Ogłoszenia i apele

Głos Biznesu: Różnorodność Procentuje. Debata Diversity Index w Białymstoku, 15 kwietnia 2013 r.


Z prowadzonych na całym świecie badań wynika, że zróżnicowane zespoły i kadra kierownicza zwiększają kreatywność, innowacyjność i produktywność przedsiębiorstw. Ciągle jednak potencjał kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych czy przedstawicieli innych kultur i religii nie jest wykorzystywany w sposób optymalny na rynku pracy,

Na świecie mieszka ponad 7 miliardów ludzi. Używają blisko 7 tys. języków i są przedstawiciel(k)ami około 10 tys. wyznań. 10 proc. z nich cierpi w wyniku różnego rodzaju niepełnosprawności, stanowiąc największą mniejszość na świecie. Co dziesiąty jest gejem lub lesbijką. To statystyka. Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez CBM Indicator (2011) w ramach projektu Diversity Index wynika, że stopień znajomości koncepcji i realizacji zarządzania różnorodnością jest stosunkowo niewielki. Na 900 przebadanych średnich i dużych firm, aż 68 proc. nie posiada strategii zarządzania różnorodnością i nie planuje jej stworzenia. To błąd. Efektywne zarządzanie różnorodnością bowiem wpływa na podniesienie efektywności osób zatrudnionych oraz lepszy wizerunek firmy i jej reputację. To niepodważalny fakt. 

Różnorodność w Polsce

W krajach zachodnich debata o różnorodności jest obecna już od dziesięcioleci, w Polsce ma jednak ciągle charakter pionierski. A jest o czym rozmawiać. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kobiety proponują mniej więcej o 30 proc. mniejszą kwotę wynagrodzenia niż mężczyźni. Tymczasem z badań wynika, że Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie. Dane z Eurostatu (2009) wskazują, że 35 proc. dyrektorów i menedżerów średniego szczebla w naszym kraju to właśnie kobiety. Mamy także stosunkowo wysoki udział kobiet wśród przedsiębiorców – 36 proc. (Niemcy – 28 proc., Szwecja – 26 proc.) a udział właścicielek firm wśród ogółu pracujących kobiet wynosi 25 proc. (w krajach starej unijnej piętnastki tylko 11 proc.). Polki są także jednymi z najbardziej wykształconych kobiet w Europie – aż 94 proc. młodych kobiet ma co najmniej średnie wykształcenie. Pracodawcy, delegując pracowników na szkolenia, deklarują, że nie kierują się wiekiem. Jednak 80 proc. z 60 przebadanych pracodawców nie skierowało żadnej osoby po 45. roku życia na szkolenie (Oxford Aging Institute, 2006).
To duża strata, zarówno dla poszczególnych firm, jak i dla całej gospodarki. Kluczem do sukcesu może być sprawne zarządzanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, różnorodnych kompetencji i predyspozycji – takie podejście do budowania i kierowania zespołem, aby w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodny potencjał pracowników. Z opublikowanego ostatnio raportu Doing Business 2013 wynika, że żaden inny kraj na świecie nie dokonał w ostatnim roku takich postępów w ułatwianiu prowadzenia biznesu, jak Polska. Wprowadzanie narzędzi efektywnego zarządzania różnorodnością, coraz bardziej popularnych w krajach unijnych, pozwoli nam utrzymać pozycję lidera. Jak to zrobić? Czy polskie firmy dostrzegają potencjał tkwiący w różnorodności pracowników i pracownic? Czy koncepcja zarządzania różnorodnością jest im znana?

Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas debat Konfederacji Lewiatan i Diversity Index dotyczących zarządzania różnorodnością, "Głos Biznesu: Różnorodność Procentuje" – 15 kwietnia zapraszamy do Białegostoku. Patronat honorowy nad debatami objęła Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania. Wstęp wolny.

Tuż po debacie odbędzie się spotkanie Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i wicepremierki gabinetu cieni Kongresu Kobiet, z kobietami. Rozmowa dotyczyć będzie trzech głównych zagadnień: partnerstwa, różnorodności i solidarności, czyli haseł przewodnich V Kongresu Kobiet, który odbędzie się w dniach 14 i 15 czerwca 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongres Kobiet to największy obecnie ruch społeczny w Polsce, zrzeszający osoby, którym bliskie są idee społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie wzajemnego zaufania opartego na równości praw kobiet i mężczyzn. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 w Best Western Hotel Cristal przy ul. Lipowej 3/5 w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 11 kwietnia do godz. 15.00 pod adresem media@kongreskobiet.pl


Informacje o projekcie

Diversity Index to innowacyjny projekt będący kontynuacją i rozszerzeniem zaangażowania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w obszar promowania równych szans w miejscu pracy. Realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji SA z Wrocławia. Głównym tematem projektu jest zarządzanie różnorodnością, czyli nowoczesne podejście do właściwego wykorzystywania potencjału pracowników oparte na dostrzeganiu i docenianiu różnorodnych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, predyspozycji, stylów pracy – krótko mówiąc – różnic (i podobieństw) tkwiących w ludziach, a wynikających z ich płci, wieku, (nie)pełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, itp.

Okres realizacji: 1 czerwca 2011 – 31 maja 2014

Cel: wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie wskaźnika badającego różnorodność w miejscu pracy oraz praktycznego, przyjaznego użytkownikom narzędzia audytowego do samodzielnego wykorzystania przez przedsiębiorców.

Produkt: Diversity Index – narzędzie umożliwiające analizę różnorodności w miejscu pracy oraz narzędzie informatyczne do samodzielnego stosowania przez firmy. Wskaźnik Diversity Index jako rzetelny instrument analizy i monitoringu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy pozwoli na realną i obiektywną diagnozę polityki danego pracodawcy w tym zakresie. Wskaźnik został opracowany przez interdyscyplinarną grupę ekspertek i ekspertów w oparciu o wyniki badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 900 firmach. Narzędzie obejmuje 4 aspekty różnorodności: wiek, płeć, niepełnosprawność, wielokulturowość, a każdy z aspektów pięć obszarów przedmiotowych: proces rekrutacji, dostęp do awansów, dostęp do szkoleń, wynagrodzenia, ochrona przed zwolnieniami.

Odbiorcy: firmy dowolnej wielkości i z różnych branż, które dzięki korzystaniu z narzędzia Diversity Index będą w stanie diagnozować i wykorzystywać potencjał różnorodności, a tym samym zwiększać innowacyjność i lepiej wykorzystywać cechy grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby 50+, osoby młode, osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z innych kultur i in.

Projekt Diversity Index jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji: www.diversityindex.pl.

materiały prasowe

edzamieszczono: 2013.04.10

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.198 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj