Oświadczenia

Na straży równego traktowania


Organizacje pozarządowe zrzeszone w Koalicji na Rzecz Równych Szans zaapelowały do Premiera i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o jak najszybsze uruchomienie dodatkowych środków finansowych, które umożliwiłyby RPO pełną realizację obowiązków, jako krajowego organu ds. równego traktowania.

Warszawa, 21 lutego 2011r.
Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Pani
Elżbieta Radziszewska
Sekretarz Stanu
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

W związku z niepokojącymi publikacjami medialnymi dotyczącymi sytuacji finansowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który od 1 stycznia 2011 r. pełni nową, bardzo ważną funkcję tzw. krajowego organu ds. równego traktowania, zwracamy się do Państwa z prośbą o pilną interwencję w tej sprawie.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 grudnia 2011 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał nowe kompetencje w dziedzinie zwalczania dyskryminacji.

Rzecznik na mocy nowej ustawy jest zobowiązany do analizowania, monitorowania i wspierania równego traktowania wszystkich osób, prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, opracowywania i wydawania niezależnych sprawozdań i zaleceń odnośnie problemów związanych z dyskryminacją. Kompetencje te nadano Rzecznikowi w efekcie implementacji szeregu dyrektyw unijnych regulujących zasadę równego traktowania.

Jak wynika z niedawnych publikacji prasowych (m.in. w Gazecie Wyborczej), w ślad za nadaniem nowych kompetencji, nie poszły dodatkowe środki finansowe na ich praktyczną realizację. Sytuację, w której krajowy organ ds. równego traktowania nie dysponuje żadnymi środkami, pozwalającymi na wspieranie ofiar dyskryminacji, uważamy za niewypełnienie zobowiązań wynikających z uczestnictwa Polski w strukturach unijnych i lekceważenie jednej z podstawowych zasad Unii Europejskiej, jaką jest równe traktowanie.

Co więcej, za wysoce niepokojące uznajemy doniesienia, z których wynika, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych celem zawieszenia kompetencji przyznanych mu w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji. Wystąpienie, w którym problemy wewnętrzne Biura RPO są przyczyną takiego wniosku jest wydarzeniem bez precedensu w ponad dwudziestoletniej historii pracy RPO.

W związku z powyższym, niżej podpisane organizacje pozarządowe, wchodzące w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans, apelują o jak najszybsze uruchomienie środków finansowych na poprawną realizację nowych obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koalicja na Rzecz Równych Szans to nieformalna platforma skupiająca szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego jest koordynatorem prac Koalicji.

W imieniu organizacji członkowskich Koalicji na Rzecz Równych Szans
Krzysztof Śmiszek
Przewodniczący PTPA

Do wiadomości:
- Viviane Reding, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Sprawiedliwości, Praw Podstawowych i Obywatelstwa
- Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu RP
- Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Jan Vincent-Rostowski, Minister Finansów
- media

Organizacje członkowskie Koalicji na Rzecz Równych Szans
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) - koordynator Koalicji
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"
Kampania Przeciw Homofobii
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Lambda Warszawa
Amnesty International
Lambda Bydgoszcz
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Fundacja Równości
Koalicja Karat
Fundacja Trans-Fuzja
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja MaMa
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Autonomia
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
FORUM 50+
Fundacja TUS
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Instytut Podkarpacki
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Stowarzyszenia Romów w Polsce
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych,
Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"
Stowarzyszenie "W stronę Dziewcząt"
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”
Forum Żydów Polskich
Fundacja Bez Dyskryminacji
Fundacja Nasza Przestrzeń
Fundacja Wiedza Lokalna
Związek Nauczycielstwa Polskiego
edzamieszczono: 2011.03.01

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.4522 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj