Ogłoszenia i apele

Oświadczenie Fundacji Trans-Fuzja w sprawie warszawskiej grupy wsparcia dla osób trans i nieprawdziwych informacji zamieszczonych na blogu Transoptymista.pl


W związku z pojawiającymi się pogłoskami o rzekomym przeniesieniu spotkań warszawskiej grupy wsparcia dla osób transpłciowych Fundacji Trans-Fuzja, zarząd Fundacji Trans-Fuzja oświadcza, że wszelkie pogłoski o planowanym przeniesieniu spotkań grupy do siedziby Stowarzyszenia Lambda Warszawa są nieprawdziwe. Warszawska grupa wsparcia nadal spotyka się w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 lok. 66 w dotychczas obowiązujących terminach, tj. w drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 18.30.

Powodem rozsiewania informacji o przeniesieniu spotkań grupy (rzekomo w wyniku jakichś nadzwyczajnych okoliczności) jest rezygnacja jej współprowadzącego Marcina Rzeczkowskiego z prowadzenia spotkań grupy i współpracy z Fundacją Trans-Fuzja. Opublikowany w związku z tym wpis Marcina Rzeczkowskiego na jego blogu Transoptymista.pl „Grupa wsparcia dla osób transpłciowych – z powrotem w Lambdzie” (http://transoptymista.pl/grupa-wsparcia-dla-osob-transplciowych-z-powrotem-w-lambdzie/) zawiera nieprawdziwe informacje i pokrętną argumentację dotyczącą powyższego zdarzenia, które mogą działać na szkodę osób korzystających z pomocy Fundacji Trans-Fuzja, godzą w dobre imię fundacji i mogą narazić ja na utratę zaufania publicznego.

Zarząd Fundacji Trans-Fuzja nie zgadza się ze sformułowaniem „Grupa wsparcia dla osób transpłciowych – z powrotem w Lambdzie” w tytule przywołanego powyżej wpisu na blogu Transoptymista.pl. Sugeruje ono bowiem, że mamy do czynienia z przeniesieniem działającej dotychczas w Fundacji Trans-Fuzja grupy do siedziby Stowarzyszenia Lambda. To nieprawda. Grupa wsparcia dla osób transpłciowych Fundacji Trans-Fuzja działa nadal w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja. Jeśli w siedzibie Lambdy rozpocznie działalność jakaś inna grupa, to jest to po prostu nowa grupa, nie należy jej uważać za kontynuację grupy działającej w Trans-Fuzji, ani w żaden sposób kojarzyć z Fundacją Trans-Fuzja.
Nie było również żadnej „decyzji o przenosinach”, o których autor pisze na blogu. Jedyna decyzja, z jaką mamy tu do czynienia, to decyzja autora o rezygnacji ze współpracy z Trans-Fuzją i prowadzenia spotkań transfuzyjnej grupy wsparcia dla osób transpłciowych.

Wyjaśniamy, że grupa wsparcia dla osób transpłciowych, która przed laty powstała przy Stowarzyszeniu Lambda, zaczęła w 2008 r. funkcjonować jako wspólne przedsięwzięcie Lambdy i Trans-Fuzji (z inspiracji m.in. Anny Grodzkiej i obecnej prezeski Trans-Fuzji Lalki Podobińskiej) i od tej pory rozpoczęło się jej życie w takiej formie, z jaką mamy do czynienia obecnie. Z poczynionych wówczas ustaleń pomiędzy obiema organizacjami patronującymi działalności grupy wynikało, że w momencie, kiedy Trans-Fuzja będzie dysponować własnym lokalem, spotkania grupy zostaną przeniesione do jej siedziby, a merytoryczny nadzór na grupą przejmie również Trans-Fuzja. I tak też się stało w lecie 2013 r.

Dalej autor pisze na blogu:

We wrześniu, ku naszemu zaskoczeniu, grupa została przeniesiona na stałe do Trans-Fuzji. I dość szybko okazało się, że – z bardzo różnych powodów – nie był to dobry pomysł. Dlatego razem z Magdą wracamy do Lambdy, zapraszając wszystkich, którzy – pomimo wszystkich niedogodności minionych miesięcy – ufają nam i dzielą się z nami swoimi doświadczeniami.

W odniesieniu do powyższego, zarząd Fundacji Trans-Fuzja informuje, że nie jest prawdą, jakoby spotkania grupy zostały przeniesione z Lambdy do Trans Fuzji we wrześniu i to w dodatku ku zaskoczeniu prowadzących i uczestników. Miejsce spotkań grupy zmieniło się w lipcu 2013 r. na wyraźne życzenie uczestników grupy i prowadzących (w związku z faktem, że w Lambdzie spotkania podczas wakacji się nie odbywają, grupa chciała, by w tym czasie jej spotkania odbywały się w Trans-Fuzji). Kwestię powrotu grupy po wakacjach do Lambdy zostawiliśmy wówczas otwartą i do omówienia pomiędzy zarządami obu organizacji. Po wakacjach, w wyniku kolejnych ustaleń pomiędzy zarządami obu organizacji, grupa – zgodnie z wcześniejszą umową – została na stałe przejęta przez Fundację Trans-Fuzja. O tym, że sprawa ta będzie przedmiotem rozmów przedstawicieli zarządów obu organizacji, prowadzący grupę wsparcia byli informowani co najmniej kilkakrotnie.

Czy przejęcie grupy przez Trans-Fuzję było dobrym pomysłem, czy nie, to kwestia subiektywnej oceny autora. Fundacja stoi jednak na stanowisku, że w tym czasie nie wydarzyło się nic, co uprawniałoby go do takiej oceny. Podkreślamy jednak, że przejęcia grupy przez Trans-Fuzję nie można rozpatrywać w kategorii pomysłu. Była to konsekwencja poczynionych wcześniej ustaleń, a nie rzucony ad hoc pomysł.

Kwestia „wszystkich niedogodności minionych miesięcy” jako powodu rzekomego przeniesienia spotkań grupy z powrotem do Lambdy również wymaga wyjaśnienia. Podkreślamy, że podczas blisko dziewięciomiesięcznego okresu działania grupy w siedzibie Trans-Fuzji, żadna z osób uczestniczących w spotkaniach grupy nie zgłosiła nigdy zarządowi ani osobie odpowiedzialnej za administrację lokalu fundacji żadnych zastrzeżeń dotyczących warunków, w jakich spotkania grupy się odbywały. Z wyjątkiem jednego epizodu, kiedy spotkanie grupy mogło zostać zakłócone (z powodu wizyty ekipy BBC Scotland kręcącej w sąsiednim pomieszczeniu materiał z udziałem Anny Grodzkiej i aktywistów fundacji), nigdy nie dochodziło do żadnych incydentów, które mogłyby sprawić, by uczestnicy grupy poczuli się niekomfortowo lub niebezpiecznie. W związku z brakiem jakichkolwiek sygnałów o rzekomych niedogodnościach towarzyszących spotkaniom grupy, zarząd Fundacji Trans-Fuzja stoi na stanowisku, że niedogodności te są albo urojone, albo przekonywanie o ich istnieniu jest celową działalnością autora bloga.

Ubolewamy, że autor nie wspomina nic na swoim blogu o tym, że nie mając żadnych uprawnień do reprezentowania Fundacji Trans-Fuzja, podejmuje decyzje w sprawie działalności fundacji bez wiedzy i zgody jej zarządu oraz bezprawnie występuje wobec innych organizacji jako przedstawiciel fundacji, podejmując z nimi negocjacje dotyczące działalności Trans-Fuzji, czym narusza ogólnie przyjęte zasady współpracy i swym zachowaniem godzi w dobre imię fundacji. Ubolewamy, że autor nie wspomina nic o tym, że stawiając się w roli osoby decydującej o losach grupy wsparcia działającej przy Fundacji Trans-Fuzja – do czego nie ma uprawnień – wprowadza w błąd jej uczestników, co może skutkować ograniczeniem im dostępu do różnych form pomocy świadczonej przez fundację.

Wobec powyższego, zarząd Fundacji Trans-Fuzja oświadcza, że omawianej sprawy nie należy interpretować jako problemów z działalnością warszawskiej grupy wsparcia, które doprowadziły do jej powrotu na dawne miejsce. Jedynym problemem, z jakim mamy tu do czynienia, jest to, że autor bloga i jednocześnie współprowadzący grupę nie potrafi lub nie chce podporządkować się  nadzorowi psychologicznego pionu fundacji nad grupą, którego celem jest zapewnienie m.in. najwyższych standardów pracy grup wsparcia działających pod auspicjami Trans-Fuzji.

W związku z tym, że z tonu wpisu na blogu Transoptymista.pl można wnioskować, że uruchomienie nowej grupy wsparcia działającej pod auspicjami Lambdy jest efektem negocjacji pomiędzy Lambdą, Trans-Fuzją a obojgiem prowadzących grupę, oświadczamy, że w tej sprawie nie były prowadzone żadne negocjacje z udziałem Trans-Fuzji. Powołanie nowej grupy jest prywatną sprawą osób ją powołujących i ewentualnie Lambdy, jeśli w tym uczestniczy. Jeszcze raz z całą mocą podkreślamy, że w sprawie tej nie ma mowy o „przenosinach grupy”, „powrocie do dawnej lokalizacji” itp. Mamy jedynie do czynienia z powstaniem nowej grupy, którą zakłada były współprowadzący grupę wsparcia Fundacji Trans-Fuzja.

Fundacja Trans-Fuzja z radością przyjmuje wszelkie inicjatywy dotyczące powstawania grup wsparcia dla osób transpłciowych oraz innych form samopomocy i aktywności osób trans. Nie możemy się jednak zgodzić na tworzenie nowej grupy w atmosferze sugestii, że z działającą w Trans-Fuzji grupą wsparcia były problemy lub nie działała ona właściwie. Podkreślamy, że powstanie nowej grupy nie ma żadnych innych przyczyn, jak tylko niechęć dotychczasowego współprowadzącego grupę Trans-Fuzji do współpracy z fundacją. Jakiekolwiek inne przedstawianie okoliczności tego zdarzenia może wyrządzić szkodę osobom korzystającym z różnych form pomocy świadczonych przez Fundację Trans-Fuzja, godzi w jej dobre imię i podważa publiczne zaufanie do niej.

Jednocześnie życzymy powodzenia nowej grupie, jeśli powstanie i rozpocznie działalność, a także jej wszystkim uczestnikom, oraz informujemy, że udział w spotkaniach tej grupy nie wyklucza możliwości uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia działającej przy Fundacji Trans-Fuzja i możliwości korzystania z wszelkich innych form pomocy oferowanych przez fundację.

Zarząd Fundacji Trans-Fuzja
Lalka Podobińska
Wiktor Dynarski
Piotr Hubert Stoczniowiec
Edyta Baker

Koordynator działu psychologicznego Fundacji Trans-Fuzja
Julia Kata
edzamieszczono: 2014.03.10

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1917 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj