Ogłoszenia i apele

Konkurs literacki dla osób transpłciowych „W poszukiwaniu siebie”


Osoby transpłciowe nie są wymysłem naszych czasów, istniały od zawsze, istnieją dzisiaj i będą istnieć. Niestety nadal nie mają pełni praw przysługujących im z faktu bycia częścią społeczeństwa.

Ostatnio coraz częściej daje się jednak zauważyć tendencja wychodzenia tych osób z cienia. Ich historie opowiadane są w filmach zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Coraz częściej osoby transpłciowe chwytają za pióro i dzielą się z resztą społeczeństwa swoimi przemyśleniami, swoją historią. W ten sposób przybliżają tematykę transpłciowości innym osobom, które do tej pory nie miały okazji się z nią zapoznać. 

Fundacja Trans-Fuzja oraz Stowarzyszenie Tolerado wychodzą naprzeciw potrzebom mówienia o sobie i swoich przeżyciach przez osoby transpłciowe, a jednocześnie naprzeciw zainteresowaniu społeczeństwa sprawami tych osób, ogłaszając konkurs literacki „W poszukiwaniu  siebie”.

Celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności osób transpłciowych, zwiększenie ich widzialności oraz podniesienie wrażliwości czytelników na problemy, trudności, ale także radości osób transpłciowych w ich drodze do bycia sobą. 

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób transpłciowych. Podczas konkursu oceniane będą opowiadania i utwory poetyckie, związane z doświadczeniem odkrywania własnej tożsamości płciowej i drogi do bycia sobą  -  indywidualnych doświadczeń tranzycji i życia osób transpłciowych w Polsce. 

Osoba uczestnicząca w Konkursie może zgłosić jedno opowiadanie i/lub do pięciu utworów poetyckich. Praca konkursowa musi nawiązywać do tematu konkursu, być oryginalna (nigdzie wcześniej niepublikowana) i nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 

W Konkursie będą oceniane prace konkursowe, które zostaną przesłane mailowo (z oznaczeniem godłem w nazwie) na adres:  konkurs@transfuzja.org lub przekazane Organizatorom na nośniku elektronicznym osobiście lub pocztą (Fundacja Trans-Fuzja, ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa), z dopiskiem: „Konkurs literacki”. W obu przypadkach obowiązuje data nadania do 31.03.2016 r. 

Prace zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury powołane przez Organizatorów. Kryterium oceny będzie wartość literacka utworu, a także jej wewnętrzną spójność z transpłciowej perspektywy.  Jury przyzna dwie pierwsze nagrody w każdej kategorii konkursowej lub dwie równorzędne nagrody w jednej z dwóch kategorii konkursowych.

SKŁAD JURY: 
Ewa Graczyk
Kinga Kosińska
Izabela Morska
Kaja Malanowska
Bartosz Żurawiecki

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród nastąpi podczas Trójmiejskich Dni Równości w Gdańsku, 17 maja br.

Zwycięskie oraz wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane w książce pt. „W poszukiwaniu  siebie”, której wydawcą będzie Fundacja Trans-Fuzja.

UWAGA: Prosimy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj: wersja PDF, wersja DOC

Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: Fundacja Trans-Fuzja, ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa, tel. (48) 22 658 18 02 lub na adres e-mail: konkurs@transfuzja.org.
edzamieszczono: 2016.03.02

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.157 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj