Oświadczenia

Na naszych oczach dzieje się historia. Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci


Wczoraj, 23 lipca Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci. Za procedorowanym od ponad trzech lat projektem opowiedziało się 252 posłów i posłanek, 158 było przeciw, 11 zaś wstrzymało się od głosu. Nie da się ukryć, że w kwestii praw osób transpłciowych był to przełomowy moment. Posłowie i posłanki zgodzili się co do tego, że wreszcie potrzebne jest prawo, które jasno definiuje przebieg prawnego procesu zmiany oznaczenia płci, imienia lub imion oraz nazwiska.

Projekt ustawy został po raz pierwszy złożony w Sejmie w maju 2012 roku przez posłankę Annę Grodzką, ówcześnie związaną z klubem poselskim Ruchu Palikota, dziś posłankę niezrzeszoną. Przez ten czas projekt przeszedł wiele zmian i autopoprawek, został kilkukrotnie sprawdzony pod względem ewentualnej niekonstytucjonalności i wreszcie wypracowany przez specjalnie powołaną podkomisję nadzwyczajną, w której skład weszli przedstawiciele i przedstawicielki Sejmu, organizacji pozarządowych oraz diagnozujący transseksualność specjaliści i specjalistki. Fundacja Trans-Fuzja zgadza się z prezentowaną w mediach opinią posłanki Anny Grodzkiej, że ustawa jest kompromisem pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, jednocześnie jednak zwraca uwagę na to, jak wiele dzięki niej zmieni się w życiu osób transpłciowych w Polsce.

"To ważne zwycięstwo" potwierdza Wiktor Dynarski, osoba prezesująca Fundacji. "Ta ustawa kończy upokarzającą procedurę pozywania własnych rodziców i wreszcie stwarza proces, który dotyczy tylko i wyłącznie osoby zainteresowanej. Procedura nadal będzie odbywała się w sądzie, ale w tzw. trybie nieprocesowym, który dodatkowo ma w ustawie jasno definiowane ramy czasowe. Wniosek o uzgodnienie płci ma być rozpatrywany w ciagu trzech miesięcy. Koniec z półrocznym czekaniem na wyrok, koniec z latami starania się o decyzję, która jest jedną z ważniejszych, ale nie jedyną w całym procesie korekty płci. Zależało nam na tym, aby ułatwić proces prawny, ponieważ wiemy, jak długa jest sama medyczna droga tranzycji. Uważamy, że prawo nie powinno jej utrudniać, wprost przeciwnie".

Ustawa pomoże również osobom, które uzgodnienia płci dokonały przedtem w trybie ustalenia. Jej zapisy umożliwiają stworzenie nowego aktu urodzenia na podstawie wyroku sądu, który zapadł w trybie 189 kpc. tj. w ramach procedury od lat wykorzystywanej do uzgodnienia płci. Osoby przechodzące procedurę uzgodnienia płci według nowej ustawy będą mogły od razu liczyć na stworzenie nowego aktu urodzenia, co zakończy również problem braku poszanowania prywatności. Dzięki ustawie bez względu na to, czy osoba transpłciowa będzie posługiwać się skróconym czy zupełnym aktem urodzenia, będzie on zawierał jej sądownie zatwierdzone dane bez wzmianki o poprzednich ani o ich zmianie. Ustawa nakłada również obowiązek niezwłocznego sporządzenia i wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy uwzględniających nowe dane osobowe. Oznacza to koniec uciążliwego dla osób transpłciowych "istnienia bez CV", kiedy po uzgodnieniu płci nie otrzymywały one żadnego potwierdzenia swoich kwalifikacji czy doświadczenia zawodowego. Wydanie nowych świadectw będzie równiez możliwe dla osób, które uzgodniły płeć w procesie o ustalenie. Dodatkowo każda sprawa o uzgodnienie płci będzie odbywała się w Sądzie Okręgowym w Łodzi, co oznacza de facto stworzenie jednostki wyspecjalizowanej w tych sprawach. 

Fundacja Trans-Fuzja nie zgadza się jednakże ze wszystkimi zapisami ustawy. Choć uważa ją za świetny krok w stronę zmiany sytuacji osób transpłciowych, krytycznie odnosi się przede wszystkim do warunków, jakie należy spełnić, aby móc złożyć wniosek o uzgodnienie płci.

"W definiowanych warunkach niepokoi nas wiele" tłumaczy wiceprezeska Fundacji, Lalka Podobińska. "Wymóg rozwodu jest dla nas jasnym sygnałem, że deklarującemu prorodzinność państwu wciąż brakuje zrozumienia dla rodzin tworzonych przez osoby transpłciowe. Znamy pary, które obecnie stoją przed obliczem rozwodu, bez którego uznanie tożsamości jednej z osób nie będzie możliwe. Nadal stoimy na stanowisku, że konstytucyjna ochrona rodziny powinna również obejmować ochronę małżeństw przed prawnie wymuszanym rozwodem. Mamy nadzieję, że uda nam się pomóc tym, dla których ważna jest zarówno ich własna tożsamość płciowa, jak i bliscy – małżonkowie oraz dzieci. Ważnym aspektem jest dla nas również wymóg obywatelstwa, który – niestety – blokuje możliwość uzgodnienia płci imigrantom i azylantom. W swojej pracy spotkaliśmy się już z przyjezdnymi osobami, w tym również z uchodźcami, dla których Polska miała być startem w nowe życie, wliczając w to tranzycję. Uważamy, że nasz kraj ma potencjał pokazania innym krajom Europy Środkowej i Wschodniej, że tego typu prawo powinno być dostępne dla wszystkich". 

Trzecim warunkiem do spełnienia przy składaniu wniosku jest posiadanie nie starszych niż rok dwóch orzeczeń  wydanych niezależnie przez dwóch lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub seksuologii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii albo przez jednego z takich lekarzy i psychologa z wydanym przez towarzystwo naukowe certyfikatem seksuologa klinicznego. Orzeczenie ma na celu stwierdzenie występowania tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. Sposób określania tożsamości będzie w rękach wspomnianych specjalistów. Prawo nie wymaga stwierdzenia konkretnej diagnozy, nie oznacza to jednak, że diagnozna transseksualności nie będzie się odbywać. Fundacja Trans-Fuzja zamierza współpracować ze specjalistami i specjalistkami z zakresu seksuologii, aby jasno określić standardy stwierdzania występowania dysforii płciowej i tożsamości odmiennej od tej określonej po urodzeniu. Standardy takie powinny być jasno określone według najnowszych wytycznych Światowej Organizacji na rzecz Transpłciowego Zdrowia (WPATH) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która przygotowuje właśnie kolejną wersję klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zdrowotnych (ICD-11). Klasyfikacja ta zmieni sposób określania występowania zaburzenia tożsamości płciowej, na co polskie prawo powinno być również przygotowane. Ustawa o uzgodnieniu płci jest przykładem legislacji, która łatwo dostosowuje się do zmiany standardów diagnostycznych.

Ustawa jest również przełomowa w kwestii transpłciowej młodzieży. Choć nie umożliwia zmiany oznaczenia płci w dokumentach, osoby małoletnie będą mogły zmienić imię na neutralne. Taka zmiana będzie możliwa po uprzednim wydaniu orzeczenia wydanego przez lekarza ze specjalizacją w zakresie psychiatrii lub seksuologii, które stwierdza występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. Zmiana imienia będzie się odbywała na wniosek przedstawiciela ustawowego danej osoby małoletniej. Ustawa o uzgodnieniu płci daleka jest od rozwiązań argentyńskich, maltańskich czy duńskich w zakresie praw małoletnich osób transpłciowych, daje jednak tym osobom pewną szansę na zmianę danych osobowych.

Najważniejszym zagadnieniem dla osób transpłciowych jest jednak refundacja zabiegów korekty płci i terapii hormonalnej, której – niestety – ustawa nie obejmuje, dlatego też dla Fundacji Trans-Fuzja będzie to kolejny cel działalności rzeczniczej. Organizacja jest już w tej kwestii w kontakcie ze specjalistami i specjalistkami z dziedziny seksuologii oraz z Ministerstwem Zdrowia. 
"Teraz poświęcimy naszą całą energię na to, aby ustawa została uchwalona przez Senat i podpisana przez Prezydenta, którym w tym czasie będzie już zapewne Andrzej Duda" wyjaśnia Podobińska. "Wierzymy jednak, że skoro w kampanii wyborczej deklarował się jako prezydent wszytkich Polaków, to zrozumie, że ta ustawa nie szkodzi większości, a pomaga pewnej naprawdę niewielkiej, ale potrzebującej nowych rozwiązań mniejszości".

Jeśli ustawa zostanie uchwalona przez Senat i podpisana przez Prezydenta, zacznie obowiązywać od stycznia 2016 roku.

Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/861EE936F137960FC1257E81002BE76A/%24File/3648.pdf
Pytania w tej kwestii prosimy kierować na adres kontakt@transfuzja.org.

edzamieszczono: 2015.07.24

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1585 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj