Ustawa o uzgodnieniu płci

Relacja z posiedzeń komisji senackich rozpatrujących ustawę o uzgodnieniu płci


Dzisiaj, 30 lipca w czwartek, odbyły się posiedzenia dwóch senackich komisji rozpatrujących ustawę o uzgodnieniu płci.

Posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji   

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wiceminister zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki oraz wiceminister sprawiedliwości - Jerzy Kozdroń poinformowali, że rozpatrywana ustawa określa wyłącznie procedury prawne oraz i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu urodzenia. Nie dotyczy natomiast procedur medycznych, które pozostawione są w gestii specjalistów medycyny w zakresie psychiatrii i seksuologii i są prowadzone przez nich zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.  

Na temat obowiązujących procedur medycznych wypowiadali się specjaliści psychiatrii i seksuologii, prof. Zbigniew Lew Starowicz oraz dr Stanisław Dulko. Padały pytania, jak obecnie wygląda proces diagnostyczny, jak często zdarzają się przypadki niewłaściwej diagnozy. Prof. Starowicz i dr Dulko zapewnili, że przeprowadzenie diagnozy i wydanie orzeczenia o występowaniu utrwalonej tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia jest możliwe dopiero po wielu różnorodnych długotrwałych badaniach fizykalnych, psychologicznych, psychiatrycznych i seksuologicznych oraz że nie zdarzyły się w ich ponad 40 letniej praktyce przypadki złej diagnozy.  

Na pytanie, dlaczego zainteresowanym w sprawie ma być wyłącznie wnioskodawca, minister Kozdroń tłumaczył, że tożsamość płciowa należy do jednej z najważniejszych przyrodzonych cech człowieka, a prawo do uzgodnienia płci jest sprawą zbyt osobistą, by dzielić się tym z innymi osobami. Z tego powodu w ustawie wyraźnie to zaznaczono - w opozycji do art. 510 kpc, który określa, kto w postępowaniu nieprocesowym może być stroną zainteresowaną.  

W dlaczej części posiedzenia senator PIS, Robert Mamątow, stwierdził, że w Polsce są ważniejsze sprawy niż ustawa o uzgodnieniu płci i dziwi się, że poświęcamy jej czas.  

Ale to senator Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej przedstawił najwięcej zastrzeżeń do ustawy. Zgłosił poprawkę o wykreślenie zapisu, że sąd MOŻE ograniczyć postępowanie do dowodów z przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów oraz z przesłuchania wnioskodawcy.  

Drugą poprawką było, aby prawo do złożenia wniosku o uzgodnienie płci przysługiwało nie tylko osobom niepozostającym w związku małżeńskim, ale również nieposiadającym małoletnich dzieci.  Poprawki nie otrzymały większości wśród senatorów. 

Jednak senator Rulewski nie poddał się i zaproponował, by jednak dzisiejsze procedowanie ustawy odłożyć i zwrócić się o opinię do Sądu Najwyższego.  

Za przerwą w posiedzeniu komisji wnioskował też senator Mamątow, który poinformował, że dziś odbywa się również posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie procedowanej ustawy i trzeba poczekać na jej opinię.  

Wniosek o przełożenie posiedzenia poparli trzej senatorowie PiS oraz dwaj senatorowie PO. Przeciwny był senator PO – Józef Pinior oraz senator Kazimierz Kutz – niezrzeszony, którzy wnioskowali o przyjęcie ustawy jeszcze w dniu dzisiejszym.  

Posiedzenie komisji zostało przełożone na 4 sierpnia o godz. 9.00.  

Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia 

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia padło wiele merytorycznych pytań, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielali wiceminister sprawiedliwości - Jerzy Kozdroń oraz wiceminister zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki. Wyjaśnione zostały m.in. obawy przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej, że zapis w ustawie gwarantujący sporządzenie dokumentów z nowymi danymi potwierdzającymi stan zdrowia wnioskodawcy może powodować konieczność zmiany całej dokumentacji medycznej pacjenta z ostatnich 20 lat. 

Minister Winnicki wyjaśnił również wątpliwości przewodniczącego komisji, dotyczące leczenia osób na choroby charakterystyczne tylko dla ich płci biologicznej, podczas gdy ich płeć prawna będzie odmienna, tłumacząc, że te osoby będą objęte leczeniem na zasadach równych, co będzie wymagało zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych, czym zajmie się resort zdrowia. 

Senator Dorota Czudowska z PIS próbowała zadawać pytania dotyczące pierwotnego projektu ustawy, ale prędko została poinformowana, że pomyliła druki i takich zapisów, które przywoływała, nie ma w procedowanej ustawie. 

Po merytorycznej i spokojnej dyskusji, gdy wszystkie zastrzeżenia zostały wyjaśnione, nastąpiło głosowanie i tu ku naszemu zdziwieniu Komisja Zdrowia rekomendowała odrzucenie ustawy!!! 

Za odrzuceniem ustawy głosowali senatorowie PiS - Dorota Czudowska i Stanisław Gogacz. 
Za przyjęciem ustawy głosował senator Rafał Muchacki z PO, a senator Bogusław Śmigielski z PO wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący komisji, senator Muchacki zapowiedział, że jako senator sprawozdawca przedstawi na posiedzeniu Senatu stanowisko komisji i wniosek mniejszości. 

A zatem 4 sierpnia o godz. 9.00 - kontynuacja posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

A posiedzenie Senatu, na którym powinna być głosowana ustawa musi odbyć się w terminie 4-7 sierpnia. 
Bo kolejne posiedzenie Senatu będzie dopiero we wrześniu, co przekracza termin 30 dni, które ma Senat na podjęcie decyzji w sprawie ustawy. Jeśli w tym terminie Senat nie zdecyduje o ewentualnych poprawkach, bądź o odrzuceniu ustawy, uznaje się ją za przyjętą w treści proponowanej przez Sejm. 

edzamieszczono: 2015.07.30

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1996 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj