Oświadczenia

Rzecznik Praw Obywatelskich do Fundacji Trans-Fuzja w sprawie legitymacji dla osób transpłciowych


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przesłało do Fundacji Trans-Fuzja list w odpowiedzi na nasz wniosek z dnia 20 kwietnia 2009 r. (http://transfuzja.org/pl/artykuly/ogloszenia_i_apele/list_fundacji_transfuzja_do_rzecznika_praw_obywatelskich_w_sprawie_legitymacji.htm) z prośbą o poparcie naszej inicjatywy wprowadzenia legitymacji dla osób transpłciowych.Warszawa, dn. 10.08.2009 r.

Pani
Anna Grodzka
Prezes Fundacji Trans-Fuzja
na Rzecz Wspierania Osób Transpłciowych

Szanowna Pani Prezes

Uprzejmie informuję, iż w związku ze zgłoszonym przez Fundację Trans-Fuzja postulatem wprowadzenia legitymacji, które mogłyby pomóc w ustalaniu tożsamości osób transpłciowych, Rzecznik Praw Obywatelskich – wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom – w dniu 19 czerwca 2009 r. skierował wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie niniejszego postulatu.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rzecznik otrzymał odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w piśmie z dnia 10 lipca 2009 r. przedstawił swoje stanowisko. Minister zaznaczył, że choć stworzenie osobom transpłciowym możliwości posługiwania się dwuimienną i dwuzdjęciową legitymacją w trakcie dokonywania czynności urzędowych gwarantowałoby ochronę subiektywnych odczuć danej grupy ludzi, to jednak pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami identyfikacji człowieka, określonymi w przepisach prawa.

W wystąpieniu tym wskazane zostały podstawowe zasady i regulacje prawne odnoszące się do zagadnienia identyfikacji osoby, w tym w przypadku transseksualistów – w okresie dokonywania zmiany płci (pomocnicze zaświadczenie lekarskie) oraz po zakończeniu kuracji (zmiana w zakresie płci metrykalnej w aktach stanu cywilnego, co następnie umożliwia zmianę imienia i nazwiska).

W ocenie Ministra, wprowadzenie postulowanych przez Państwa legitymacji dla osób, które mają poczucie przynależności do innej płci, a z różnych względów nie dokonują zmiany płci, mogłoby prowadzić do podważenia wiarygodności dokumentów stwierdzających konkretny stan rzeczy, przez tworzenie – w sposób dowolny i subiektywny – drugiej, równoległej tożsamości, co w świetle prawa nie może być dozwolone.

Warto jednak odnotować zwrócenie uwagi na art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 933 z późn. zm.), który stanowi, iż zmiana danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, w tym w zakresie wizerunku jego posiadacza, jest podstawą jego wymiany.

Przekazując powyższe, uprzejmie zawiadamiam, że przedstawiona argumentacja w ocenie Rzecznika jest przekonująca. W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do podejmowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich dalszych działań w niniejszej sprawie.

Przesyłam w załączeniu do uprzejmej wiadomości kopie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz treść pisma (wniosku osoby indywidualnej), do którego Minister się odwołuje.

Jednocześnie informuję, że niniejsza korespondencja zamieszczona została także na stronie internetowej Rzecznika www.rpo.gov.pl (w dziale Aktualności, w dacie 19 czerwca 2009 r.).

Zał.: 3

Z poważaniem
/-/


Z up. Dyrektor Zespołu - Mirosław Wróblewski

edzamieszczono: 2009.08.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2028 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj