Ogłoszenia i apele

1% dla 1%


Fundacja Trans-Fuzja jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, iż można przekazać na jej rzecz 1% swojego podatku dochodowego. Nasz numer KRS: 0000309669

Fundacja Trans-Fuzja to organizacja pożytku publicznego (OPP) powstała w 2008 roku, figurująca w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000309669. Głównym zakresem naszego działania jest niesienie pomocy osobom transpłciowym, w tym transseksualnym oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat transpłciowości.

Fundacja prowadzi działalność publicystyczną polegającą na administracji informacyjnego portalu internetowego, inicjowaniu wystąpień medialnych i współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką przestrzegania praw człowieka, oraz działalność pomocową w formie organizacji pomocy psychologicznej, prowadzenia grup wsparcia i grup spotkaniowych dla osób transpłciowych, a także pomocy prawnej. Od 2010 roku prowadzimy również program ogólnopolskich warsztatów edukacyjnych w tematyce transpłciowości oraz interseksualności, z którego korzystają także specjalistyczne grupy, m.in. studenci psychologii. W miarę możliwości udzielamy również indywidualnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osób transseksualnych oraz ich bliskich.

 

Misja Fundacji Trans-Fuzja to upowszechnianie wiedzy o płci. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której temat transpłciowości nie będzie tabu, a wiedza o płci, genderze i tożsamościach płciowych będzie szeroko dostępna. Chcemy, aby osoby transpłciowe były akceptowane i szanowane, aby miały wsparcie rodzin i przyjaciół. Aby czuły się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Chcemy, by rodzina, w której urodzi się transpłciowe dziecko, wiedziała, gdzie może uzyskać pomoc i jak z dzieckiem postępować. Chcemy obalić mity i stereotypy dotyczące transwestytów i transseksualistów. Chcemy pokazać, że osoby trans żyją wśród nas, że mają pełne prawo do tego, aby realizować się i żyć w zgodzie ze sobą. Że ich obecność wzbogaca nasze społeczeństwo, bo społeczeństwo, które odcina się od własnej różnorodności, staje się uboższe i mniej elastyczne.

 


1% dla 1%   

 

Fundacja Trans-Fuzja jest organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, iż można przekazać na jej rzecz 1% swojego podatku dochodowego.

Pamiętaj, że ten 1% i tak jest należny państwu, ale przekazując go Fundacji Trans-Fuzja masz możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczyć.  Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz OPP, z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma.

Wnioskiem  podatnika jest odpowiednio wypełniony formularz PIT, w którym należy wpisać: numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - 0000309669 oraz obliczoną równowartość 1% z podatku należnego.

 


Wypełnij swój PIT i przekaż 1% na OPP

numer KRS: 0000309669


 

Kwota, którą otrzymamy, zostanie przekazana na nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 

1.  tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną

2.  oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.)

3.  działalność edukacyjna

4.  wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień tożsamości płciowej i seksualności

5.  organizowanie konferencji i seminariów

6.  starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania seksualnego w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści transfobicznych i homofobicznych

7.  tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz pozytywne wzorce identyfikacji płciowej i tożsamości seksualnej

8. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób transpłciowych i mniejszości seksualnych

9.  publikacja raportów dotyczących sytuacji osób transpłciowych

10. prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej, a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych

11. organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu

12. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi

13. prowadzenie badań, opracowywanie procedur prawnych i medycznych oraz rozpowszechnianie ich wyników

14. współpraca z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami i organami państwowymi, a także osobami fizycznymi

15. organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób transpłciowych i ich bliskich

 

Serdecznie Dziękujemy!


 

rys. Beata Sosnowska


edzamieszczono: 2012.02.01

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1335 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj