Ogłoszenia i apele

Marsz Nieprzyzwolenia


Zapraszamy 10 października pod Kolumnę Zygmunta na pl. Zamkowym w Warszawie. O godz. 20.00 ruszamy, by w Marszu Nieprzyzwolenia zwrócić uwagę na skalę przemocy seksualnej w relacjach intymnych i zawodowych, szkolnictwie, kulturze, przestrzeni publicznej itp.Przemoc nie jest sprawa prywatną, a społecznym problemem i dramatem. Narusza nie tylko osobiste wolności i prawa człowieka, lecz także interes publiczny ze szkodą dla całego społeczeństwa. Według Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, co rok przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tys. do 1 mln Polek. W wyniku przemocy w polskich domach ginie rocznie około 150 z nich. Ponad 90 proc. sprawców to mężczyźni. Wyroki w Polsce są zaniżane lub zawieszane, co przekłada się na poczucie bezkarności i na trywializowanie zjawiska. W społeczeństwie zakorzenione są mity o winie ofiar. Seks bez świadomej i entuzjastycznej zgody to gwałt. Bez względu na wygląd, wiek, zachowanie, poziom sprawności, ubiór, stan trzeźwości – po obu stronach. Prowokuje agresor, nie ofiara. Gwałt najczęściej jest motywowany żądzą dominacji, władzy, zemsty czy poniżenia. Nikt nie zasługuje na gwałt, tak jak nikt nie prosi się o kradzież lub pobicie. Nikt nie ma prawa przekraczać naszych granic, bo mamy prawo do autonomii (seksualnej).

Odpowiedzialność za przestrzeń wolną od przemocy jest naszym wspólnym obowiązkiem. Nie chcemy żyć w strachu w społeczeństwie, w którym wiktymizuje się ofiary i usprawiedliwia agresorów. Marsz Nieprzyzwolenia łączy osoby, które chcą zmienić sposób myślenia o gwałcie i molestowaniu. Budujemy szeroki sojusz, by zatrzymać przemoc, obalić seksistowskie mity i postulować zmiany w prawie, mediach, instytucjach publicznych. Dekonstrukcja stereotypów jest konieczna, by ofiary nie bały się opowiedzieć swojej historii i bez lęku dochodziły sprawiedliwości. Zachęcamy do przeciwdziałania przemocy i aktywnej postawy.

Przejdziemy 10 października ulicami Warszawy z transparentami i symbolicznymi światłami, bo:
– potępiamy wszelkie formy przemocy i chcemy wygłosić postulaty na rzecz zmian,
– nie akceptujemy bezkarności sprawców, bierności organów ścigania i pobłażliwych wyroków,
– nic nie usprawiedliwia agresji ani stereotypów dotyczących sprawców i ofiar,
– nie ma zgody na seksizm i homofobię w mediach, edukacji, instytucjach publicznych i polityce.

Chcesz wyrazić solidarność z ofiarami? Sprzeciwiasz się uznawaniu ofiar przemocy seksualnej za (współ)winne? Masz dość bagatelizowania przez władze skutków przemocy? Pragniesz polityki gwarantującej wszystkim wolność, szacunek i bezpieczeństwo? Dołącz do Marszu „Moc kontra Przemoc” ze światełkiem i swoim postulatem/hasłem/memem. Razem upomnimy się o prawa zmuszonych (przez kulturę, prawo, społeczeństwo) do milczenia. Razem wysłuchamy różnych perspektyw na temat tego zjawiska: dziennikarki Renaty Kim, aktywistki miejskiej i publicystki Agaty Diduszko-Zyglewskiej oraz artystki Iwony Demko. Razem możemy przemóc przemoc!

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wymaga działań na wielu poziomach, stąd nasze postulaty do podmiotów odpowiedzialnych:
1. Konsekwentne egzekwowanie kar zamiast wyroków w zawieszeniu.
2. Zmiana treści art. 197 Kodeksu Karnego zgodnie z teorią autonomii seksualnej i konwencją stambulską, by przestępstwo zgwałcenia orzekać i karać w przypadku braku świadomego, nieskrępowanego przyzwolenia na akt seksualny.
3. Szkolenia dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz służby zdrowia w zakresie przemocy seksualnej, mechanizmów jej powstawania oraz skutków.
4. Wdrożenie jednolitej procedury postępowania policji i placówek medycznych z ofiarami przemocy seksualnej oraz wytycznych dla prokuratur.
5. Uruchomienie szybkiej ścieżki przesłuchań dla ofiar zgwałceń i przemocy seksualnej oraz zapewnienie właściwych środków zapobiegawczych np. zakazu zbliżania się.
6. Pomoc medyczna, psychologiczna, prawna i socjalna dla ofiar przestępstw seksualnych, uwzględniając aspekt niepełnosprawności.
7. Lepsza dostępność profesjonalnej terapii i programów edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców.
8. Rzetelna i obowiązkowa edukacja seksualna w szkołach.
9. Ustanowienie komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach i na uczelniach, wraz z wymogiem profilaktyki i corocznej sprawozdawczości.
10. Publiczne finansowanie antyprzemocowych kampanii oraz działań prewencyjnych.
11. Etyczny przekaz medialny dot. przemocy seksualnej.
12. Monitoring reklam pod kątem dyskryminujących treści.
13. Zbieranie rzetelnych, wrażliwych genderowo danych jakościowych i ilościowych na temat przemocy seksualnej.

Marsz wspierają:
Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania, Stowarzyszenie Stop Gwałtom, Codziennik Feministyczny, Fundacja Autonomia, Federacja na rzecz Planowania Rodziny, Fundacja Punkt Widzenia, Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE, Głosy przeciw Przemocy, Hollaback! Polska, Kampania przeciw Homofobii, Kongres Kobiet, Krytyka Polityczna, Pozytywna Seksualność, Replika, Skład Butelek, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Trans-Fuzja.

Szczególne podziękowania za wkład dla:
Feminoteki, Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego, zespołu Same Suki, klubu Skład Butelek.

Aktualności: mockontraprzemoc.pl
Kontakt: kontakt@mockontraprzemoc.pl


Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/984787198246021/


edzamieszczono: 2015.10.06

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1879 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj