Zapowiedzi trans

2011.06.03-04 Warszawa - Konferencja "Strategie Queer"


Strategie queer ruszają 3 czerwca!!!

Dwa dni dynamicznej wymiany myśli między młodymi naukowcami zajmującymi się teorią queer - tak zapowiada się konferencja "Strategie queer", która 3 czerwca ruszy na Uniwersytecie Warszawskim. W ciągu dwóch dni zaprezentuje się na niej ponad 30 osób. Organizatorem konferencji jest uczelniana organizacji studencka Queer UW.


Na pierwszy dzień zaplanowano występy przede wszystkim pracowników naukowych, choć nie zabraknie i studenckich referatów.
Wykłady przedstawią m.in prof. Paweł Dybel, dr hab. Małgorzata Jacyno, dr hab. Joanna Mizielińska oraz dr Tomasz Basiuk.
Skala tematów - ogromna, od EuroPride po Pomadę i od Francji po Stany Zjednoczone. Drugiego dnia natomiast mowa będzie m.in. o raporcie Queer UW i procesie Zofii Sadowskiej, forach internetowych i gejowskich portalach randkowych, maszynach i brytyjskim szkolnictwie wyższym, małżeństwach i niemonogamii... i o wielu innych sprawach.
Pełny program znaleźć można na stronie Queer UW www.queer.uw.edu.pl.


- Zależy nam na poznaniu skali badań, których autorzy wykorzystują dorobek teorii queer - mówi Daniel Brzeszcz z Queer UW. - Chcemy zachęcić młodych ludzi, by podzielili się z nami swoimi wnioskami i diagnozami. Wierzymy, że pozwoli to uchwycić kierunek rozwoju polskiej gałęzi queer studies w najbliższych latach. Ciekawią nas też konteksty teoretyczne, którymi posługują się młodzi badacze i młode badaczki.


Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w konferencji, ucieszy na pewno fakt, że organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, zawierającej wybrane referaty. Tym z kolei, którzy zechcą wysłuchać referatów, przypominamy: 3 czerwca w sali 200 budynku Samorządu Studentów UW od 9:30 do 18:30, 4 czerwca w OSA UW w salach 314 i 319 od 9:30 do 16:00.


Queer studies - interdyscyplinarne badania nad problematyką nienormatywności - rozwijają się od lat 90. minionego wieku w powiązaniu z różnymi dyscyplinami wiedzy naukowej. W Polsce pierwsze queerowe rozważania opublikowano blisko dekadę później. Opóźniony start przyniósł błyskawiczny rozkwit nowej metodologii - obecnie coraz więcej badaczy korzysta z narzędzi wypracowanych przez "studia odmienne", a liczba queerowych prac idzie w tysiące.

Z tych właśnie powodów Uczelniana Organizacja Studencja "Queer UW", powstała w styczniu tego roku, zdecydowała się na organizację konferencji "Strategie queer. Kulturowa i społeczna sytuacja osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w perspektywie interdyscyplinarnej". Powstaje ona we współpracy z ISNS UW, OSA UW i Genderowo-Queerowym Kołem Naukowym. Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW.


Matro/patro/queeronat medialny nad wydarzeniem objęły: Feminoteka, "Gazeta Studencka", homiki.pl, innastrona.pl. W organizacji pomagają także hostele: Emma, Krokodyl i New World St.


PROGRAM KONFERENCJI


PIĄTEK, 3 CZERWCA Uniwersytet Warszawski, Mały Dziedziniec, budynek Samorządu Studentów, sala 200 (ul. Krakowskie Przedmieście 24)


09:30-10:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek

10:00-11:00 Inauguracja


11:00-11:40 Tożsamość seksualna – biologia, fantazmat czy przeznaczenie? Dylematy Freuda teorii seksualności i płci, prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN/ISNS UW)


11:40-12:00 Przerwa kawowa


12:00-13:00 sesja 1. Queerowe strategie aktywizmu (I)

- Polityka queer jako polityka różnicy i pożądania, dr Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

- Od „Niech nas zobaczą” do „Miłość nie wyklucza”: Jak zmieniła się strategia LGBT w Polsce w ostatnich latach?, mgr Agata Stasińska (Uniwersytet Warszawski)

- Gender is burning... out. Polityka parodii między taktyką a strategią, Michał Gulik (Uniwersytet Jagielloński

13:00-14:00 sesja 2. Queerowe strategie aktywizmu (II)

- Centrum a peryferia. Pytanie o praktyczne zastosowanie teorii queer / kłir w działaniu społecznym, mgr Agata Chełstowska (Uniwersytet Warszawski)

- Być czy nie być queer. Perspektywy polskiego aktywizmu po 20 latach tzw. „wolności”, Agnieszka Weseli

- Lokalne debaty o seksualności - EuroPride i Pomada , mgr Justyna Struzik (Uniwersytet Jagielloński)


14:00-14:30 Przerwa


14:30-15:30 sesja 3. Metodologie queer

- Queer na obrzeżach. Krytyczne spojrzenie na polską antropologię, dr Monika Baer (Uniwersytet Wrocławski)

- A spanner in the work, czy(li) narzędzie w robocie. O użyciach i nadużyciach ujęć queerowych, dr Paulina Szkudlarek (Uniwersytet Jagielloński)

- Działaczka czy badaczka? Przymiarki do metodologii badań w świetle teorii queer, mgr Monika Kłosowska (Uniwersytet Warszawski)


15:30-16:30 Przerwa obiadowa


16:30-17:00 Piękna równość. Mikropolityki refleksyjności estetycznej, dr hab. Małgorzata Jacyno (IS UW)


17:00-17:30 Przerwa kawowa17:30-18:30 sesja 4. Teoria queer - lokalne (re)interpretacje

- Coming out a queer: kontekst amerykański, kontekst polski, dr Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski),

- Queer studies a la francaise. Idee – ludzie – zjawiska, dr Wojciech Śmieja (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

- Decentralizując zachodnie seksualności mgr Robert Kulpa (University of London), dr hab. Joanna Mizielińska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
SOBOTA, 4 CZERWCA, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, sala 314 i 319 (al. Niepodległości 22)


09:30-10:00 Rejestracja uczestników i uczestniczek


10:00-11:00 sesja 5. Narracje i ekspresje (nie)tożsamości (I), [sala 314 OSA UW]

- Osoby LGBTQ i religia: wstęp do badań socjologicznych, dr Dorota Hall (Polska Akademia Nauk)

- Definiowanie aseksualności przez użytkowników forum internetowego SEA (sieci edukacji aseksualnej), Katarzyna Harężlak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

- Ekspresja tożsamości użytkowników gejowskich portali randkowych, mgr Wojciech Rafałowski (Uniwersytet Warszawski)11:00-12:00 sesja 6. Narracje i ekspresje (nie)tożsamości (II),[ sala 314 OSA UW]

- Jak działa tożsamość. Strategie narracyjne i polityczne osób trans w Polsce, mgr Maria Dębińska (Szkoła Nauk Społecznych PAN)

- (Nie)tożsamość queer – rzecz o gejowskiej refleksyjności, mgr Bartłomiej Lis (Uniwersytet Wrocławski)

- Metal gender. Płeć maszyny a dyskurs posthumanistyczny, Szymon Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10:00-11:00 sesja 7. Queerując akademię, [sala 319 OSA UW]

- Dewianci na UW – Sytuacja studentów LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawienie wyników raportu „Przemilczane, Przemilczani”, Adrian Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)

- Sytuacja studentów LGTB w brytyjskim szkolnictwie wyższym – stan obecny i perspektywy w kontekście Equality Act 2010, Olga Anna Czeranowska (Uniwersytet Warszawski)

- Konstrukcja, trafność i rzetelność skali do pomiaru uprzedzeń seksualnych wobec gejów i lesbijek , dr Michał H. Chruszczewski, Karolina Nowak (Uniwersytet Warszawski)


11:00-12:00 sesja 8. Różne perspektywy Queer, [sala 319 OSA UW]

- BI QUEER! Perspektywa biseksualna w strategiach queer, mgr Łukasz Kupiec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

- Czy lesbijka może być ikoną buntu?, Marzena Lizurej

- Cała reszta. O tych, którzy przechodzą (przez) ludzkie pojęcia, dr Tomasz Kaliściak (Uniwersytet Śląski)


12:00-12:30 Przerwa kawowa


12:30-13:00 Queerowe małżeństwa. Nadal subwersja czy tylko normalizacja?, dr Ewa Hyży (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), [sala 314 OSA UW]


13:00-13:45 sesja 9. Queerując rodzinę [sala 314 OSA UW]

- Niemonogamia jako forma wychodzenia poza heteronormatywność, mgr Katarzyna Michalczak (Uniwersytet Warszawski)

- Kultura Queer jako laboratorium przemian społecznych, dr Sebastian Michalik (Uniwersytet Warszawski)


13:45-14:00 Przerwa


14:00-15:00 sesja 10. Instytucje vs. queer (I), sala 314 OSA UW

- Zabieg „chirurgicznej zmiany płci” oraz zmiany płci w akcie urodzenia w przypadku osób transseksualnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Maksymilian Szeląg–Dylewski (Uniwersytet Jagielloński)

- Kodeks pracy a ochrona praw osób transseksualnych. Wybrane zagadnienia na tle prawa UE, mgr Aleksandra Szczerba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

- „Alek moglibyście sobie darować”/Aldona – „wypierdalaj stąd, pedale”. Rozważania o mowie nienawiści, mgr Aleksander Wasiak-Radoszewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)


15:00-16:00 sesja 11. Instytucje vs. queer (II), sala 314 OSA UW

- Przychodzi lesbijka/gej/trans do lekarza. Queerowanie służby zdrowia – problemy, strategie, perspektywy, mgr Jej Perfekcyjność/Mariusz Drozdowski (Uniwersytet Warszawski)

- (Nie)widoczność: „passing” a nie/normatywność osób trans w Polsce, mgr Michał Pelczar (Uniwersytet Śląski)


14:00-15:00 sesja 12. Ekonomie queer, sala 319 OSA UW

- Ekonomia w polskich badaniach inspirowanych teorią queer, dr Ewa Majewska (Uniwersytet Jagielloński).

- Perspektywy radykalnej polityki queer we współczesnym systemie-świecie, mgr Rafał Majka (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

- Tolerancja - polityka wykluczenia czy warunek dialogu społecznego, mgr Tomasz Jarymowicz (Uniwersytet Opolski)


15:00-16:00 sesja 13. Queer w tekstach kultury, sala 319 OSA UW

- Między hetero- a homonormatywnością. Dylematy tożsamościowe w Contra natura Álvaro Pombo i Huesos de Sodoma Luisa Antonia de Villeny, mgr Łukasz Smuga (Uniwersytet Wrocławski)

- Obraz samych siebie w popkulturowej polskiej powieści lesbijsko-gejowskiej, mgr Marcin Kołakowski (Uniwersytet Warszawski)

- „Zdaje się, że to trzech mężczyzn odjeżdża: panna dr. Sadowska, jej towarzysz i stangret” – proces dr. Zofii Sadowskiej w relacji prasy „czerwonej”, Wojciech Szot (Uniwersytet Warszawski)


16:00 Zakończenie konferencji

edzamieszczono: 2011.05.28

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1692 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj