Ogłoszenia i apele

Seminarium "Przestępstwa z nienawiści - projekt nowelizacji kodeksu karnego"


Zapraszamy na seminarium dotyczące przygotowanego przez organizacje pozarządowe projektu nowelizacji Kodeksu karnego uwzględniającego przestępstw motywowane uprzedzeniami ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową.
Miejsce: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, ul. Próżna 8
Termin: 3 marca, czwartek, 2011
Czas: 10.00-12.10,


Obowiązujące w Polsce prawo karne charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem ochrony osób oraz grup społecznych przed najbardziej drastycznymi przejawami dyskryminacji, w zależności od jej motywów. Zamachy na integralność cielesną, godność lub cześć z powodów rasistowskich, ksenofobicznych lub religijnych stanowią oddzielne, kwalifikowane typy przestępstw. Jednak w sytuacji, gdy podobne czyny popełniane są w związku z płcią, orientacją seksualną, wiekiem lub niepełnosprawnością osoby lub grupy społecznej mają zastosowanie tylko typy podstawowe przestępstw służących ochronie tych dóbr.

Takie regulacje tworzą klimat wrogości, lekceważenia i pogardy w stosunku do osób należących do określonych grup i stwarzają atmosferę społecznego przyzwolenia na naruszania ich praw obywatelskich oraz dalszą dyskryminację.

Przemawia to jednoznacznie za potrzebą zrównania poziomu ochrony prawnokarnej przed najbardziej drastycznymi i najczęściej występującymi w
praktyce przejawami dyskryminacji. dział w seminarium wezmą specjaliści z zakresów objętych nowelizacją, a więc przemocy wobec kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób LGBT.

Po zakończeniu seminarium projekt zostanie złożony na ręce wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha i wniesiony jako projekt poselski.

Program seminarium
„PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI - PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO”

Moderacja
Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Zofia Jabłońska, koordynatorka Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii

10.00 - 10.10
Otwarcie i przedstawienie celu seminarium
Tomasz Szypuła, Prezes Kampanii Przeciw Homofobii,
Krzysztof Kliszczyński, Przewodniczący Zarządu Lambdy Warszawa

10.10 – 10.30
Przemoc wobec osób ze względu na ich wiek
Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (do potwierdzenia)

10.30 – 10.50
Przemoc wobec osób ze względu na ich niepełnosprawność
dr Monika Zima, członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

10.50 – 11.10
Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób LGBT
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności"

11.10 – 11.30
Doświadczenia ofiar przemocy ze względu na płeć
Sylwia Spurek, prawniczka legislatorka, autorka jedynego w Polsce prawniczego Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

11.30 – 11.50
Projekt zmian w kodeksie karnym w odniesieniu do mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią
Mateusz Woiński, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim

11.50 – 12.10

dyskusja i podsumowanie debaty
Źródło
edzamieszczono: 2011.03.01

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.183 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj