Oświadczenia

Pismo Fundacji Trans-Fuzja do MSWiA w sprawie legitymacji dla osób transpłciowych


W związku z inicjatywą Naszej Fundacji wydawania legitymacji dla osób transpłciowych (http://transfuzja.org/pl/artykuly/fundacja_transfuzja/wyjasnienie_dotyczace_legitymacji_dla_osob_transplciowych_w_tym_transseksualnych.htm), 19 czerwca 2009 r. wystosowaliśmy pismo do MSWiA w tej sprawie:

Warszawa, 19 czerwca 2009 r.

Pan Minister
Wiceprezes Rady Ministrów
Grzegorz Schetyna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu Fundacji Trans-Fuzja, organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz osób transpłciowych, zwracamy się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy we wdrożeniu przez naszą Fundację projektu wydawania legitymacji przeznaczonych dla osób transpłciowych, ułatwiającej identyfikację obywateli, których wizerunek płciowy czasowo różni się od płci oznaczonej w aktualnych dokumentach tożsamości.

Oczekujemy, że wsparcie dla naszej inicjatywy, o które prosimy, polegałoby na poinformowaniu urzędników podległych Ministerstwu o istnieniu takiej legitymacji oraz zaleceniu poszanowania dóbr osobistych osoby kontrolowanej, przejawiających się w jej wizerunku.

Legitymacja byłaby wydawana przez Fundację Trans-Fuzja i nie byłaby oczywiście oficjalnym dokumentem Państwowym oraz w żadnej mierze nie zastępowałaby dokumentu tożsamości danej osoby. Jej posiadanie nie wykluczałoby możliwości zakwestionowania przez organy władzy prawdziwości zawartych w niej informacji w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości legitymowanej osoby. Jesteśmy jednak pewni, że istnienie legitymacji stanowiłoby znaczną pomoc dla kontrolowanych i kontrolujących. W wielu wypadkach pozwoliłaby uniknąć zadawania kłopotliwych dla obu stron pytań i udzielania równie kłopotliwych odpowiedzi – nierzadko w sytuacjach publicznych, co budziłoby niezdrową ciekawość. Jej istnienie przyczyniłoby się ponadto w znacznej mierze do kształtowania tolerancji społecznej oraz poszanowania odmienności również tej grupy osób.

Legitymacja zawierać ma w założeniu dane i zdjęcie z dowodu osobistego jej posiadacza po jednej stronie oraz zdjęcie przedstawiające tę osobę w wizerunku płci odmiennej po drugiej stronie.
Na dokumencie znalazłaby się również prośba naszej Fundacji skierowana do osób kontrolujących daną osobę o uszanowanie jej dóbr osobistych, czyli respektowania wizerunku wynikającego z poczucia tożsamości płciowej.

Legitymacja taka byłaby nie tylko ułatwieniem dla wszystkich organów kontrolujących tożsamość konkretnej osoby, ale także znacznym wsparciem dla transseksualistów podczas procesu leczenia oraz innych osób transpłciowych. Wyjaśniałaby bowiem osobie kontrolującej zaistniałą sytuację.

Legitymacja ta służyłaby tym wszystkim osobom, które zdecydowały się ją posiadać, czyli czasowo lub trwale nie identyfikują się ze swoją płcią fizyczną (prawną) – transseksualistów, transwestytów, transgenderystów i crossdresserów.
Osoby takie swoim wizerunkiem przełamują konwencje kulturowe dotyczące stroju i wyglądu, co naraża je na problemy w sytuacji ustalania tożsamości, np. podczas kontroli drogowej, podczas korzystania z biernego prawa wyborczego, a także kontroli biletów w środkach komunikacji, odbierania przesyłek poleconych na poczcie, przy wejściu do budynków biurowych lub w innych sytuacjach wymagających legitymowania się.

Dlatego prośbę naszą skierujemy także do innych podmiotów niepodległych MSWiA, posiadających uprawienia do kontroli.

Jednocześnie informujemy, że nie zamierzamy prowadzić bazy danych osób występujących o wydanie legitymacji. Legitymacje planujemy wydawać na podstawie okazanego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenia osoby, której to dotyczy.

Legitymacja w tym sensie byłaby zatem rodzajem oświadczenia woli jej posiadacza, potwierdzonym przez organizację społeczną, jaką jesteśmy.

Załącznik: Projekt legitymacji

W imieniu Fundacji, Anna Grodzka-Prezes

edzamieszczono: 2009.08.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1823 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj