Ogłoszenia i apele

Interwencja w sprawie osób trans


Interwencja KPH i Trans-Fuzji w sprawie dyskryminacji osób trans w dostępie do służby wojskowej.

Kampania Przeciw Homofobii oraz Trans-Fuzja zwróciły się do Ministra Obrony Narodowej o zajęcie stanowiska w sprawie dyskryminujących osoby transseksualne i interseksualne przepisów Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

W załączniku Nr 2 do ww. rozporządzenia, który stanowi wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz do odbywania takiej służby poza granicami państwa - „transseksualizm i obojnactwo” stanowią czynniki, które powodują przyznanie tzw. kategorii E, co oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny. 

Organizacje poprosiły Ministra Bogdana Klicha o wyjaśnienie powodów, dla których ww. czynniki są uważane za całkowicie dyskwalifikujące do czynnej służby wojskowej. Tak skonstruowane zapisy powodują bowiem, iż w Polsce osoby transpłciowe, które chcą służyć w armii powstrzymują się od ubiegania się o przyjęcie do służby. „Przepisy taki są dyskryminujące, dlatego też należy dążyć do ich zmiany.” – mówią Krzysztof Śmiszek z KPH i Wiktor Dynarski z Trans-Fuzji.

edzamieszczono: 2010.12.08

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.3354 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj