Zapowiedzi trans

2011.10.13-14 Gdańsk - Konferencja "Wykluczeni"


interdyscyplinarna konferencja dotycząca zjawisk, grup społecznych i osób wykluczonych z dominującego obrazu kultury.

KOMITET NAUKOWY:
Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz
Prof. Krzysztof Frysztacki
Dr hab., prof. UG Mieczysław Ciosek
Dr hab., prof. UG Beata Pastwa-Wojciechowska
Dr hab., prof. UW Anna Wieczorkiewicz
Dr hab. Janusz Erenc

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr Anna Kłonkowska
Dr Marcin Szulc

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
konferencja.wykluczeni@ug.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI
CZWARTEK, 13 PAŹDZIERNIKA

Od 8.00 – rejestracja uczestników

9.00 – 09.30 otwarcie konferencji
Prof. Maria Mendel, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Prof. UG dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa
Prof. UG dr hab. Anna Zawadzka, Wicedyrektor Instytutu Psychologii ds. Nauki

09.30 – 11.45 SESJA PLENARNA
Prof. UG dr hab. Janusz Erenc (Uniwersytet Gdański)
Teoria grupy społecznej a mechanizmy wykluczenia
Jolanta £azuga-Koczurowska, Przewodnicząca Zarządu Głównego MONAR
Uzależnienie jako droga wykluczenia społecznego
Prof. UW dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk)
Intelektualna i spektakularna atrakcyjność wykluczenia
Prof. WSNHiD dr hab. Zbigniew Galor
(Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Nowa alienacja: kiedy wykluczeni stają się zmarginalizowani?

11.45 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 – 14.00 SESJA PLENARNA
Prof. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
Miejsca, które wykluczają
Prof. Anna Firkowska-Mankiewicz
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – społecznie niewygodni inni
Prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
Sprawca i ofiara przestępstwa a zagadnienie wykluczenia i marginalizacji społecznej

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 20.00 WARSZTATY Oswajanie transpłciowości
Warsztaty prowadzą:
Anna Grodzka (Prezes Fundacji Trans-Fuzja na rzecz osób transpłciowych);
Dr Lalka Podobińska (Wiceprezes Fundacji Trans-Fuzja na rzecz osób transpłciowych)

20.00 BANKIET

PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIKA

9.00 – 10.45 OBRADY W SEKCJACH
„Wykluczony” – czyli kto? (sekcja A)
Dr Magdalena Zdrodowska (Uniwersytet Jagielloński)
Strategie sieciowe grup wykluczonych
Dr Mariya Koleva (Uniwersytet Warszawski; Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN)
Inclusion through Exclusion-Biopolitics and the Refugee Camp
Dr Joanna Truszkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Stereotypy niepełnosprawności
Mgr Joanna Kuchta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stygmat wybrakowanego konsumenta

Inność – przyczyna czy skutek odrzucenia społecznego? (sekcja B)
Mgr Małgorzata Kwiatkowska (Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN)
Opowieści o małym ciele. Sposoby normalizacji cielesnej odmienności
Dr Agnieszka Maj (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Otyłość jako odmienność – nieadekwatne ciało a wykluczenie społeczne
Mgr Maria Dębińska (Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN)
Dialektyka wykluczenia. Społeczne odrzucenie i działania emancypacyjne osób
transpłciowych w Polsce
Dr Anna Kłonkowska (Uniwersytet Gdański)
„Od mitologii do patologii”. O społecznym odbiorze i wykluczeniu osób transpłciowych.
Mgr Joanna Bączek (Uniwersytet Gdański; Gimnazjum Nr 1 im. Lecha Wałęsy w Re-dzie),
Mgr Magda Olga Hajdel-Drożańska (Gimnazjum Nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie)
Syndrom klasy “g” – tworzenie klas profilowanych i klas niejawnie wyselekcjonowa-nych jako
legitymizacja wykluczenia społecznego części uczniów gimnazjum publicznego.

10.45 -11.15 - Przerwa na kawę

11.15 – 13.00 – OBRADY W SEKCJACH

Inność jako kategoria społecznie niewygodna. (sekcja C)
Dr Dorota Rynkowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych w perspektywie lokalnej
Dr Iwona Anna Oliwińska (Uniwersytet Warszawski)
Starzy ludzie, trudna młodzież - wykluczeni, dyskryminowani
Dr Urszula Markowska-Manista
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie)
Dzieci uchodźcy ‘nieobywatele’ jako kategoria społecznie niewygodna. Wykluczone po-kolenie
w Dadaab
Dr Jolanta Sokołowska (Uniwersytet Gdański)
Młodzi wykluczeni czyli obraz świata w percepcji dzieci ulicy
Dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska (Uniwersytet Gdański)
Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości – czy biedny jest roszczenio-wy, a
bogaty przedsiębiorczy?

Ludzie wykluczeni – wędrówka po marginesie kultury. (sekcja D)
Dr Maciej Dębski (Uniwersytet Gdański)
Bezdomność w Polsce. Wybrane zagadnienia i kwestie sporne
Dr Marcin Szulc (Uniwersytet Gdański)
Współczucie, czy pogarda? Młodzież wobec zjawiska bezdomności
Mgr Jerzy Gruszka, Halina Grabowska (Urząd Statystyczny w Krakowie)
Wykluczenie społeczne osób bezdomnych w Polsce. Zarys badań.
Mgr Iwona Kudlińska (Uniwersytet £ódzki)
Bezradni, roszczeniowi, inni? - współczesne mechanizmy wykluczenia społecznego klientów
pomocy społecznej w świetle analiz jakościowych
Mgr Andrzej Kacprzak (Uniwersytet £ódzki)
Integrowani czy wykluczani? Problemy (re)adaptacyjne więźniów po odbyciu kary
pozbawienia wolności w świetle badań i analiz socjologicznych

Inność i wykluczenie w sztuce. (sekcja E)
Dr Paweł Móżdżyński (Uniwersytet Warszawski)
Inni w polskiej sztuce współczesnej
Dr Izabela Trzcińska (Uniwersytet Jagielloński)
Tożsamość wampira. Od odrzucenia do fascynacji

13.00 – 14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30 – 18.30 WARSZTATY
Czy rozwiązanie problemu bezdomności w Polsce jest dzisiaj możliwe?
Warsztaty prowadzi:
Dr Maciej Dębski (Uniwersytet Gdański)
edzamieszczono: 2011.10.12

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.1734 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj