Ogłoszenia i apele

Nowy raport prawny o homofobii i transfobii w UE


BRUKSELA, 30 listopada 2010 - W dniu dzisiejszym Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskich wydała uzupełnioną, odnoszącą się do całej UE, analizę prawną: "Homofobia, transfobia i dyskriminacja na gruncie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Parlament uprzednio zwrócił się do Agencji o przeanalizowanie sytuacji prawnej lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej.

Raport przedstawia ewolucje sytuacji prawnych w dziedzinach dotyczących lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej pomiędzy 2008 a 2010 rokiem. Zajmuje się kwestiami takimi jak ustawodawstwo dotyczące korekcji płci, niedyskryminacja i równość w i poza miejscem pracy, wolność wypowiedzi oraz zgromadzeń osób LGBT, zagadnienia swobodnego przemieszczania oraz wzajemnego uznawania (faktów prawnych dokonanych w innych krajach) mających wpływ na życie osób LGBT oraz polityki dotyczącej starania się o status uchodźcy.

Wśród innych wniosków, analiza prawna stwierdza, że propozycja zmian prawnych, która utkwiła w Radzie Ministrów od 2008 roku wzmocniłaby ochronę od dyskryminacji poza miejscem pracy w aż 17 krajach UE. Agencja UE krytykuje Litwę za jej szczególnie reakcyjną  postawę w odniesieniu do wolności wypowiedzi. Na końcu raport stwierdza, że UE powinna postarać się o spójne podejście do zwalczanie dyskryminacji na gruncie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, takiej jak ogólnounijna wieloletnia Strategia na rzecz równości między kobietami i mężczyznami, lub niedawno wprowadzona Unijna Strategia ds. Niepełnosprawności.

Eurodeputowany Michael Cashman , Współprzewodniczący  Intergroup on LGBT Rights powiedział: "Agencja Praw Podstawowych dostarczyła Parlamentowi nieocenionego narzędzia do oceny sytuacji prawnej osób LGBT w UE. Ten raport pokazuje, że UE może być najbardziej zaawansowanym regionem świata w zakresie ochrony prawnej osób LGBT, ale też że jeszcze wiele musi zostać zrobione dla osiągnięcia prawdziwej równości!"

Eurodeputowana Ulrike Lunacek, druga Współprzewodnicząca Grupy LGBT dodała: "Teraz, gdy mamy aktualny i obiektywny, ogólnounijny obraz prawny sytuacji osób LGBT w zakresie ich praw podstawowych, będziemy wciąż domagać się od Komisji, Rady i Państw Członkowskich podjęcia zdecydowanych działań, takich, jak wydanie wreszcie proponowanej dyrektywy antydyskryminacyjnej.


2010 FRA report

Źródło: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/new-legal-report-on-homophobia-and-transphobia-in-the-eu/
edzamieszczono: 2010.12.19

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1904 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj