Ogłoszenia i apele

trans KARTA


trans KARTA - legitymacja dla osób transpłciowych

UWAGA!


Decyzją Zarządu Fundacji Trans-Fuzja od września 2014 roku trans KARTY będą wydawane bez jakichkolwiek opłat.


trans KARTA  jest legitymacją przeznaczoną dla osób transpłciowych. Ma ona pomóc w identyfikacji osoby, której wygląd czasami lub stale różni się od tego, jaki ma w swoich dokumentach tożsamości. Dlatego trans KARTA zawiera dwa zdjęcia twarzy, jedno przedstawiające osobę jak w dokumencie tożsamości (dowód osobisty), oraz drugie, w postaci alternatywnej, które wyraźnie różni się od tego pierwszego (np. w peruce, w mocnym makijażu itp.), niemniej obydwa zdjęcia dotyczą tej samej osoby fizycznej. Ponadto, trans KARTA zawiera imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości jej posiadacza, co wzmacnia identyfikację.

 

W założeniu, trans KARTA ma pomóc w różnych sytuacjach, gdy osoba transpłciowa musi potwierdzić swoją tożsamość, a jej wygląd w danej chwili nie pokrywa się z wizerunkiem w dokumentach. Dotyczy to np. transwestytów którzy czasowo transformują swój wygląd do płci przeciwnej czy osób transseksualnych w czasie procesu korekty płci.

 

trans KARTA nie jest dokumentem urzędowym i nie zastępuje dokumentów tożsamości. Jej uznanie jest kwestią dobrej woli i posiadacz trans KARTY nie może żądać jej respektowania.

 

trans KARTA jest wydawana przez fundację Trans-Fuzja na zasadzie dobrowolnej deklaracji. Fundacja nie weryfikuje rzeczywistych intencji osoby zgłaszającej wniosek o wydanie trans KARTY i nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystanie przez posiadacza. W przypadkach deklaracji budzących ewidentne podejrzenia co do wiarygodności osoby zgłaszającej, fundacja Trans-Fuzja zastrzega sobie prawo do odmowy wydania trans KARTY.

 


trans KARTA ma postać dwustronnej legitymacji z kolorowym nadrukiem na plastikowej karcie w formacie CR80 (typowa karta kredytowa) oraz naklejonym hologramem. Jest produkowana w profesjonalnej drukarni.

 


Aby wyrobić trans KARTĘ należy zapoznać się z regulaminem (poniżej) oraz wypełnić wniosek. Wniosek ze zdjęciami oraz fotokopią dokumentu tożsamości należy przekazać listownie lub elektronicznie na adres fundacji Trans-Fuzja. Można go również złożyć osobiście (na ręce członkini/członka Zarządu Fundacji Trans-Fuzja) podczas spotkań organizowanych przez fundację (wówczas nie jest potrzebna fotokopia dokumentu tożsamości, wystarczy okazać go do weryfikacji wniosku). Po wyprodukowaniu, trans KARTA jest wysyłana do właściciela pocztą lub można ją odebrać osobiście (do uzgodnienia indywidualnie).

 

Wszelkie dane osobowe zawarte we wniosku oraz zdjęcia nie są dalej przetwarzane, udostępniane publicznie bądź osobom trzecim. Po wydaniu trans KARTY, częściowo wniosek i fotokopia dokumentu tożsamości są niszczone.


trans KARTA jest wydawana bezpłatnie. Czas realizacji zamówienia zależy od zebrania transzy (tj. 10 indywidualnych kart)

 

 

REGULAMIN WYDAWANIA TRANS KARTY

 

1. Podstawą do wydania trans KARTY jest złożenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z dwoma zdjęciami twarzy (jednym jak w dokumencie tożsamości lub możliwie najbardziej zbliżonym, a drugim w swojej alternatywnej postaci) oraz załączenie kserokopii, fotokopii lub skanu dokumentu tożsamości (pierwszej strony dowodu osobistego lub paszportu). Zdjęcia powinny być zdjęciami do dokumentów lub możliwie najbardziej do nich zbliżone. 

 

2. Własnoręcznie podpisany wniosek w formie papierowej musi zostać przesłany listem poleconym, a w postaci skanu lub fotokopii - drogą elektroniczną. Zdjęcia mogą być przesłane w formie papierowej razem z wnioskiem lub jako pliki o wielkości minimum 1 MB pocztą elektroniczną na adres fundacji Trans-Fuzja. Możliwe jest też osobiste złożenie wniosku i zdjęć na ręce członkini/członka zarządu fundacji Trans-Fuzja (w tym przypadku nie jest potrzebna kserokopia dokumentu tożsamości, jest on wówczas okazywany tylko do wglądu).

 

3. Wniosek niekompletnie wypełniony, bez zdjęć, z niewyraźnymi zdjęciami, zdjęciami nie nadającymi się do dokumentu (np. z wakacji nad morzem, z imienin u cioci, z grilla w ogródku, z imprezy, z minami lub grymasami itp.) lub bez widocznej twarzy (ewentualnie zawierające uciętą twarz, jej fragment itp.) skutkuje anulowaniem rozpatrzenia wniosku, a wnioski takie są niszczone.  

 

4. Wnioski zaakceptowane są przechowywane w fundacji jako dowody wydania trans KARTY. Kserokopia dokumentu tożsamości służy jedynie weryfikacji zgodności danych we wniosku z dokumentem i po wydaniu trans KARTY jest niszczona.

 

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy wydania trans KARTY, gdy wiarygodność wnioskodawcy budzi poważne wątpliwości. O takiej sytuacji wnioskodawca jest informowany korespondencyjnie lub bezpośrednio.

 

6. Obiór trans KARTY jest możliwy osobiście lub jest ona wysyłana na podany we wniosku adres korespondencyjny. Przy odbiorze osobistym, termin i miejsce odbioru ustalane są indywidualnie.

 

7. trans KARTA nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość okaziciela i nie może być w takim celu wykorzystywana, w szczególności nie zastępuje dowodu osobistego lub paszportu. trans KARTA ma stanowić pomoc w identyfikacji osoby posługującej się nią. trans KARTA jest ważna tylko z dowodem osobistym bądź paszportem, którego numer jest zapisany w trans KARCIE.


8. Okres oczekiwania na wydanie trans KARTY uzależniony jest od liczby wniosków wpływających do fundacji Trans-Fuzja i może trwać nawet do kilku-kilkunastu miesięcy.

 

 

Adres korespondencyjny:

Fundacja Trans-Fuzja, ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

 

Adres e-mail:

kontakt@transfuzja.org

WNIOSEK O WYDANIE TRANS KARTY

http://transfuzja.org/download/dokumenty/wniosek_o_wydanie_transkarty.pdf


edzamieszczono: 2011.04.22

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.4918 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj