Ogłoszenia i apele

Kampania społeczna “Dyskryminacja transseksualnych pracowników jest niezgodna z prawem”


Prawo do pracy jest prawem każdego człowieka. Jednak osoby transpłciowe w większości przypadków spotykają się ze sporym problemem w dostępie do tego prawa.

W Warszawie rozpoczęła się właśnie kampania plakatowa, przygotowana przez Fundację Trans-Fuzja, mająca na celu zwrócenie uwagi na dyskryminację osób transpłciowych w miejscu pracy.


Od 1 do 30 czerwca mieszkańcy lewobrzeżnej Warszawy mają okazję zobaczyć na przystankach plakaty poruszające ten temat. 
DYSKRYMINACJA TRANSSEKSUALNYCH PRACOWNIKÓW JEST NIEZGODNA Z PRAWEM

Unia Europejska chroni transseksualnych pracowników przed dyskryminacją. W 1992 roku zwolniono z pracy transseksualną kobietę tuż po poddaniu się przez nią korekcie płci. Pokrzywdzona wniosła do sądu sprawę przeciwko pracodawcy. W 1996 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że doszło do dyskryminacji ze względu na płeć, ponieważ przyczyną zwolnienia była tożsamość płciowa.

Mając na uwadze to orzeczenie, Unia Europejska zawarła korektę płci w Dyrektywie 2006/54/EC w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Dyrektywa ta chroni transseksualnych pracowników przed dyskryminacją.

Europejskie prawo jest jasne.   

CZY TO SAMO MOŻNA POWIEDZIEĆ O PRZEPISACH W TWOIM KRAJU?

 


Okres trwania akcji wybrano nie przypadkiem – w tym czasie odbywa się coroczna Parada Równości oraz rozpoczynają przygotowania do jesiennej kampanii wyborczej do Parlamentu. 


Przedstawiciele Fundacji mają nadzieję, że kampania plakatowa posłuży nie tylko opinii publicznej do zapoznania się z tematem dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia, lecz także zachęci same osoby transpłciowe do szukania pomocy, jeśli są niesprawiedliwie traktowane.

Długotrwały proces korekty oznaczenia płci w dokumentach zmusza osoby transpłciowe do prowadzenia podwójnego życia, bądź do poinformowania pracodawcy oraz współpracowników o planowanej korekcie płci wcześniej niż jest to faktycznie niezbędne.
W takiej sytuacji osoby transpłciowe napotykają wiele problemów w miejscu pracy, zwłaszcza gdy chodzi o nękanie przez współpracowników (w tym także molestowanie seksualne), bądź odmowę korzystania z preferowanej toalety. Niektóre osoby zmusza się do rezygnacji ze stanowiska po serii nacisków, wyśmiewania czy obrażania.

Jak tłumaczy prezeska Fundacji, Ania Grodzka: “Poważnym problemem jest także brak regulacji prawnej dotyczącej procesu wymiany uzyskanych przed korektą prawną płci świadectw pracy, dyplomów i innych dokumentów dotyczących kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Z tego powodu niejednokrotnie zdarzają się przypadki odmowy ponownego wystawienia tych dokumentów, zawierających aktualne dane dotyczące ich tożsamości prawnej.”

Świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Potwierdza ono określony okres zatrudnienia. Jeżeli w tym czasie pracownik był jeszcze innej płci, to nie ma podstaw prawnych, by w jego świadectwie pracy wpisywać obecne imię i nazwisko, zgodne z jego nową tożsamością płciową w dokumencie tożsamości.
Praktyka taka powoduje jednak, że w sytuacji podejmowania pracy osoba transpłciowa zmuszana jest do ujawnienia swojej poprzedniej płci prawnej, co może łatwo prowadzić do dyskryminacji takiej osoby w sytuacji, gdy kandydat przedłoży potencjalnemu pracodawcy świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy, z którego wynika, że wcześniej był osobą płci przeciwnej.
Łatwość dyskryminacji wynika z możliwości ujawnienia przez pracodawcę faktu zmiany płci. Dyskryminacja na rynku pracy może być zarówno ukryta, jak i – co bywa dość częste – także jawna.

Plakaty przygotowano we współpracy z ILGA-Europe.


Kampania sponsorowana jest przez Fundacją MamaCash.edzamieszczono: 2011.06.01

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2083 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj