Ogłoszenia i apele

list w sprawie zarejestrowania symboli NOP


Fundacja Trans-Fuzja zwróciła się o zaskarżenie przez prokuraturę postanowienia sądu o zarejestrowaniu nowych symboli NOP.

Warszawa, 23.11.2011

 

 

Sz. P. Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa

 

 

Dot. sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie –

VII Wydziału Rejestrowego,

sygn. akt VII MS Rej EWP Zm 77/09

 

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

 

Podpisane niżej organizacje działające na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji ze zdumieniem i oburzeniem przyjęły informację o zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Rejestrowy jako symboli Narodowego Odrodzenia Polski znaków krzyż celtycki, „zakaz pedałowania”, orła w koronie z rózgami liktorskimi, krzyż i miecz.

 

Uważamy, iż rejestracja jako symboli partii powyższych znaków graficznych, stanowi naruszenie prawa, w szczególności konstytucyjnego zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), oraz stanowiących fundament porządku prawnego zasad współżycia społecznego. Znak „zakaz pedałowania” jest też  obsceniczny i jego publiczne prezentowanie narusza dobre obyczaje i może być uznane za nieobyczajny wybryk lub nieprzyzwoity rysunek (art. 140 i 141 kodeksu wykroczeń) i wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym (art. 51 par. 1 kw).

 

W naszej opinii znaki te, w szczególności krzyż celtycki i „zakaz pedałowania” są znakami powszechnie rozpoznawanymi jako propagujące nienawiść ze względów rasowych, narodowościowych oraz orientacji seksualnej. Znaczenie tych symboli nie może być odczytywane w oderwaniu od działalności oraz programu partii jednoznacznie wskazujących na jej nacjonalistyczny charakter, odwołujących się do retoryki faszystowskiej. W programie NOP-u (Deklaracja Trzech Pozycji, pkt.2) napisano, że „zarówno aborcja jak homoseksualizm są złem absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu boskiemu oraz negują dawanie życia”.

W tym kontekście znak „zakaz pedałowania” jest przejawem nawoływania do nienawiści, choć niestety do tej pory wśród przesłanek przestępstw z art. 256 i 257 kk nie ma orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Natomiast z całą pewnością znak ten narusza godność osób należących do mniejszościowej grupy społecznej i w tym sensie jest sprzeczny z prawem.

 

W naszej opinii przypadek rejestracji przez Sąd Okręgowy jako symbolu NOP „zakazu pedałowania” potwierdza konieczność uzupełniania kodeksu karnego o zakaz przestępstw nienawiści motywowanych orientacją i tożsamością seksualną, wiekiem, płcią i niepełnosprawnością, o co od lat zabiega Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności.

 

Podpisane niżej organizacje zawracają się więc o zaskarżenie przez prokuraturę postanowienia sądu o zarejestrowaniu nowych symboli NOP.

 

Z poważaniem

 

Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii;

Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;

Monika Serkowska, Fundacja Autonomia;

Wiktor Dynarski, Fundacja Trans-Fuzja;

Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności

 

 

Do wiadomości:

-     prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

 

edzamieszczono: 2011.11.23

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2426 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj