Oświadczenia

Fundacja Trans-Fuzja wzywa do przeciwdziałania transfobii


W reakcji na czwartkowy (26. kwietnia 2012 r.) atak na biuro poselskie Anny Grodzkiej, Fundacja Trans-Fuzja pragnie zwrócić uwagę na narastający w polskim społeczeństwie problem nienawiści skierowanej do osób transpłciowych.

Transfobia – zjawisko przejawiające się poprzez negowanie tożsamości i ekspresji płciowej osób transpłciowych oraz wynikające z tego nastawienia negatywne, dość często agresywne – nadal nie została rozpoznana przez polskie prawodawstwo jako istotna przyczyna przemocy psychicznej i fizycznej.

 

Ten poważny incydent, który miał miejsce w czwartek, 26. kwietnia 2012 r. – wrzucenie granatów dymnych sygnowanych napisem „Falanga” pod drzwi biura poselskiego - to ewidentny przykład przestępstwa z nienawiści. Wprawdzie uczestnikom debaty „Media, pop i seksualność”, na szczęście, nie została wyrządzona żadna krzywda fizyczna, mogło zakończyć się to znacznie gorzej. 

W dodatku wcześniejsze pogróżki organizacji  falanga.org.pl kierowane pod adresem posłanki Grodzkiej, jawnie przedstawiającej swoją tożsamość transpłciową, wskazują na eskalację nienawiści środowisk konserwatywno-nacjonalistycznych.

 

Zwracamy uwagę na fakt, że już samo wystąpienie tego typu incydentów oznacza konieczność adresowania wciąż aktualnego problemu uprzedzeń i nienawiści skierowanej do osób, uważanych przez społeczeństwo za płciowo nienormatywne.

 

Fundacja Trans-Fuzja pragnie również zwrócić uwagę na problem coraz silniej manifestujących swoje idee grup sprzeciwiających się faktowi różnorodności społecznej. Grupy te, nierzadko odwołujące się do tradycji nacjonalistycznych i faszystowskich, wciąż pozostają bezkarne. 

Wśród osób, które zgłaszają się do Fundacji, znajdują się również ofiary przestępstw z nienawiści, którym trudno dochodzić własnych praw, chociażby ze względu na brak odpowiedniej regulacji  prawnej dotyczącej tego typu incydentów.

 

Według najnowszych standardów praw człowieka wyznaczanych przez Radę Europy tożsamość płciowa stanowi nienaruszalne dobro osobiste, które państwo ma obowiązek chronić. Wśród rekomendacji byłego Komisarza Praw Człowieka Thomasa Hammarberga znajduje się między innymi zapis nawołujący państwa członkowskie do uchwalenia prawa o zbrodni z nienawiści, które ochroni osoby transpłciowe przed zbrodniami i incydentami transfobicznymi. Podobnie najnowsze zalecenia Komitetu Ministerstw Rady Europy w kwestii przestępstw z nienawiści są zgodne co do konieczności zagwarantowania przez państwa członkowskie, aby sprawcy czynów tego rodzaju zostali pociągnięci do odpowiedzialności oraz, tam gdzie jest to wskazane, ukarani, w celu uniknięcia bezkarności.

 

Zwracamy się zatem z apelem, aby polski parlament oraz rząd wziął pod uwagę problem nieistnienia transpłciowości w polskim prawie. Żądamy jak najszybszego wprowadzenia ochrony tożsamości płciowej osób transpłciowych oraz transnormatywnych przed nienawiścią.


Zarząd Fundacji Trans-Fuzja

edzamieszczono: 2012.04.28

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2041 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj