Ogłoszenia i apele

Parlament Europejski: "UE powinna skupić się na prawach osób transpłciowych"


Strasbourg, 17 czerwca 2010 roku
Parlament Europejski wydał rezolucję opowiadającą się za ochroną podstawowych praw osób transpłciowych


Dokument oficjalnie uznaje tożsamość płciową za przesłankę dyskryminacyjną, wzywa do szerszego udostępnienia procedur prowadzących do korekty płci oraz proponuje, aby przyszłe inicjatywy europejskie na rzecz równości płci koncentrowały się także na problemach związanych z tożsamością płciową oraz korektą płci.

Parlament przyjął również sprawozdanie Figueiredo, którego celem była ewaluacja projektu zaplanowanego na lata 2006-2011 "Roadmap for equality between women and men", wzywające do 
podjęcia środków zaradczych w celu walki z dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową. 

Sprawozdanie:

- zauważa istnienie dyskryminacji (także wielokrotnej) ze względu na orientację seksualną i/bądź tożsamość płciową
- wzywa władze UE do podjęcia współpracy z organizacjami LGBT w celu pracy nad wprowadzeniem równości płciowej
- podkreśla, że procedury prowadzące do korekty płci powinny być szeroko dostępne, również w państwowych świadczeniach zdrowotnych
- żąda, aby przyszłe działania UE na polu równości płci wyraźnie pokrywały problemy związane z tożsamością płciową i korektą płci

„Cieszymy się, że sprawozdanie przyjęto. Jest to prawdziwy kamień milowy na drodze do polepszenia działań na rzecz równości płciowej – także obywateli transpłciowych. Wyraźnie zwraca się w nim uwagę na fakt, że obrane strategie muszą wyraźnie pokrywać problemy związane z tożsamością płciową. Oznacza to dokładne określenie pozycji podstawowych praw osób transpłciowych w przyszłości” – mówią europosłowie Ulrike Lunacek oraz Micheal Cashman, przewodniczący Intergroup on LGBT Rights.

Raül Romeva i Rueda, wiceprzewodniczący tejże grupy oraz członek Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego dodaje: „Parlament Europejski pokazał dzisiaj, że prawa osób transpłciowych nie są mniej ważne od praw innych obywateli. To silny sygnał. Wierzę, że Komisja zacznie nas naśladować i zacznie wyraźnie wypowiadać się w sprawie dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową”.

Komisja Europejska musi zapoznać się ze sprawozdaniem przy planowaniu przyszłej działalności na rzecz równości płci.


Źródło: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/eu-should-do-more-for-transgender-rights/

tłumaczenie: Wiktor Dynarski

edzamieszczono: 2010.06.22

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2034 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj