Zapowiedzi LGBTI

2008.10.25 Warszawa - Warsztaty prawne: "Jak tworzyć homorodziny?"


Sobota 25. października 2008, w godz. 9.30 - 13.30.
Miejsce: Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24 a.
Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Celem warsztatu prawnego będzie zapoznanie jego uczestników z przepisami polskiego prawa rodzinnego, którego regulacje, prawie bez wyjątku, znajdują zastosowanie wobec osób homoseksualnych.


Podczas warsztatu omówione będą takie zagadnienia jak - prawa rodzicielskie, możliwości ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich, możliwości adopcji dziecka przez osobę homoseksualną oraz przez parę tej samej płci, przesłanki zawarcia małżeństwa, możliwość zawarcia związku partnerskiego za granicą przez obywatela/obywatelkę polską, skutki zawarcia takiego związku partnerskiego za granicą, możliwość korzystania przez polskie lesbijki z technik wspomaganego rozrodu.

Jednym z głównych celów warsztatu będzie także omówienie najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz decyzji międzynarodowych organów - odnośnie praw rodzicielskich osób homoseksualnych.

Omówiony zostanie także wpływ tych wyroków na sytuację rodzinną osób homoseksualnych w Polsce.
W czasie warsztatu zostanie położony nacisk na praktyczne zastosowanie przepisów prawa rodzinnego i prawa procesowego tak, aby jego uczestnicy zostali wyposażeni w efektywne narzędzia dochodzenia swoich praw przed organami władzy sądowniczej.
Prowadzenie: Krzysztof Śmiszek i Monika Zima (Grupa Prawna KPH) , prawnicy, którzy od kilku już lat prowadzą poradnictwo prawne dla osób LGBT w Kampanii Przeciw Homofobii.

Zgłoszenie udziału w warsztatach:
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w warsztacie, wyślij Twojego e-maila do 20 października na adres: info@kph.org.pl z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego.

Zapraszamy.

Lalka

edzamieszczono: 2008.10.16

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1463 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj