Relacje

List Rzecznika Praw Obywatelskich do Komendanta Głównego Policji


Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena LIPOWICZ wystosowała w dniu 2.09.2010 r. list do Komendanta Głównego Policji, w którym poruszyła kwestię ochrony praw osób transseksualnych w Polsce.
Poniżej treść tego listu, umieszczona na stronie RPO.


W dniu 13 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich
z reprezentantami organizacji pozarządowych zrzeszających osoby LGBT.*
Miało ono na celu zainaugurowanie stałej współpracy RPO ze środowiskami LGBT. Jednym z tematów, który został podjęty w trakcie spotkania była kwestia ochrony praw osób transseksualnych w Polsce. Problemy podniesione podczas dyskusji zainspirowały mnie do przeprowadzenia szerszej analizy tego zagadnienia.

W połowie 2009 roku w korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich
a Panem Komendantem został poruszony problem standardów zachowania funkcjonariuszy polskiej Policji wobec osób transpłciowych.
W piśmie z dnia 26 sierpnia 2009 r. przedstawił Pan Komendant działania, jakie podjęła Komenda Główna Policji dla zapobieżenia występowaniu sytuacji, w których prawa osób transseksualnych mogłyby zostać naruszone.
Zaliczały się do nich między innymi podjęte przy udziale Kampanii Przeciw Homofobii,
w ramach programu „Safe and out", działania zmierzające do wypracowania wytycznych
dotyczących zasad postępowania Policji w stosunku do osób LGBT przy uwzględnieniu
charakterystycznych dla nich problemów.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 lipca 1987 o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn.
2 zm.), zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji
dotyczącej efektów tych prac, a także o przesłanie tekstu opracowanych wytycznych.
Rzecznik został poinformowany również o serii szkoleń, które zostały, bądź miały
zostać przeprowadzone przez polską Policję, zarówno z inicjatywy KGP, jak i organów
terenowych. W szczególności zainteresowanie RPO wzbudził realizowany w polskiej
Policji program Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE
w zakresie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie rozpoznawania i skutecznego ścigania
sprawców tzw. przestępstw z nienawiści. W tym aspekcie będę wdzięczna za przekazanie
informacji na temat przebiegu realizacji tego programu, a w szczególności liczby
przeprowadzonych szkoleń i przeszkolonych funkcjonariuszy.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jako Rzecznik Praw Obywatelskich uznaję
podjęte przez KGP inicjatywy za niezwykle cenne, szczególnie w świetle mojego
zaangażowania w ochronę praw środowisk LGBT. Jestem przekonana, że systematyczne
działania, mające na celu rozwijanie społecznej świadomości i tolerancji dla osób LGBT,
także wśród funkcjonariuszy Policji, będą miały kluczowy wpływ na podniesienie standardu
ochrony ich praw.

Irena Lipowicz

* pisaliśmy o tym spotkaniu http://transfuzja.org/pl/artykuly/relacje/spotkanie_organizacji_lgbt_z_prof_irena_lipowicz_rzecznikiem_praw_obywatelskich.htm

Lalka

edzamieszczono: 2010.09.13

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1663 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj