Relacje

Relacja ze spotkania przedstawicieli polskich środowisk LGBT z Rzecznikiem Praw Obywatelskich


13 marca 2009 Ania Grodzka i Lalka Podobińska uczestniczyły w spotkaniu przedstawicieli polskiego środowiska LGBT z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, doktorem Januszem Kochanowskim.

W spotkaniu uczestniczyła również minister Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.
Kampanię Przeciw Homofobii reprezentowali Marta Abramowicz, Monika Zima i Greg Czarnecki, Fundację Równości - Tomek Bączkowski, Stowarzyszenie Lambda - Krzysztof Zabłocki, Fundację Trans-Fuzja – Ania Grodzka i Lalka Podobińska.

Podczas spotkania poruszono między innymi następujące sprawy:

1. Omówiono sprawę ustawy o równym traktowaniu (w obecnym projekcie nastąpiła zmiana nazwy na „Ustawa w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania”), w tym stan prac nad ustawą, poruszono brak uwzględnienia w projekcie ustawy postulatów zgłaszanych dotychczas przez KPH. Zasygnalizowano ograniczony zakres przepisów zawartych w projekcie ustawy. Rzecznik zgodził się z głosami przedstawicieli środowiska LGBTQ, że ustawa w takim kształcie nie może być zaakceptowana. Podczas dyskusji podkreślono brak niezależności od rządu Generalnego Inspektora ds. Równego Traktowania, brak w projekcie ustawy określenia w zadaniach Generalnego Inspektora możliwości udzielania pomocy w zakresie równego traktowania osobom fizycznym (prywatnym). Zwrócono uwagę na brak wyszczególnienia tożsamości płciowej wśród przesłanek dyskryminacji, zawartych w ustawie.
Przedstawicielki Fundacji Trans-Fuzja wyjaśniły Rzecznikowi, czym różni się tożsamość płciowa od orientacji psychoseksualnej oraz przedstawiły problemy, z którymi borykają się osoby transpłciowe.

2. Zasygnalizowano projekt Szczytu Równości, który byłby okazją do rozpropagowania informacji na temat Ustawy o Równym Traktowaniu i na niej był skoncentrowany.

3. Przedstawiono propozycję uzupełnienie polskiego prawodawstwa o penalizację mowy nienawiści. Rzecznik Praw Obywatelskich i minister Radziszewska byli przeciwni sugestii zgłoszonej przez przedstawiciela Lambdy dotyczącej zaostrzenia kar za naruszenie nietykalności cielesnej w przypadkach motywowanych nienawiścią wobec odmiennej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej;

4. Przedstawiciel KPH omówił projekt Monitoringu Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce.

5. Przedstawiono kwestię dyskryminacji w miejscu pracy z powodu orientacji psychoseksualnej oraz przedstawianiem w takich przypadkach pozornych powodów ewentualnego zwolnienia. Poruszono również kwestię odmowy przez polskie USC wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób planujących zawarcie za granicą związków partnerskich. Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o każdorazowe sygnalizowanie mu podobnych przykładów dyskryminacji, by miał podstawę do podjęcia odpowiednich działań.

6. Fundacja Trans-Fuzja poruszyła problem refundacji kosztów leczenia operacyjnej zmiany płci u transseksualistów, podkreślając, że obecnie w projekcie „koszyka świadczeń niegwarantowanych” ta grupa świadczeniobiorców jest wyraźnie dyskryminowana. Z opinią tą nie zgodził się Rzecznik i minister Radziszewska.

7. Przedstawiciel Stowarzyszenia Lambda przedstawił propozycję dotyczącą stworzenia w policji specjalnych grup do spraw środowiska LGBT, składających się z funkcjonariuszy o orientacji homoseksualnej. Rzecznik pozytywnie odniósł się do tej sprawy zaznaczając, że nie jest ona wprawdzie do załatwienia na dziś, ale godna wsparcia.

8. Przedstawicielki Trans-Fuzji przedstawiły projekt dwuzdjęciowej legitymacji-zaświadczenia dla osób transpłciowych (w tym transseksualistów w trakcie transformacji płciowej). Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził pozytywne zainteresowanie tym projektem, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów i historii z Rafalalą, której odmówiono oddania głosu bez zmiany wizerunku na męski. Obiecał, że poprze ten projekt przez skierowanie sprawy do MSWiA oraz Komisji Wyborczej i innych zainteresowanych instytucji.

Fundacja Trans-Fuzja przekazała na ręce Dyrektora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który był obecny na spotkaniu, następujące dokumenty:
1. tekst o dyskryminacji "Osoby transpłciowe i ich prawa w oczach ONZ, Unii Europejskiej i w świetle polskiego prawa", przygotowany przez Wiktora;
2. projekt legitymacji trans, przygotowany przez Małą Anię;
3. tekst "Brytyjski Gender Recognition Act jako modelowa regulacja praw osób transseksualnych", przygotowany przez Joasię Dziurę;
4. tekst "Komentarz do zmiany prawa o finansowaniu leczenia transseksualizmu", przygotowany przez Ainę i Lalkę;
5. nasza ulotkę, opracowana przez Vocę, Gretę i Wiktora we współpracy z Ainą;
6. tekst o monitoringu, przygotowany przez Wiktora;
7. tekst o historiach osób trans, przygotowany przez Wiktora i Edycję.

Lalka

edzamieszczono: 2009.03.17

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1736 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj