Ogłoszenia i apele

Potrzeba zmian prawnych w kwestii korekty płci metrykalnej


21 kwietnia w Warszawie odbyła się prawno-polityczna konferencja „Płeć pod kontrolą” zorganizowana przez Fundację Trans-Fuzja przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla oraz pod honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz.

Konferencja miała na celu przedstawić sytuację osób transpłciowych i interseksualnych w Unii Europejskiej, a także wybranych państwach członkowskich oraz nakreślić konieczność zmian w polskim prawodawstwie. Wśród panelistów znaleźli i znalazły się zarówno osoby ze świata polityki, jak i środowiska prawniczego oraz aktywistycznego.

 

Wydarzenie otworzyli Lalka Podobińska – prezeska Fundacji Trans-Fuzja – oraz Wolfgang Templin – dyrektor Fundacji Heinricha Bölla w Polsce. Obydwoje zwrócili uwagę na konieczność podnoszenia tematyki transpłciowości, a szczególnie transseksualności w obecnym dyskursie politycznym.

 

Referaty i prezentacje dotyczyły różnych politycznych kontekstów, wszystkie jednakże zgadzały się co do konieczności forsowania prawnoczłowieczego dyskursu w kontekście korekty płci metrykalnej i zabezpieczenia osób transpłciowych i interseksualnych przed dyskryminacją i łamaniem praw do podstawowych potrzeb jako członków i członkiń społeczeństwa obywatelskiego. Ulrike Lunacek – posłanka do Parlamentu Europejskiego z Grupy Zielonych i Wolnego Przymierza Europejskiego – prezentowała możliwości prawnej ochrony tożsamości płciowej na szczeblu Unii Europejskiej i Rady Europy, Jerzy Szczęsny – referent ds. polityki antydyskryminacyjnej i polityki społecznej grupy Bündnis 90 i Zielonych w Bundestagu – zreferował zagadnienie prawnej ochrony osób transseksualnych w Niemczech, Maria Sundin – przedstawiciela Szwedzkiej Federacji na Rzecz Praw Osób LGBT i Transgender Europe – omówiła zaś problem ochrony praw osób transpłciowych w Szwecji, szczególnie zaś kwestie wymuszania sterylizacji jako warunku zmiany danych osobowych.

 

Kontekst polski był reprezentowany przez Mirosława Wróblewskiego – Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Annę Śledzińską-Simon z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz posłankę Ruchu Palikota Annę Grodzką. Przedstawiciel Biura RPO zastanawiał się nad kwestią ochrony praw osób transpłciowych w Polsce, dr Śledzińska nakreśliła obecne rozwiązania prawne dotyczące zagadnienia korekty płci metrykalnej, zaznaczając najbardziej kontrowersyjne, wymagające zmian punkty, posłanka Grodzka zaś omówiła szeroko założenia ustawy dotyczącej określania płci metrykalnej, której projekt – tworzony we współpracy z organizacjami prawnoczłowieczymi, w tym Fundację Trans-Fuzja – zamierza złożyć do laski marszałkowskiej w nadchodzącym tygodniu.

 

Konferencja „Płeć pod kontrolą” spotkała się ze sporym zainteresowaniem, szczególnie osób transpłciowych i ich bliskich, a także organizacji pozarządowych, wzięła w niej udział również Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

 

Podczas odbywającej się po panelu debaty uczestnicy i uczestniczki zadawali pytania na temat możliwości wprowadzenia ustawy o korekcie płci w kształcie proponowanym przez twórców i twórczynie, zastanawiali się nad obecnym klimatem politycznym w kwestii pomocy osobom chcącym korygować płeć metrykalną, a także podnosili obawy związane z brakiem refundacji pomocy medycznej dla osób transseksualnych.

 

„To wielki krok naprzód – komentuje wydarzenie prezeska Fundacji Trans-Fuzja Lalka Podobińska – mieliśmy nie tylko szansę wymienić się doświadczeniami oraz oczekiwaniami co do zmiany prawa jako organizacje pozarządowe czy przedstawiciele władz, lecz także wysłuchać samych osób zainteresowanych, których głos nie może być w tej kwestii pominięty”.


edzamieszczono: 2012.04.23

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2141 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj