Ogłoszenia i apele

IV Festiwal Tęczowych Rodzin, Bielsko-Biała 29 listopada – 2 grudnia


Wydarzenie organizowane jest przez Kampanię Przeciw Homofobii przy współpracy z Fundacją Pozytywnych Zmian oraz Fundacją Trans-Fuzja przy wsparciu Fundacji Róży Luksemburg.

Świat jest różnorodny. Różnorodne są też rodziny. Każda z nich jest inna, i każda wyjątkowa.Nie wszystkie rodziny składają się jednak z mamy, taty i dziecka. Są rodziny złożone z samej mamy i dziecka, samego taty i dziecka, dwóch mam i dzieci, dwóch ojców i dziecka, dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet, babć wychowujących wnuki, pojedynczych rodziców, wielu rodziców, przysposobionych rodziców itd. Takie rodziny żyją wśród nas, także w Polsce.
Zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach edukacyjnych związanych z tą tematyką. W programie wykłady, pokazy filmów, warsztaty oraz dyskusje.

Program IV Festiwalu Tęczowych Rodzin, Bielsko-Biała

Czwartek, 29 listopada:
– godz. 17.00–20.00 – pokaz filmu „Right 2 love” http://www.facebook.com/events/350324178392880/?fref=ts, Qubus Hotel, ul. Mostowa 2, http://www.qubushotel.com,

Piątek, 30 listopada:
– godz. 11.00–17.00 – konferencja „Tęczowe Rodziny. Teoria i praktyka” http://www.facebook.com/events/513308732030665/permalink/513308738697331/  Qubus Hotel, ul. Mostowa 2. Wstęp: Agata Loewe. Część 1 – godz. 11.15–12.35: mgr Rafał Majka – „Re/definicje rodziny”, dr Tomasz Sikora – „Reprezentacje rodziny w kulturze”, mgr Justyna Struzik, Fundacja Przestrzeń Kobiet – „Nikt nie chce być w sferze nieistnienia – prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach projektu »Niewidoczne (dla) społeczności«”, mgr Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet – „Podwójnie, potrójnie Inne – perspektywa dyskryminacji krzyżowej nieheteroseksualnych kobiet żyjących na terenach wiejskich w badaniach »Niewidoczne (dla) społeczności« Fundacji Przestrzeń Kobiet”, dyskusja, pytania. Część 2 – godz. 13.00–14.30: dr Przemysław Tomalski – „Potrzeby rozwojowe dzieci gejów i lesbijek w Polsce”, inż. Alina Kula – „Inicjatywy LGBT w woj. śląskim”, mgr Zofia Jablońska – „Prawo antydyskryminacyjne”, mgr Marcin Szczepkowski – „Związki Partnerskie, a rodzina – stan w Polsce i w Europie”. Dyskusja, pytania. Część 3 – godz. 15.15–16.00: mgr Alina Synakiewicz – „Edukacja antydyskryminacyjna młodzieży – jak mówić w szkole o homofobii i Tęczowych Rodzinach”. Dyskusja, pytania. Zamknięcie: Agata Loewe
Panelistki i paneliści Konferencj „Tęczowe Rodziny. Teoria i praktyka”:
mgr, DHS Agata Loewe – absolwentka Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Doctor of Human Sexuality (DHS) i kontynuuje studia w kierunku uzyskania Ph.D. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie z tytułem magistra psychologii klinicznej i międzykulturowej. W trakcie studiów ukończyła specjalizację z seksuologii, neuropsychologii oraz mediacji i negocjacji w sytyacjach kryzysowych. Obecnie studiuje w Krakowie na podyplomowych studiach Systemowej Terapii Rodzin. Od czterech lat działa w organizacjach pozarządowych (KPH, Ponton, Trans-Fuzja, YouAct, IGLYO) zajmujących się wyrównywaniem szans dla osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz promocją zdrowia seksualnego. Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi.
Zajmuje się pracą na rzecz promocji Ruchu Pozytywnej Seksualności, bezpieczniejszych, odpowiedzialnych i konsensualnych zachowań oraz świadomych związków.
mgr Rafał Majka – radykalny feminista, radykalny lewicowiec i aktywista LGBTQIA. Jest absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 2006 r. obronił pracę magisterską na temat dehumanizujących metafor w dyskursach antysemickim i homofobicznym. Skończył również podyplomowo Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest doktorantem na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich SWPS, gdzie pracuje nad dysertacją poświęconą radykalnej filozofii politycznej na styku studiów queer i studiów postanarchistycznych. Jego zainteresowania obejmują etykę i politykę queer, gender studies, feminizm, filozofię polityczną ruchy społeczne, postanarchizm, (post/neo)marksizm i studia kulturowe. Jest członkiem Stowarzyszenia Młodzi Socjaliści.
dr Tomasz Sikora – amerykanista i kanadysta, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jest autorem książki „Virtually Wild: Wilderness, Technology and the Ecology of Mediation” (2003) oraz współredaktorem kilku tomów z zakresu queer studies. Od kilku lat współredaguje internetowe czasopismo naukowe „InterAlia”. Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumiane studia kulturowe, a w szczególności zagadnienia płci kulturowej i seksualności, natury i techniki, człowieczeństwa i zwierzęcości. Jest także autorem kilku przekładów z języka angielskiego. W wolnych chwilach współtworzy blog: Hodowla Idei.
mgr Justyna Struzik – socjolożka, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet, działaczka feministyczna i queerowa. Zainteresowania badawcze: socjologia seksualności, gender i queer studies, studia feministyczne.
mgr Natalia Sarata – socjolożka, absolwentka gender studies, od 2002 r. związana z organizacjami, grupami, inicjatywami feministycznymi i lesbijskimi. Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Edukatorka antydyskryminacyjna i genderowa.
dr Przemysław Tomalski – adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. uzyskał na University of London stopień doktora, a do 2012 r. odbywał staż podoktorski na University of East London w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania badawcze obejmują relacje rodzic – niemowlę, neurokognitywistykę rozwojową oraz metody wczesnej diagnostyki i interwencji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jest autorem książki „Nietypowe rodziny. O parach lesbijek, gejów i ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania” (Wydawnictwa UW, 2007). Obecnie prowadzi badania nad samoregulacją i rozwojem poznawczym polskich niemowląt doświadczających ubóstwa.
Alina Kula – inżynier ochrony środowiska, ekolożka, feministka, działaczka społeczna. Kilka lat pracowała w Stowarzyszeniu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, gdzie koordynowała projekty, organizowała konferencje, spotkania, warsztaty. Członkini GIGi (Grupy Inicjatyw Genderowych Śląsk), lokalnej grupy feministycznej Lady Zone. Obecnie współtworzy Fundację Pozytywnych Zmian w Bielsku-Białej. Wspierała organizację śląskich Manif i Marszu równych Szans dla wszystkich. W Bielsku-Białej organizuje Festiwal „Vagina Dentata” promujący feminizm, równouprawnienie oraz twórczość kobiet.
mgr Zofia Jabłońska – prawniczka, aktywistka. Absolwentka podyplomowego studium praw człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Polskiej Akademii Nauk. Trenerka antydyskryminacyjna. W KPH koordynuje działania grupy prawnej oraz prowadzi szkolenia z prawa antydyskryminacyjnego.
mgr Marcin Szczepkowski – działacz LGBT, rzecznik akcji Miłość Nie Wyklucza, która skupia swoje działania wokół wprowadzenia w Polsce związków partnerskich, pracownik KPH, gdzie oprócz administracji zajmuje się również sprawami związanymi ze zdrowiem osób LGBT. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także kursu Queer Studies KPH.
mgr Alina Synakiewicz – pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w obszarze edukacji młodzieży i dorosłych. Od ośmiu lat związana z Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Autorka poradnika dla młodzieży „Jak dojrzewać i nie zwariować”, współredaktorka publikacji „Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce”.

Sobota, 1 grudnia:
– godz. 10.00–15.00 – warsztaty „Oswajanie transpłciowości” http://www.facebook.com/events/412380735495320/?fref=ts  Kuźnia Projektów Kreatywnych, ul. Piastowska 1, IV piętro. Zainteresowanych prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 15 listopada na adres: aloewe@kph.org.pl  w temacie prosimy wpisać „Warsztaty OT”. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztat podstawowy „Oswajanie transpłciowości” skierowany jest do osób zainteresowanych życiem i problemami osób transpłciowych, z którymi być może codziennie się spotkamy, choć nie jesteśmy tego świadomi. Szczególnie zapraszamy reprezentantów szeroko pojętych służb pomocy społecznej (w szczególności pracowników domów dziecka, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków interwencji kryzysowej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych, nauczycieli i nauczycielek wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, wychowawców wszelkich placówek młodzieżowych, pracowników służby penitencjarnej, psychologów, edukatorów seksualnych, kuratorów sądowych społecznych i zawodowych, kuratorów rodzinnych). Celem warsztatu jest wprowadzenie podstawowych pojęć na temat płci, tożsamości płciowej i transpłciowości oraz przekazanie rzetelnych informacji na temat osób transpłciowych. W trakcie warsztatu dowiesz się, kim właściwie są osoby transpłciowe, jak to jest, kiedy ktoś bliski okaże się osobą transpłciową, jak zachować się, gdy dziecko wykazuje objawy nieakceptacji płci albo co można czuć, gdy przez całe życie od dzieciństwa wszyscy wmawiają Ci, że jesteś przeciwnej płci niż to czujesz.
Prowadzenie:
Lalka Podobińska – współtwórczyni i prezeska Fundacji Trans-Fuzja. Od lat zajmuje się problemami osób transpłciowych, starając się udzielać potrzebującym niezbędnej pomocy i wsparcia. Jest współautorką publikacji na temat zagadnień prawnych i społecznych transpłciowości. Współpracuje z mediami i prowadzi warsztaty upowszechniające wiedzę na ten temat.
Edyta Baker – osoba transpłciowa, aktywistka i rzeczniczka prasowa Fundacji Trans-Fuzja, uczestniczka wydarzeń artystycznych zwiazanych z transpłciowością, która podczas warsztatów podzieli się również własnymi doświadczeniami.

– godz. 10.00–15.00 – warsztaty dla dzieci „Malowanie na płótnie, t-shirtach, torbach płóciennych”, Kuźnia Projektów Kreatywnych, ul.Piastowska 1, IV piętro. Warsztaty polegają na wycięciu wzoru i odbicie poprzez wycięty szablon na t-shircie lub torbie płóciennej za pomocą specjalnych farb do tkanin. Farby są niespieralne więc zrobioną przez nas torbę lub t-shirt mamy kila lat. Wzory mogą być tak różnorodne, jak tylko pozwala na to fantazja warszatowiczów. Warsztat składa się z dwóch części. W pierwszej wycina się szablony, w drugiej szablony malowane są na płótnie. Farby szybko schną, więc można gotową torbę lub koszulkę zabrać ze sobą. Prosimy zabrać ze sobą t-shirt lub torbę płócienną oraz ostry nożyk do wycinania. Prowadzenie: Alina Kula.

– godz. 17.00 – 19.00 – tęczowe dyskusje oraz czytanie bajek antydyskryminacyjnych, Vagina Café, pl. Wolności 1/6, http://www.vaginacafe.pl.

Niedziela, 2 grudnia:
– spacer po Bielsku-Białej.

Zapraszamy.

EB

edzamieszczono: 2012.11.14

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.202 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj