Oświadczenia

Interwencja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


5 września nasza organizacja wystosowała list do Wiceprezesa Rady Ministrów dr. Jarosława Gowina ws. planowanych zmian rozporządzeniu regulującego kwestie dokumentacji przebiegu studiów.

Warszawa, 5 września 2016 roku

Szanowny Pan 
Wiceprezes Rady Ministrów 
dr Jarosław Gowin 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Panie Ministrze,

jako organizacja od lat działająca na rzecz osób transpłciowych, zarówno w ramach wsparcia, jak I rzecznictwa oraz edukacji zwracamy się z apelem w sprawie planowanej zmiany w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Paragraf 15, ust. 1 proponowanego tekstu rozporządzenia zawiera dodatkową (w stosunku do wersji rozporządzenia z 14 września 2011 roku) wzmiankę o konieczności zwrotu dyplomu wraz z odpisami w celu otrzymania nowego na dane, których zmiana nastąpiła „na  podstawie decyzji  administracyjnej  lub  orzeczenia  sądu  wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci”.

Chcemy zauważyć, że o ile zwrot samego dyplomu może wydać się uzasadniony, o tyle zwrot odpisów mógłby nastręczać wielu trudności, szczególnie w przypadku osób, które uzyskały dyplom, a co za tym idzie, również i odpisy, kilka (lub więcej) lat wstecz. 

Zdobycie wszystkich egzemplarzy odpisów w przypadku niektórych osób może okazać się niemożliwe. Pragniemy podkreślić, że uzgodnienie i korekta płci to procesy długotrwałe, a osoby transpłciowe decydują się na nie również wiele lat po ukończeniu studiów. Odpisy dyplomów wymagane są w wielu różnych instytucjach, które mogą przestać istnieć, nie wspominając o możliwości zaginięcia tego typu dokumentacji w inny sposób np. podczas zmiany miejsca zamieszkania.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w wydanym w 2010 roku zaleceniu CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej wzywa się państwa członkowskie do przyjęcia „odpowiednich środków gwarantujących pełne prawne uznanie zmiany płci we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności poprzez umożliwienie zmiany imienia, nazwiska i płci w oficjalnych dokumentach w sposób szybki, przejrzysty i dostępny; państwa członkowskie powinny także zagwarantować, tam gdzie jest to wskazane, odpowiednie uznanie lub wprowadzenie zmian w kluczowych dokumentach wydawanych przez podmioty niepaństwowe, takich jak dokumenty potwierdzające wykształcenie czy świadectwa pracy”.

Proponowana wzmianka sprawi, że otrzymanie nowego dyplomu stanie się o wiele trudniejsze niż do tej pory, a biorąc pod uwagę brak przepisów wymagających od pracodawców wystawiania świadectwa pracy na nowe dane dla osób będących po uzgodnieniu płci, sprawi, że osoby transpłciowe będą dodatkowo narażone na niemożliwość udokumentowania swojego wykształcenia bez konieczności ujawniania swojej przeszłości, do której tajemnicy mają prawo.

W świetle powyższych argumentów prosimy o rozważenie usunięcia wspomnianej wzmianki i pozostawienie paragrafu w niezmienionej formie, aby treść odpowiadała §17.1 rozporządzenia z 14 września 2011 roku 

Z poważaniem

Wiktor Dynarski
osoba prezesująca


Informacji na temat interwencji udziela Julia Kata pod adresem julia.kata@transfuzja.org oraz pod numerem telefonu 508 625 907. Pytania na temat działalności Fundacji prosimy kierować na adres kontakt@transfuzja.org.
edzamieszczono: 2016.09.06

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1661 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj