Oświadczenia

Wspólne stanowisko trzech organizacji pozarzadowych w odpowiedzi na opinię MSWiA w sprawie legitymacji dla osób transpłciowych


W odpowiedzi na opinie MSWiA w sprawie legitymacji dla osób transpłciowych przekazaliśmy Rzecznikowi Praw Obywatelskich pismo trzech organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii oraz naszej Fundacji, zawierające wspólne stanowisko w tej sprawie.
Niniejsze stanowisko przekazaliśmy również do wiadomości Ministra Witolda Drożdża.


Warszawa ,dn. 12-08-2009 r.
Pan
Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich

Dotyczy: legitymacji dla osób transpłciowych

Szanowny Panie Rzeczniku,

Serdecznie dziękujemy za zajęcie przez Pana Urząd, w piśmie z dnia 19 czerwca 2009 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiska w podniesionej przez nas sprawie dwuzdjęciowych legitymacji dla osób transpłciowych. Otrzymaliśmy do wiadomości skierowane do Pana pismo, datowane w dniu 10 lipca, podpisane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Witolda Drożdża.

Niniejszym pragniemy, przy wsparciu stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ustosunkować się do zawartego tam stanowiska.
W załączeniu przedstawiamy opinię prawną mec. Jacka Świecy w przedmiotowej sprawie, z którą w całości się zgadzamy.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w swym piśmie Minister Drożdż w znikomym stopniu odnosi się do meritum wspieranej przez Pana inicjatywy społecznej.

Posługiwanie się osób transpłciowych wspomnianą legitymacją dwuzdjęciową, zdaniem Pana Ministra, „pozostałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami identyfikacji człowieka, określonymi w przepisach prawa”. Uważamy, że nasz postulat poszanowania odmienności okaziciela legitymacji przez wszelkie służby i funkcjonariuszy publicznych nie tylko nie stoi w sprzeczności z zasadami prawa ale wspiera obie strony procesu legitymowania się. Nie postulujemy przecież uznania naszej legitymacji jako urzędowego dokumentu tożsamości, a jedynie prosimy o poinformowanie, że takie legitymacje są wydawane jako dokumenty poświadczające przynależność do dobrowolnej organizacji członkowskiej, podobnie jak legitymacje członkowskie innych organizacji społecznych (np. PTTK, Polski Związek Wędkarski, Speleoklub, Klub Wysokogórski i inne).

Legitymacja taka byłaby wydawana przez Fundację Trans-Fuzja jako dokument pomocniczy obok oficjalnych dokumentów tożsamości. Umieszczenie na tym dokumencie dwóch zdjęć w różnych wizerunkach płciowych nie zmienia faktu, że do posługiwania się legitymacją organizacji społecznej osoby transpłciowe mają prawo konstytucyjne, co uzasadnia w swojej opinii mec. Jacek Świeca.

Naszą intencją nie jest bowiem, jak sugeruje Pan Minister, „tworzenie drugiej, równoległej tożsamości”, a jedynie ułatwienie organom administracyjnym identyfikacji osoby transpłciowej, której wygląd odbiega niejednokrotnie od wizerunku w dokumencie tożsamości oraz ograniczyć nieporozumienia, które mogą wystąpić w trakcie ustalania tożsamości takiej osoby.

Jednocześnie w myśl naczelnej zasady konstytucyjnej, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, pragniemy ułatwić osobom, które posługują się w życiu publicznym wizerunkiem płciowym, przeciwnym do swej płci metrykalnej, niekomfortową sytuację legitymowania się, gdyż jakakolwiek dyskryminacja narusza godność człowieka, której poszanowanie jest nakazem nie tylko prawnym, lecz również moralnym.

Zdajemy sobie sprawę, że zgodnie z opinią Pana Ministra, nie ma dotychczas żadnych „rozwiązań prawnych dla osób, które mają poczucie przynależności do innej płci, a z różnych względów nie dokonują zmiany płci” i właśnie dlatego nasza propozycja legitymacji dwuzdjęciowych dotyczy takich osób.

W dalszej przyszłości, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyka praw człowieka, zamierzamy zabiegać o uregulowania prawne, podobne do rozwiązań prawnych występujących w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak np. Wielka Brytania, Holandia, Francja czy Niemcy, również dla wspomnianych osób.

Zdumiewa nas, że w liście do Pana Rzecznika Pan Minister opiera swą argumentację na odosobnionej opinii pojedynczej osoby transseksualnej zamiast skoncentrować się na analizie merytorycznej i prawnej.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu
Fundacji Trans-Fuzja: Anna Grodzka - Prezeska;
Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii: Marta Abramowicz - Prezeska;
Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: Karolina Kędziora - Prezeska.

W załączeniu:
1. Kopia pisma Fundacji Trans-Fuzja do MSWiA;
2. Ulotka informacyjna na temat legitymacji dla osób transpłciowych;
3. Opinia prawna mec. Jacka Świecy

Do wiadomości:
MSWiA – Podsekretarz Stanu, Witold Drożdż

edzamieszczono: 2009.08.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2107 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj