Zapowiedzi trans

2011.08.26 Warszawa - III Ogólnopolski Festiwal Drag Queen w Le Garage


Klub LE GARAGE ma przyjemność zaprosić gości na Ogólnopolski Festiwal Drag Queen, którego trzecia edycja odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2011 roku (dwie poprzednie edycje, również pod kierownictwem Kim Lee, odbywały się w klubie RASKO pod tym samym adresem).

-LE GARAGE

FESTIWAL

III Ogólnopolski Festiwal Drag Queen
w LE GARAGE


Termin – 26.08.2011r. (piątek), godz. 22.00
Prowadzenie festiwalu – Drag Queen KIM LEE
Patronat medialny – pismo Replika, www.gaylife.pl, www.transfuzja.org


Klub LE GARAGE ma przyjemność zaprosić gości na Ogólnopolski Festiwal Drag Queen, którego trzecia edycja odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2011 roku (dwie poprzednie edycje, również pod kierownictwem Kim Lee, odbywały się w klubie RASKO pod tym samym adresem). Wątkiem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie dorobek artystyczny MARYLI RODOWICZ, dlatego też w czasie tej edycji festiwalu każda z uczestniczek w pierwszym wyjściu zaprezentuje się we własnej interpretacji jednej z piosenek z dorobku ww. artystki.


Festiwal ma na celu promowanie kultury drag queen, ocenę aktualnych oraz wyłowienie nowych talentów (dlatego też ma charakter otwarty). Zapewniamy miłą i przyjazną atmosferę. Uczestniczki oceniane będą przez Jury, w skład którego wchodzą:

 1. Kinga Dunin – socjolożka i publicystka,

 2. Grażyna Hase – projektantka i ikona mody,

 3. Irena Karel – aktorka teatralna, filmowa i kabaretowa

 4. Mariusz Kurc – redaktor naczelny magazynu REPLIKA.


Każdy z uczestników Jury dokonywać będzie oceny poprzez przyznawanie punktów za każde wyjście w dwóch kategoriach: image, tj. strój i makijaż (w skali 1-5 pkt.) oraz interpretacja wykonywanej piosenki (również w skali 1-5 pkt.). Łączna ilość punktów za jedno wyjście od jednej osoby z Jury wynosić więc będzie od 2 do 10 pkt. (za obie kategorie), a zatem maksymalna ilość punktów w dwóch wyjściach dla jednej uczestniczki od całego Jury wynosić będzie 80 pkt.

O wynikach publiczność będzie informowana na bieżąco.


Jury dokona wyboru:

 • najlepszej Drag Queen – nagroda główna: diadem i tytuł "Królowej Le Garage" (na okres jednego roku, aż do kolejnego festiwalu), oraz voucher na zakup kosmetyków od firmy specjalizującej się m. in. w kosmetykach dla Drag Queen o wartości 700,00 PLN,

ponadto przyznane zostaną wyróżnienia w kategoriach:

 • najlepszy image (strój i makijaż) – wyróżniona osób otrzyma Voucher na zakupy w sklepie internetowym www.orlando-shop.pl o wartości 500,00 PLN, oraz gwarancję minimum 4 występów w klubie Le Garage w okresie najbliższego roku,

 • najlepsza interpretacja – wyróżniona osób otrzyma Voucher na zakupy w sklepie internetowym www.orlando-shop.pl o wartości 500,00 PLN, oraz gwarancję minimum 4 występów w klubie Le Garage w okresie najbliższego roku,,

zaś publiczność za pomocą kuponów do głosowania dokona wyboru:

 • Drag Queen publiczności – nagroda rzeczowa.


Nadmieniamy, że jedna Drag Queen nie będzie mogła wygrać jednocześnie nagrody głównej oraz wyróżnień – w przypadku jeżeli osoba, która zdobędzie tytuł najlepszej Drag Queen wygra również w klasyfikacji na jedną z dwóch wyróżnionych kategorii, wyróżnienie oraz nagroda przechodzi na osobę która zajęła w klasyfikacji kolejne miejsce. Również oba wyróżnienia nie mogą zostać przyznane jednej osobie (na analogicznych zasadach, w przypadku jeżeli jedna osoba wygra w obu kategoriach, wówczas w kategorii „najlepszy image” nagrodę otrzyma kolejna w klasyfikacji osoba).

Ponadto każda z wyróżnionych otrzyma statuetkę, a każda z uczestniczek oprócz uznania publiczności otrzyma od klubu pamiątkę oraz dyplom uczestnictwa.

Termin zgłaszania upływa w dniu 15 sierpnia. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio u Kim Lee (tel. 513-093-117).

Przebieg konkursu

W pierwszym wyjściu każda z uczestniczek będzie miała możliwość zaprezentowania się w interpretacji jednej piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz. Nie jest wymogiem dążenie do wizerunkowego upodobnienia się do interpretowanej artystki – wskazana jest interpretacja własna. Zgłoszenia wybranej piosenki należy dokonać u Kim Lee najpóźniej na siedem dni przed datą festiwalu – ponieważ piosenki nie mogą się powtarzać, o wyborze danego utworu decydować będzie kolejność zgłoszeń (z uwagi na powyższe przy zgłoszeniu się do festiwalu prosimy również podać tytuł wybranej piosenki. Wyjątek stanowi piosenka „Niech żyje bal”, która stanowić będzie piosenkę finałową).

W drugim wyjściu każda z uczestniczek będzie miała możliwość zaprezentowania się w interpretacji jednej, wybranej przez siebie piosenki (podobnie jak w przypadku pierwszego wyjścia, celem uniknięcia dublowania prosimy o zgłaszanie wybranej piosenki do Kim Lee – również decyduje kolejność zgłoszeń).

Po drugim wyjściu Jury ogłosi wyniki i przyzna tytuły. Po ogłoszeniu wyników wszystkie uczestniczki wykonują na scenie piosenkę finałową „Niech żyje bal”.

Szczegółowe informacje opublikowane zostaną na stronie klubu: www.legarage.pl, www.klubcity.pl, www.gaylife.pl, www.transfuzja.org, oraz na facebooku na stronie klubu Le Garage oraz profilu Drag Queen Kim Lee.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FESTIWALU
§ 1
 1. Trzeci Ogólnopolski Festiwal Drag Queen odbędzie się dnia 26 sierpnia 2011 roku w Klubie Le Garage w Warszawie, przy ul. Burakowskiej 12.

 2. Festiwal ma charakter konkursowy.

 3. Festiwal ma charakter otwarty, a zatem może do niego przystąpić każda osoba, zarówno o uznanym dorobku Drag Queen, jak również debiutantka (organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy udziału bez podania przyczyny).

 4. Warunkiem uczestnictwa jest również ukończenie 18 lat (w razie wątpliwości klub może zażądać dowodu osobistego).

 5. Nagrody główne przyznaje 4 osobowe jury.

 6. Każdy widz z publiczność ma prawo oddać jeden głos w kategorii Miss Publiczności. Widzowie oddają głosy w głosowaniu niejawnym na kuponach otrzymanych od organizatorów.


§ 2


 1. Każda z osób zaprezentuje się na scenie w dwóch wyjściach: w pierwszym wyjściu w piosence z repertuaru Maryli Rodowicz (za wyjątkiem piosenki „Niech żyje Bal”) oraz w drugim wyjściu w piosence dowolnej nie przekraczającej 4:00 minut (dopuszczalny jest mix więcej niż jednego utworu).

 2. Kolejność występów (identyczna w obu turach) będzie losowana w garderobie bezpośrednio przed rozpoczęciem festiwalu.

 3. Uczestniczki będą występować z playbacku. Istnieje możliwość śpiewu głosem własnym, jednak z uwagi na fakt iż jest to festiwal Drag Queen, nie będzie to traktowane jako dodatkowy atut.

 4. Uczestniczki oceniane będą w dwóch turach.

 5. O przyznaniu nagród decyduje jury w głosowaniu jawnym, oprócz nagrody Drag Queen Publiczności, przyznanej przez gości Le Garage.

 6. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu przez uczestniczki podczas festiwalu, nie zastosowanie się do powyższego może skutkować dyskwalifikacją uczestniczki. Prohibicja kończy się wraz z ogłoszeniem wyników festiwalu.

 7. W trakcie festiwalu uczestniczki będą miały do dyspozycji własny barek z napojami bezalkoholowymi znajdujący się w garderobie.

 8. Niewskazane jest używanie wulgaryzmów i złośliwości, złośliwych komentarzy wypowiadanych publicznie (w szczególnie drastycznych sytuacjach jury może zdyskwalifikować taką uczestniczkę).

 9. Wszystkie uczestniczki mają obowiązek wystąpienia w pełnym kostiumie we wspólnej finałowej piosence „Niech żyje bal” z repertuaru Maryli Rodowicz.

§ 3


 1. Jury składa się z czterech osób.

 2. Jurorzy mają prawo publicznego komentowania występów oraz ewentualnie zadawania pytań.
  Głosu udziela prowadząca Drag Queen Kim Lee.

 3. Wszystkie nagrody wraz z dyplomami są wręczane uczestniczkom na zakończenie festiwalu.§ 4


Uczestniczki będą oceniane przez Jury w dwóch kategoriach (każda z kategorii punktowana w skali 1-5, zatem każda z uczestniczek będzie miała możliwość zdobyć od każdej z osób z Jury maksymalnie 10 punktów za jedno wyjście):

1) image (makijaż i ubiór)

2) interpretacja własna

Ilość przyznanych punktów dla poszczególnych uczestniczek zostanie podana w podsumowaniu każdej tury przez prowadzącą Kim Lee.


§ 5


Uczestniczki nie zamieszkałe w Warszawie otrzymają od klubu zwrot części kosztów podróży w wysokości
50,00 zł.


ostateczna lista uczestniczek:


 1. DQ Charlotte ze Szczecina

 2. DQ Mała Mi z Warszawy

 3. DQ Młoda Shazza

 4. DQ London z Olsztyna

 5. DQ Vanessa ze Szczecina

 6. DQ Fatima z Warszawy

 7. DQ Żyleta z Torunia

 8. DQ Selina de Mellon ze Szczecina

 9. DQ Lady Brigitte z Łodzi

 10. DQ GypsyQueen Edyta z Warszawy

 11. DQ Lady Czardaszka z Warszawy

 12. DQ Tee Tee

 13. DQ Primadonna DQ Franceska z Warszawy

 14. DQ Cristina Aguillera

 15. DQ Amira z Lublina

 16. DQ Lady Camilla z Warszawy

 17. DQ Mariolka

 18. DQ Alexis

 19. DQ Evi Lasgo


edzamieszczono: 2011.07.13

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.293 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj