Ogłoszenia i apele

Nowa monografia nt. praw osób transseksualnych


Anna Śledzińska-Simon: "Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce"

Właśnie ukazała się książka "Prawa osób transseksualnych. Rozwiazania modelowe a sytuacja w Polsce"  autorstwa dr Anny Śledzińskiej-Simon opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Książka jest wynikiem współpracy Zakładu Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z Fundacja Trans-Fuzja.

http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/aktualnosci/anna-sledzinska-simon-prawa-osob-transseksualnych-rozwiazania-modelowe-a-sytuacja-w-polsce.html

Jednym z wyznaczników poziomu ochrony praw człowieka we współczesnych demokratycznych państwach prawa są gwarancje praw mniejszości. W warunkach demokracji większość może zadbać o swoje prawa poprzez wpływ na decyzje organów przedstawicielskich. Natomiast wpływ mniejszości na procesy polityczne jest bardziej ograniczony, a tym samym jej możliwość ochrony własnych interesów pozostaje niewielka. Dlatego bywa, że mniejszość wymaga szczególnego potraktowania i uregulowania statusu prawnego, aby uniknąć systematycznego naruszania najbardziej podstawowych praw i wolności jej członków - przede wszystkim autonomii osobistej, godności i prawa do tożsamości.
Osoby transseksualne należą nie tylko do mniejszości w społeczeństwie, ale także do mniejszości w ramach kategorii LGBT.

Prezentowana książka jest pierwszą publikacja w całości poświęcona prawom tej grupy, czym odróżnia się od pozycji zbiorowo ujmujących temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w Polsce. Zwraca uwagę nie tylko na postulaty środowiska osób transseksualnych, ale także na standardy sądowej ochrony ich praw w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, jak również ewolucje podejścia do zjawiska transseksualizmu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Spis treści:


Wykaz skrótów
str. 7

Od Redaktora
str. 11


Adam Bodnar
Wprowadzenie
str. 13

Wiktor Dynarski, Anna Grodzka, Lalka Podobińska
Tożsamość płciowa - zagadnienia medyczne, społeczne i prawne
str. 21

Dorota Pudzianowska
Uwagi o sytuacji prawnej osób transseksualnych w Polsce
str. 39

Natalia Łojko
Finansowanie zabiegów związanych z dostosowaniem płci psychicznej do płci fizycznej w Polsce
str. 45

Jerzy M. Szczęsny
Sytuacja prawna osób transseksualnych w Niemczech
str. 63

Joanna K. Dziura
Status osób transpłciowych w Wielkiej Brytanii. Gender Recognition Act i prawne konsekwencje jego wydania
str. 81

Konrad Osajda
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące transseksualizmu
str. 99

Konrad Osajda
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące transseksualizmu
str. 119

Patrycja Pogodzińska
Tożsamość płciowa w prawie międzynarodowym. Wybrane zagadnienia
str. 131

Anna Śledzińska-Simon
Prawa osób transseksualnych w raportach Agencji Praw . Podstawowych Unii Europejskiej
str. 157

Materiały źródłowe
str. 173


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1989 r., III CZP 37/89
str. 175

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 1991 r., III CRN 28/91
str. 179

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1992 r., III CZP 40/92
str. 183

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r., III CZP 118/95
str. 189

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 lipca 2002 r., Christine Goodwin przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (skarga nr 28957/95)
str. 193

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 września 2007 r., L. przeciwko Litwie (skarga nr 27527/03)
str. 233

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2006 r., Sarah Margaret Richards przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (C-423/04)
str. 256

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009 r., IV C 635/08
str. 265

Zalecenia Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat praw człowieka i tożsamości płciowej z dnia 29 lipca 2009 r (fragment)
str. 279

Glosariusz
str. 281

Noty o Autorach
str. 287edzamieszczono: 2010.07.28

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1601 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj