Przekaż 1% podatku

Czym jest płeć?Spot sfinansowano dzięki darczyńcom kampanii "A short trans* video for Poland".

 


1% dla 1%

Pamiętaj: to nic nie kosztuje, jeżeli nie przekażesz jednego procenta żadnej organizacji, trafi on na konto fiskusa i zostanie wykorzystany na cele, o których zadecydują inni.

Aby przekazać 1% podatku, w swoim zeznaniu PIT należy podać:

  • nr KRS organizacji:
    0000309669

  • kwotę: nie może ona przekroczyć 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Przekazana kwota trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Wypełnij swój PIT i przekaż 1% na OPP

numer KRS: 0000309669

 

Kwota, którą otrzymamy, zostanie przekazana na nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 

1.  tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną

2.  oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.)

3.  działalność edukacyjna

4.  wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień tożsamości płciowej i seksualności

5.  organizowanie konferencji i seminariów

6.  starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania seksualnego w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści transfobicznych i homofobicznych

7.  tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz pozytywne wzorce identyfikacji płciowej i tożsamości seksualnej

8. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób transpłciowych i mniejszości seksualnych

9.  publikacja raportów dotyczących sytuacji osób transpłciowych

10. prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej, a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych

11. organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu

12. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi

13. prowadzenie badań, opracowywanie procedur prawnych i medycznych oraz rozpowszechnianie ich wyników

14. współpraca z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami i organami państwowymi, a także osobami fizycznymi

15. organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób transpłciowych i ich bliskich

 

Serdecznie Dziękujemy!

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
edzamieszczono: 2012.01.27

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1271 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj