Transpłciowość w definicjach

Crossdressing (CD)


Zakładanie strojów płci przeciwnej. Terminu ‘crossdressing’ często używa się w znaczeniu ‘transwestytyzm’, chociaż crossdresserami są wszystkie osoby przywdziewające stroje płci przeciwnej, nie tylko transwestyci, ale także aktorzy, drag kings, drag queens.

Feminizm


Ideologia i ruch społeczny związane z równouprawnieniem kobiet. Feminizm nie dąży do zamiany miejsc między kobietami a mężczyznami, nie jest też negacją mężczyzn, a jedynie sprzeciwem przeciw seksizmowi i patriarchatowi. Dąży do uznania, że punkt widzenia, sposób działania i wartości wyznawane przez kobiety, są równoważne z tymi, którym hołdują mężczyźni i ustosunkowanie się do nich jest równie cenne dla obu płci. Transi wiele zawdzięczają feministkom, bo to one jako pierwsze zaczęły kwestionować "naturalność" i niezmienność ról płciowych.

Gender


Inaczej ‘płeć kulturowa’. Zespół wyobrażeń, nakazów i zakazów związanych z życiem w danej płci, które należy realizować, aby być postrzeganym jako ‘prawdziwy’ przedstawiciel danej płci. Np. ‘prawdziwa kobieta’ to nie ta, która realizuje się w zawodzie mechanika samochodowego albo kierownika budowy, a po pracy trenuje zapasy, ale raczej delikatna przedszkolanka, której hobby jest szydełkowanie lub układanie kwiatów, ponieważ w kulturze europejskiej siła, zdecydowanie, agresja to cechy kojarzone z męskością, natomiast delikatność, uległość, łagodność to cechy, których wymaga się od kobiet. więcej

Genderqueer


Tak określa się osobę o nietypowej identyfikacji płciowej, np. osobę, która w równym stopniu czuje się przynależna do obu płci, osobę, która nie czuje się związana z żadną płcią lub osobę, która wybiera cechy obu płci i dopiero ich połączenie stanowi odwzorowanie jej poczucia płci.

Hermafrodytyzm


Hermafrodytyzm (obojnactwo, interseksualizm) to ogólne określenie na wrodzone zaburzenia różnicowania narządów płciowych. Obojnactwo jest wrodzoną wadą rozwojową okresu płodowego i ma podłoże genetyczne, bądź hormonalne. Interseksualizmu nie należy mylić z zaburzeniami o charakterze psychicznym, takimi jak transseksualizm czy transwestytyzm. Obojnactwo może wpływać na poczucie płci, jednak zwykle osoby z tym zaburzeniem są zdecydowanie mężczyznami bądź kobietami (def. z wikipedii). 

Heteronorma


Taki stan kultury, w którym dopuszcza się istnienie tylko dwóch płci – kobiecej i męskiej, które są od siebie różne i odgraniczone, oraz jednej orientacji seksualnej – heteroseksualizmu. Każda inna identyfikacja płciowa niż tylko stricte kobieca lub męska oraz inne orientacje seksualne uważane są za nienormalne. więcej

Normalność


Poglądy na temat tego, co jest normalne, różnią się nie tylko w różnych kulturach, ale także w obrębie danej kultury na przestrzeni czasu. Dzisiaj na przykład dojrzała i niezależna kobieta, która uważałaby siebie za "kobietę upadłą", "niegodną miłości przywoitego mężczyzny" dlatego, że miała poprzednio kontakty seksualne, byłaby podejrzana o nerwicę, przynajmniej w wielu kręgach społecznych. Natomiast kilkadziesiąt lat temu, postawa taka i poczucie winy z tego powodu uważane byłoby za normalne. [...] Nie bez powodu w każdej kulturze podtrzymuje się kurczowo przekonanie, że tylko charakterystyczne dla niej uczucia i popędy są jedynym normalnym wyrazem "natury ludzkiej".
Cyt za: K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Warszawa 1982, s. 28-29.

Transgenderyzm (TG)


Termin 'transgendryzm' ma kilka znaczeń (też w zależności od języka), a jego znaczenie wciąż się zmienia.

Termin 'transgenderyzm' został wprowadzony do języka angielskiego w latach 70. XX wieku na określenie osób, które chciały żyć w płci przeciwnej, jednak bez przeprowadzania operacji zmiany płci (SRS). W latach 80. termin ten uzyskał nowe, szerokie znaczenie - został rozciągnięty na wszystkie osoby, które przekraczają granice płci, w jakiej się urodziły, dlatego też w szerszym ujęciu transgenderyzm można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu transgenderysta to osoba, której prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

W węższym znaczeniu:
Rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową ciała, nie wiążąca się jednak z chęcią przeprowadzenia wszystkich operacji, tak aby dostosować ciało do odczuwanej płci psychicznej.

Transpłciowość


Termin 'transpłciowość' powstał po to, żeby podkreślić inną niż najczęstsza identyfikację płciową (czucie się kobietą lub mężczyzną) bądź brak identyfikacji z jakąkolwiek płcią. Ludzie określani mianem transpłciowych to głównie transseksualiści i transwestyci. Oprócz nich są także osoby czujące przynależność do obu płci oraz nie czujące przynależności do żadnej z płci.

Transseksualizm (TS)


Rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową ciała, połączona z silnym pragnieniem korekty ciała, tak aby odpowiadało ono płci odczuwanej przez daną osobę.

Transwestytyzm (TV)


Skłonność do czasowej identyfikacji z płcią odmienną, która może wyrażać się chęcią upodobnienia do niej - np. poprzez zakładanie jej ubrań i naśladowanie jej zachowania.

Transwestytyzm i transseksualizm - Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia tutaj.

Queer


Osoba, która nie definiuje siebie na zasadzie heteronormatywnych podziałów: kobieta - mężczyzna oraz hetero - homo; jej tożsamość płciowa, jak i orientacja seksualna nie są definiowane lub jednoznacznie zdefiniowane.
edzamieszczono: 2007.06.04

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.155 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj