwiek inny postanowi przedstawić w celu zidentyfikowania się.

Sprawa Hill stawia przed Abbottem, przeciwnikiem małżeństw osób tej samej płci, kilka potencjalnie niesatysfakcjonujących opcji.
Jeśli Abbott stwierdzi, że Hrabstwo El Paso powinno zaakceptować świadectwo urodzenia Hill, umożliwiłoby to podobne śluby między osobami transseksualnymi i osobami tej samej płci w każdym hrabstwie stanu Teksas.

Ale jeśli Abbott stwierdzi, że prawo jazdy Hill lub wyrok sądowy zmieniający jej imię na odpowiadające jej nowej płci są akceptowalnymi formami identyfikacji, sprzeciwi się orzeczeniom sądowym uznającym świadectwa urodzenia jako podstawę prawną ustalania płci danej osoby.

Biuro Abbotta nie komentuje spraw bieżących próśb o opinię - procesu formalnego pozwalającego władzom lokalnym uzyskiwać wyjaśnienie dotyczące praw stanowych. O takie opinie występuje się rutynowo - Abbott wydał 754 opinie od momentu objęcia urzędu w 2002 roku - i mają one duże znaczenie w sądach, które ostatecznie określają znaczenie prawa.

Czy płeć (gender) jest niezmienna?
Sądy stanu Teksas odniosły się do kwestii tożsamości transseksualnej i małżeństwa w sprawie Christie Lee Cavazos, która urodziła się jako mężczyzna, ale przeszła przez operacje korekty płci w latach 1979-1980.
Dziewięć lat później, Cavazos poślubiła Jonathona Littletona, przybrała jego nazwisko i żyła jako jego żona do czasu jego śmierci w 1996 roku.
Gdy Christie Littleton usiłowała pozwać do sądu lekarza opiekującego się jej mężem o błąd w sztuce, lekarz uzyskał odrzucenie pozwu, skutecznie argumentując, że Christie jest mężczyzną, więc nie może być w sensie prawnym wdową po innym mężczyźnie.

Apelacja doprowadziła do orzeczenia z 1999 roku w sprawie Littleton v. Prange wydanego przez Sąd Apelacyjny w San Antonio, który zamierzał odpowiedzieć "na głębokie filozoficzne (a teraz prawne) pytanie: czy lekarz może zmienić płeć osoby za pomocą skalpela, leków i doradztwa, czy też płeć osoby jest niezmienne nadana przez naszego Stwórcę w momencie urodzenia?"

Ale po postawieniu tego pytania, sąd apelacyjny nie ośmielił się poważyć na tak metafizyczne rozważania. Zamiast tego sąd skupił się na świadectwie urodzenia Littleton, które zostało aktualnie poprawione w celu odnotowania jej nowej płci i imienia. W myśl prawa stanowego, orzekł sąd apelacyjny, świadectwa urodzenia nie mogą być zmieniane, chyba że oryginalny zapis był niekompletny lub niedokładny, zaś żadna z tych sytuacji nie odnosiła się do Littleton.

"Fakty zawarte w oryginalnym świadectwie urodzenia były prawdziwe i dokładne," stwierdza orzeczenie "Christie została stworzona i urodzona jako mężczyzna. Jej oryginalne świadectwo urodzenia, urzędowy dokument stanu Teksas, stwierdza to wyraźnie."
W okresie, który upłynął od orzeczenia w sprawie Littleton, Hrabstwo Bexar opierało się na tym wyroku by wydawać zezwolenia na małżeństwo parom, które zdawały się być jednej płci, ale zgodnie ze świadectwami urodzenia były mężczyzną i kobietą, w tym dla Hill i Bur - oznajmiają urzędnicy hrabstwa.

Hill, 60 (lat), urodziła się jako hermafrodyta, ale żyła jako mężczyzna, służąc nawet w wojsku w Wietnamie, nie wiedząc, że gdy była niemowlęciem, lekarze zaszyli jej żeńskie organy płciowe. Gdy miała 28 lat, badanie medyczne wykryło u niej jajniki i Hill zdecydowała się na zabieg chirurgiczny by zostać kobietą, zmieniając prawnie swe imię na Sabrina w 1991 roku.
Według El Paso Times, Hill i Bur nigdy nie zamierzali wydawać publicznych oświadczeń, ale obecnie otrzymują prośby o wywiad z miejsc nawet tak odległych jak Anglia.
"Żyłyśmy tak skrycie, uważając by nie okazywać publicznie naszych uczuć,
aż nagle stanęliśmy przed sędzią mówiącym "możesz pocałować pannę młodą"
- powiedziała gazecie Bur - "Publiczne okazanie uczuć - to takie potwierdzające."
Czynniki komplikujące

O ile jej wiadomo, urzędnik Hrabstwa Williamson, Nancy Rister, jak dotąd nie zetknęła się z prośbą od osoby transseksualnej o wydanie zgody na małżeństwo i nie spodziewa się, by taki problem zaistniał w jej biurze.
Samo przedstawienie świadectwa urodzenia nie wystarczy, by zidentyfikować kogoś, o ile nie towarzyszy mu prawo jazdy, paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem - mówi Rister.
"Jeśli prawo jazdy mówi, że jest to kobieta, wówczas nie wydamy zezwolenia, gdyż prawo nie zezwala na małżeństwa osób tej samej płci" - mówi Rister - "opieramy się na prawie jazdy."
To kryterium może jednak nie dawać hrabstwom idiotoodpornej metody ustalania pierwotnej płci petenta.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, aby otrzymać prawo jazdy
stanu Teksas, osoba musi przedstawić urzędowy dokument tożsamości lub
świadectwo urodzenia wraz z innym rodzajem dokumentu umożliwiającego identyfikację, jak np. legitymacja ubezpieczeniowa czy zezwolenie na posiadanie broni krótkiej.
Rzecznik DBP Tela Mange mówi, że płeć wymieniona na prawie jazdy stanu Teksas będzie odzwierciedlać to, co zostało napisane na dokumencie tożsamości ze zdjęciem lub świadectwie urodzenia.
Lecz jeśli korekta płci nastąpiła później, płeć wymieniona na prawie jazdy może zostać skorygowana po dostarczeniu orzeczenia sądowego wskazującego na zaistnienie takiej zmiany.

źródło

tłumaczenie: Joanna S.

edzamieszczono: 2010.05.07

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1573 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj