Ogłoszenia i apele

Apel w sprawie Ustawy o uzgodnieniu płci


W najbliższą środę projekt ustawy o uzgodnieniu płci będzie rozpatrywany przez Sejmową Komisję Ustawodawczą (zwaną od pewnego czasy "niszczarką"), podobnie jak przed wakacjami stało się z ustawami o związkach partnerskich.
Po przeanalizowaniu opinii Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego mamy podstawy sądzić, że i tym razem zadecydują względy polityczne i projekt Ruchu Palikota trafi do kosza.

Pomóżcie przekonać członków Komisji Ustawodawczej, by skierowali ten projekt do dalszych działań legislacyjnych. W imieniu Fundacji Trans-Fuzja, która wraz z posłanką Anną Grodzką przygotowywała projekt ustawy, proszę Was o wysyłanie maila z apelem do członków Komisji Ustawodawczej.


Panie Posłanki, Panowie Posłowie,

W najbliższą środę, 12. września, Sejmowa Komisja Ustawodawcza ma rozpatrywać projekt ustawy o uzgodnieniu płci pod kątem zgodności z prawem i z zasadami techniki prawodawczej.
Ustawa o uzgodnieniu płci jest długo oczekiwaną próbą kompleksowego uregulowania prawnego sytuacji osób, których tożsamość płciowa jest rozbieżna z płcią metrykalną nadaną im po urodzeniu na podstawie pobieżnej oceny narządów płciowych. W projektowanej ustawie termin "uzgodnienie" oznacza usunięcie niezgodności w określeniu płci w akcie urodzenia i oznaczenie jej zgodnie z psychiczną tożsamością płciową i wizerunkiem społecznym.
Aktualna sytuacja prawna osób, u których występuje niezgodność między tożsamością płciową a płcią metrykalną, a zwłaszcza brak określonych ustawowo zasad ustalenia płci prawnej, stanowi naruszenie ich praw osobistych zagwarantowanych konstytucją i zasadami ochrony praw człowieka. Zwłaszcza postępowanie procesowe w trybie art. 189 k.p.c. z powództwa przeciwko własnym rodzicom w sprawie o ustalenie płci „rodzi zbędne, emocjonalne koszty, które w procesie zmiany płci i tak są niezwykle wysokie”, jak stwierdza prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich. Ten stan prawny podważa zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Obecny stan - stan normatywnego bezprawia - nie pozwala osobom transpłciowym na decydowanie o swoim losie. Aktualnie postępowanie o ustalenie płci niejednokrotnie trwa latami, co narusza prawo do rozpatrzenia przez sąd bez nieuzasadnionej zwłoki.
Niezbędne jest zatem uchwalenie aktu prawnego, który w sposób całościowy będzie regulował sytuację osób transpłciowych. Potrzebę tę od lat postulują organizacje pozarządowe, jak Fundacja Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Problem ten zauważa także Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Sprawiedliwości, który podziela opinię RPO co do potrzeby uchwalenia aktu prawnego regulującego w kompleksowy sposób sytuację osób transpłciowych, stwierdzając, że „wprowadzenie kompleksowej regulacji dotyczącej zmiany płci metrykalnej powinno zakładać czynności w drodze nieprocesowej przy stworzeniu szerokich gwarancji ochrony godności i praw osoby zainteresowanej”. Również stanowisko organów Rady Europy, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza obowiązek państw do poszanowania praw osób transpłciowych i stworzenie prawnej drogi uznania płci zgodnej z tożsamością płciową. Należy podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych państw Unii Europejskiej, w których nie ma regulacji krajowych prawnego uznania tożsamości płciowej.
Prawo do uznania tożsamości płciowej jest prawem człowieka. Określenie tożsamości płciowej jest wyrazem osobistych przeżyć, które są uwarunkowanie jednostkowo. Osoba, która wykaże, że istnieje rozbieżność między tożsamością płciową a płcią metrykalną, ma prawo do tego, aby być w świetle prawa uznana za osobę przynależącą do płci zgodnej z własną tożsamością. Należy stworzyć proste procedury zmiany imienia i nazwiska oraz oznaczenia płci osoby transpłciowej w aktach urodzenia, dowodach osobistych, paszportach, dyplomach oraz wszelkich innych podobnych dokumentach.
Godność i wolność każdej jednostki ludzkiej oraz jej prawo do samostanowienia o własnej tożsamości są wartością nadrzędną w państwie prawa, a obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie każdemu równego korzystania z konstytucyjnych praw i wolności. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając również współczesny stan wiedzy na temat tożsamości płciowej oraz ewolucję międzynarodowych standardów w zakresie uznania tożsamości płciowej jako podstawy urzędowego określenia płci proszę o skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Posłanki i Posłowie Komisji Ustawodawczej!
Dajcie szansę projektowi ustawy, która poprawi jakość życia osób transpłciowych!
Skierujcie ją do dalszych prac w Sejmie!
Lalka Podobińska

edzamieszczono: 2012.09.09

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1913 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj