Relacje

Relacja z Seminarium „Prawa Osób Transseksualnych"


W siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 28 maja 2009 r. odbyło się Seminarium „Prawa Osób Transseksualnych, rozwiązania modelowe, sytuacja w Polsce, potrzeby zmian”.
Celem seminarium było przedstawienie i porównanie ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczących osób transseksualnych w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, standardów ochrony praw osób transseksualnych przyjętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak również przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej tych osób w Polsce, a także proponowanych kierunków zmian legislacyjnych.


Seminarium poprowadził dr Adam Bodnar, Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HRFPC).
Prezentację na temat transpłciowości, definicji, misji oraz postulatów Fundacji Trans-Fuzja przedstawił Wiktor Dynarski, wspierany przez Annę Grodzką, prezeskę Fundacji.
Sytuację prawną osób transseksualnych w Niemczech przedstawił uczestnikom seminarium Jerzy Szczęsny, Referent ds. Dyskryminacji i Polityki Społecznej niemieckiej frakcji parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen.
Brytyjski Gender Recognition Act jako modelową regulację praw osób transseksualnych omówiła Joanna Dziura, prawniczka.
O standardach ochrony praw osób transseksualnych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opowiedziała dr Anna Śledzińska-Simon, koordynatorka Projektu „Prawa Człowieka w Orzecznictwie Sądów”.
Administracyjno-prawne aspekty zmiany płci w Polsce przedstawiła Dorota Pudzianowska, prawniczka, HFPC .
Aktualna sytuację finansowania świadczeń zdrowotnych dla osób transseksualnych oraz zabiegów korekty płci omówiła Natalia Łojko, prawniczka z Kancelarii Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy. Przedstawiła również propozycje zmian ustawodawczych.

Po wystąpieniach panelistów udział w dyskusji wzięli uczestnicy seminarium.
Ania Grodzka i Lalka Podobińska przybliżyły zebranym praktyczne problemy osób transseksualnych w życiu codziennym oraz uświadomiły, że projekt koszyka świadczeń niegwarantowanych, zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia w związku z przygotowywaną nowelizacją Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest wyraźnym przykładem dyskryminacji określonej grupy chorych.
Przedstawiły również konsekwencje zdrowotne dla osób transseksualnych po korekcie płci prawnej (zmianie dokumentów) i w trakcie leczenia hormonalnego, wynikające z niemożności przeprowadzenia operacyjnej korekty genitaliów przez niektóre osoby transseksualne, co zdarza się dosyć często ze względu na wysokie koszty takich operacji, które muszą być pokrywane ze środków prywatnych.
Omówione zostały też niedogodności spowodowane brakiem ustawy lub niejasnościami w istniejącej praktyce, z którymi borykają się osoby transseksualne zarówno przed, jak i po operacyjnej korekcie płci.

Zdaniem uczestników i organizatorów seminarium było udaną pierwszą próbą omówienia tak szczegółowo tematyki praw osób transseksualnych. Doszło do owocnej wymiany myśli, co stworzyło płaszczyznę do dalszych wspólnych działań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Trans-Fuzja.
Postanowiono przygotować i wydać publikację książkową, pod redakcją dr Anny Śledzińskiej-Simon. obejmującą zakres omawianej na seminarium problematyki. Książka byłaby firmowana przez Zakład Praw Człowieka oraz Fundację Helsińską, a więc możliwe, że nie byłaby odebrana tylko jako apel środowiska osób transpłciowych, ale środowiska obrońców praw człowieka.

Dr Adam Bodnar zaproponował przystąpienie do strategicznej litygacji. W tym celu należałby dotrzeć do osób transseksualnych, które prowadzą postępowanie sądowe lub chciałyby takie wszcząć. Kwestionowane poprzez osoby transseksualne wyroki należałoby skarżyć z pomocą kompetentnych prawników do Rzecznika, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału w Strasburgu.

Seminarium zakończyliśmy wnioskiem, że warto przystąpić do prac nad stworzeniem projektu ustawy o ustalaniu płci (o transpłciowości), a do czynności zmierzających do jego przedstawienia w celach legislacyjnych przystąpić dopiero, gdy uda się stworzyć dający szansę na sukces się klimat polityczny.

W nawiązaniu do tematyki poruszanej na Seminarium 2 czerwca w Radiu TOK FM odbyła się rozmowa na ten temat, z udziałem Doroty Pudzianowskiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Lalki Podobińskiej z Fundacji Trans-Fuzja.

Prawo do określania swojej płci - sytuacja transseksualistów.
Wywiad w TOK FM

Lalka Podobińska, Ania Grodzka

edzamieszczono: 2009.06.03

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.2093 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj