Ogłoszenia i apele

Nowa strategia równości płciowej UE skłania się do praw osób transpłciowych


21 września 2010 roku Unijna Komisarz Praw Podstawowych Viviane Reding przedstawiła Strategię na Rzecz Równości Między Kobietami i Mężczyznami w Unii Europejskiej na lata 2010-2015. Grupa Parlamentu Europejskiego ds. Praw LGBT powitała z zadowoleniem dołączenie tożsamości płciowej do wysiłków na rzecz równości płciowej podejmowanych przez UE.

W czerwcu 2010 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do podjęcia wyraźnych kroków przeciw dyskryminacji na podstawie tożsamości płciowej. We wrześniu miała miejsce sesja podkreślająca potrzebę podjęcia przez UE działań na rzecz praw osób transpłciowych; następnie Członkowie Parlamentu Europejskiego spotkali się z przedstawicielami Komisji, w celu uzyskania zapewnień, że odniosą się oni do zagadnień transpłciowości.

W swej nowej Strategii na Rzecz Równości Między Kobietami i Mężczyznami, Komisja Europejska zobowiązała się promować mniej sztywne role płciowe (genderowe), zająć się kwestią dyskryminacji płciowej opartej na tożsamości płciowej oraz ocenić, czy Państwa Członkowskie odpowiednio chronią obywateli w obszarze tożsamości płciowej prze dostępie do towarów i usług.

Ulrike Luncaek MEP (Zieloni, Austria), Współprzewodnicząca Grupy LGBT skomentowała: "To pozytywny znak, że Komisja Europejska zaczęła wsłuchiwać się w opinie zarówno Parlamentu jak i społeczeństwa. Sądzę, że ta strategia będzie mieć pozytywny wpływ na życie wielu osób transpłciowych."

Członkini Grupy LGBT Marije Cornelissen MEP (Zieloni, Holandia) również z zadowoleniem powitała dokument: "Komisja odpowiedziała na postulaty Parlamentu odnośnie zającia się tożsamością płciową jako płaszczyzną dyskryminacji. Mam nadzieję, że Komisja nie tylko zbada dokładnie sytuację, ale także zajmie zdecydowaną postawę wobec Państw Członkowskich naruszających europejskie ustawodawstwo dotyczące równego traktowania."

Eva-Britt Svenson MEP (Lewica, Szwecja), Przewodnicząca Komitetu Praw Kobiet i Równości Płciowej, oraz członkini Grupy LGBT, dodała: "Z radością witam strategię Komisji i jestem gotowa podjąć bliską współpracę na lata 2010-2015 w celu osiągnięcia wspólnych celów. Jestem przekonana, że równość płciowa powinna być nie tylko traktowana jako cel, ale jako złoty klucz, który otwiera wszystkie zamknięte drzwi i zaprasza nas do utworzenia społeczeństwa otwartego  dla wszystkich - niezależnie od rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego lub klasowego. Wszystkie te czynniki są wciąż płaszczyznami dyskryminacji i z pewnością potrzebujemy silniejszego i bardziej kompleksowego ustawodawstwa UE w tym zakresie.


Zapraszamy również na stronę Intergroup on LGBT Rights Parlamentu Europejskiego: http://www.lgbt-ep.eu/
edzamieszczono: 2010.11.07

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.3639 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj