Oświadczenia

Adopcja dla małżeństwa osoby transpłciowej niemożliwa? Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania reaguje!


W maju br. Fundacja Trans-Fuzja zwróciła się do Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania – Małgorzaty Fuszary z prośbą o reakcję na przypadek dyskryminacji osoby transpłciowej pozostającej w związku małżeńskim w dostępie do adopcji.

Wnioskujące o adopcję małżeństwo zostało wykluczone z możliwości starania się o adopcję ze względu na to, że mąż kilka lat wcześniej przeszedł proces korekty płci. Mimo że spełniają wszystkie warunki formalne i materialne oraz tworzą tradycyjny dom, możliwość adopcji została im odebrana.

Według kierownika ośrodka adopcyjnego, przeszłość mężczyzny dyskwalifikuje parę jako rodzinę adopcyjną, ponieważ "dziecko nie poradziłoby sobie z jego przeszłością", co w żadnym stopniu nie stanowi miarodajnego wytłumaczenia negatywnej decyzji, a pokazuje jedynie brak odpowiedniej wiedzy ze strony ośrodka.

Fundacja Trans-Fuzja wystosowała w związku z zajściem prośbę do Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, aby po przeanalizowaniu sprawy wydało wytyczne dla wszystkich ośrodków adopcyjnych w Polsce stwierdzające, że transpłciowa przeszłość osób w małżeństwie nie jest merytoryczną przeszkodą do adopcji.

Biuro Pełnomocniczki zdecydowało się na następujące działania:

1. Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o opinię, czy przetwarzanie danych osobowych kandydatów do przysposobienia przez ośrodki adopcyjne w zakresie informacji dotyczących ich stanu zdrowia jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, skoro katalog tych danych został określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 175 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem, w jaki sposób realizowane są zadania wynikające z ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przysposobienia dziecka, w szczególności czy: a) wydawano negatywną ocenę małżeństwom, w których obydwoje lub jedno z małżonków dokonało przed zawarciem małżeństwa korekty płci metrykalnej, b) statuty oraz wydane na ich podstawie regulaminów ośrodków adopcyjnych podlegają analizie i weryfikacji.

3. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o opinię, czy brak w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej środka odwoławczego od negatywnej oceny wstępnej jest uzasadniony.

Fundacja Trans-Fuzja jest niezwykle poruszona tak pozytywnym i niemalże natychmiastowym działaniem Biura i wyraża nadzieję, że w przyszłości żaden potencjalny transpłciowy rodzic adopcyjny nie zostanie zdyskryminowany i uznane zostanie podstawowe prawo człowieka do tworzenia rodziny bez względu na płeć lub tożsamość płciową.

Obydwoje wnioskujący pozostają pod opieką zespołu psychologicznego Fundacji Trans-Fuzja. Mamy nadzieję, że wkrótce będą mogli cieszyć się z założenia rodziny.
edzamieszczono: 2015.06.26

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1947 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj