Ogłoszenia i apele

Okulary równości


W kategorii „Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną” Kapituła „Okularów równości” nominowała następujące osoby i instytucje:

Anna Grodzka

Za osobistą odwagę w przełamywaniu tabu oraz stworzenie fundacji Trans – Fuzja i konsekwentne działania na rzecz osób transpłciowych w Polsce i Europie

 

Fundacja im. Mojżesza Schorra

Za pomysł dedykowania tegorocznego Dnia Kobiet pamięci Stefanii Wilczyńskiej, działaczce na rzecz praw dzieci, współpracownicy Janusza Korczaka, przywracający pamięć kobiety, Polki i Żydówki, wychowawczyni, która poszła na śmierć razem z dziećmi; nie mogąc uratować życia dzieci, ratowała ich godność oraz poczucie miłości i bezpieczeństwa.

 

Kampania Przeciw Homofobii

Za konsekwencję w działaniu na rzecz praw osób nieheteroseksualnych,  a przede wszystkim za stworzenie Festiwali Tęczowych Rodzin uświadamiających społeczeństwu, że rodzina homoseksualna istnieje, ma swoje smutki i radości i zasługuje, tak jak każda rodzina na szacunek, pomoc i wsparcie.

 

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Za konsekwentne przeciwstawianie się rasizmowi, ksenofobii, nietolerancji i wszelkim przejawom dyskryminacji oraz promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Za wydawanie magazynu „Nigdy więcej” i publikację „brunatnej księgi” – stały monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnianych w Polsce przez neofaszystów oraz za kampanię społeczną „Wykopmy rasizm ze stadionów”

 

Ewa Siedlecka

Za działalność dziennikarską i wielokrotne publikacje na temat związków partnerskich, śledzenie obrad komisji sejmowych i prac polityków zajmujących się projektem ustawy o związkach partnerskich. Krytyczne i analityczne spojrzenie na sposób w jaki politycy i polityczki traktują problemy osób nieheteronormatywnych i obronę praw osób homoseksualnych.

 źródło: http://jaruga-nowacka.pl/wordpress/

 

edzamieszczono: 2012.02.28

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1798 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj