Ogłoszenia i apele

V Europejski Szczyt Równości w Poznaniu


Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i Komisja Europejska organizują w dn. 14-15 listopada 2011 roku w Poznaniu V Europejski Szczyt Równości.

Celem corocznego Europejskiego Szczytu Równości jest promowanie równości w Unii Europejskiej, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, w celu znalezienia skutecznych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji.

 

W Szczycie Równości udział wezmą główni partnerzy zainteresowani walką z dyskryminacją i promocją równości w Europie. Wśród uczestników konferencji będą przedstawiciele Instytucji Europejskich, Państw Członkowskich, państw kandydujących, państw EOG i EFTA, organów ds. równości, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i międzynarodowych.

 

 

Temat

Tematem V Europejskiego Szczytu Równości jest „Promowanie Równości na Szczeblu Lokalnym i Regionalnym”.

Szczebel lokalny i regionalny to szczeble kluczowe w zakresie walki z dyskryminacją i promowaniem równości. To na tych szczeblach wdrażana jest polityka i programy krajowe. To na tych szczeblach społeczności doświadczające nierówności organizują się w sprzeciwie wobec swojego położenia i dają wyraz swoim potrzebom. To na tych szczeblach zakorzeniają się i rozwijają idee rozwoju i zmian społecznych.

Temat promowania równości na szczeblu lokalnym i regionalnym włącza w europejską debatę o działaniach na rzecz równości szereg nowych partnerów, w tym władze lokalne i regionalne, lokalne sieci małych przedsiębiorstw i popularne organizacje pozarządowe.

Temat ten nadaje debacie nowy i ożywczy kierunek, którego potencjał nie był do tej pory wystarczająco wykorzystywany. W jaki sposób regionalne strategie rozwoju mogą najskuteczniej działać na rzecz równości? Jakie partnerstwa na rzecz równości mogą powstać na szczeblu regionalnym i lokalnym? Jak fundusze Europejskie mogą poprawić sytuację grup, które na tych szczeblach nie są równo traktowane?

 

Cel

V Szczytowi Równości przyświecają następujące cele:

Realizacja na szczeblu lokalnym i regionalnym polityki i praktyk, które promują równość i zwalczają wszystkie rodzaje dyskryminacji wymienione w Artykule 19.

Identyfikacja narzędzi i mechanizmów, które skutecznie promują równość i zwalczają dyskryminację na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Ustalenie działań, jakie mogliby podjąć partnerzy, aby lepiej promować równość i zwalczać dyskryminację na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Warsztaty

Warsztaty I - Równość jako czynnik rozwoju regionalnego

Warsztaty II - Wzmocnienie partnerstwa lokalnego i regionalnego

Warsztaty III - Efektywne wykorzystanie środków unijnych na szczeblu lokalnym i regionalnym do celów związanych z realizacją polityki niedyskryminacji mniejszości, w tym społeczności romskiej

 

Uczestnicy

Na V Europejski Szczyt Równości przybędzie ok. 250 oficjalnych przedstawicieli delegacji Państw Członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących, państw EOG, organizacji międzynarodowych, pracowników wyższego szczebla europejskich organizacji pozarządowych, partnerów społecznych (pracodawcy i związki zawodowe), organów równości i społeczeństwa obywatelskiego.

 

 


źródło:  Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
edzamieszczono: 2011.10.25

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2017 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj