Pomoc społeczna

Pomoc społeczna dla osób transpłciowych


Jeśli jesteś osobą transpłciową i nie masz pracy, cierpisz z powodu ubóstwa, uzależnień, przemocy, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezdomności lub z innego powody potrzebujesz kontaktu z osobą udzielającą pomocy społecznej, jesteśmy tu dla ciebie.

Poradnictwa socjalnego udziela Gabriela Borecka

Regulamin pomocy społecznej świadczonej w Fundacji Trans-Fuzja

1. Pomoc społeczna w formie poradnictwa świadczona jest zarówno poprzez e-mail, jak i w formie konsultacji odbywających się w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja, przy ul. Noakowskiego 10, lok. 66 w Warszawie.

2. Zakres doradztwa socjalnego obejmuje kwestie:
- bezrobocia,
- ubóstwa,
- uzależnień,
- przemocy
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- bezdomności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych.

3. W ramach świadczonego poradnictwa, Fundacja wskazuje również inne instytucje zajmujące się profesjonalną pomocą społeczną:
- ośrodki pomocy społecznej,
- fundacje i stowarzyszenia,
- ośrodki świadczące usługi zdrowotne,
- inne instytucje pomocowe.

4. W celu odbycia konsultacji należy wysłać maila na adres socjalne@transfuzja.org o treści “Konsultacja doradztwo socjalne” i pokrótce opisać swój problem. Pracownik socjalny zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na maila w ciągu 5 dni roboczych.

5. Szczegółowe zasady udzielania konsultacji:
- Konsultacje odbywają się w siedzibie Fundacji Trans-Fuzja przy ul. Noakowskiego 10, lok 66 w Warszawie.
- Fundacja udziela porad z w/w zakresu, nie świadczy zaś bezpośredniej pomocy socjalnej.
- Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem socjalnym.
- Istnieje możliwość otrzymania konsultacji podczas dyżuru pracownika, który odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca między 17:30 a 20:00.
- Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy konsultacji i poradnictwa.
- Każda osoba zgłaszająca potrzebę konsultacji w siedzibie ma możliwość skorzystania z maksymalnie 5 (pięciu) spotkań.
- Poradnictwo mailowe nie jest limitowane.
- Osoba przychodząca po poradę nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
- Jednorazowe spotkanie może trwać maksymalnie 1 godzinę (60 minut).
- Fundacja współpracuje z Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście m. st. Warszawa i tym samym pomaga klientom w nawiązaniu współpracy z placówka za pośrednictwem pracownika socjalnego Trans-Fuzji.


Gabriela Borecka
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny. Autorka dwóch prac naukowych na temat sytuacji osób LGBT w Polsce i na świecie w kontekście społecznym, historycznym i kulturowym. 
Poza pracą zawodową, która jest jednocześnie pasją i ogromną częścią życia zajmuje się muzyką i wszystkim co z nią związane. Prowadzi własny cykl imprez w Warszawie, specjalizuje się w świeżych nurtach niszowej muzyki elektronicznej, którą próbuje zaszczepiać w gusta polskiej publiczności. Pasjonatka prawie każdego rodzaju sztuki z naciskiem na literaturę i malarstwo. Humanistka, złączona w jeden spójny organizm z psychologią, filozofią i socjologią. W życiu codziennym stara się zachować balans i harmonię pomiędzy codziennością, a światem wewnętrznym. Najwyższymi wartościami są dla niej szacunek, miłosierdzie i mądrość. 
edzamieszczono: 2015.01.08

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1765 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj