życie seksualne transów

Aktywność seksualna i temperament u transseksualistów


Streszczenie artykułu z Pamiętników IV Konferencji Seksuologów. Warszawa 1985 r.

Stanisław Dulko, z Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie.
Kierownik: Prof.: dr hab. med. Kazimierz Imieliński


Aktywność seksualna i temperament u transseksualistów

Celem pracy było sprawdzenie hipotez:
1. Transseksualiści typu K/M. wykazują cechy temperamentu podobne do cech mężczyzn z grupy porównawczej nie dotkniętych transseksualizmem, a transseksualiści typu M/K wykazują cechy temperamentu podobne do cech kobiet z grupy porównawczej nie dotkniętej transseksualizmem.
Hipotezę tę uzasadnia literatura (Strelau, Boyar i Aliman, Dorner, Eicher, Diamond) na temat wpływu hormonów oraz neurotransmiterów na budowę układu nerwowego osób transseksualnych, jak również związku budowy tego układu z temperamentem seksualnym badanych osób.
2. Transseksualiści typu K/M. wykazują wzory aktywności seksualnej podobne do mężczyzn z grupy porównawczej niedotkniętych transseksualizmem, zaś transseksualiści typu K/M. wykazują wzory aktywności seksualnej podobne do kobiet z grupy porównawczej niedotkniętych transseksualizmem.

Jeśli hipoteza 1 jest prawdziwa, należy oczekiwać, że wzory aktywności seksualnej osób badanych są zgodne z psychicznym poczuciem płci, a niezgodne z posiadaną budową ciała.

Charakterystyka osób badanych i grup porównawczych

* Badanie objęło 37 osób transseksuanych: 23 typu k/m oraz 14 typu m/k, w wieku 18- 46 lat. Przeważały osoby w stanie wolnym, ze środowiska inteligenckiego. W okresie przeprowafzonych badań wszyscy transseksualiści posiadali partnerów erotycznych.
* Grupa porównawcza w zakresie cech temperamentu to 1265 mężczyzn oraz 1255 kobiet w wieku 17- 60 lat.
* Grupa porównawcza w zakresie aktywności seksualnej to 100 kobiet i 100 mężczyzn w wieku 19- 49 lat.

Metodyka badań

Wykonano standardowe badania kliniczno-seksuologiczne oraz wiele badań pomocniczych, w tym oznaczenie poziomu hormonów płciowych.
Do pomiaru cech temperamentu użyto Kwestionariusza Temperamentu Strelau’a, z którego wykorzystano wyniki dla skal: siła procesu pobudzenia oraz ruchliwość procesów nerwowych.
Wzory aktywności seksualnej zmierzono przy zastosowanie Kwestionariusza do badania transseksualizmu autorstwa S. Dulko. ( Zawiera on 179 pytań dotyczących faktów z biografii seksualnej badanego, uwzględnia następujące wymiary aktywności seksualnej: elementy aktywności w okresie dzieciństwa i dojrzewania, orientacja seksualna, seksualny obraz własnej osoby, oczekiwana i realizowana rola seksualna, postawa wobec seksualności, pierwsze elementy aktywności seksualnej w okresie dojrzałości, stosunki płciowe, liczba partnerów erotycznych i związków partnerskich, aktualny typ układu partnerskiego i rodzaj więzi uczuciowej z partnerem, siła potrzeby seksualnej, częstotliwość realizacji potrzeby seksualnej, stopień uzyskiwanej satysfakcji podczas zachowań seksualnych, wzory aktywności seksualnej.

Przebieg badań

Badania przepowadzono w Zakładzie Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie. Nie były one anonimowe, każde badanie przeprowadzone zostało osobiście i indywidualnie przez autora, podczas dwóch posiedzeń, w okresie od maja 1982 do stycznia 1983 roku.

Analiza wyników

Do analizy badań posłużono się metodami statystyki opisowej oraz matematycznej.
Wszystkie trzy hipotezy badawcze okazały się trafne, wysunięto następujące wnioski szczegółowe:
1. Osoby transseksualne prowadzą aktywne oraz dosyć wszechstronne życie erotyczne, szczególnie jest to widoczne u osób transseksualnych typu K/M. Przejawy aktywności seksualnej, takie jak: fantazje wytwórcze i odtwórcze, sny o treści erotycznej, orgazmy nocne, rodzaj stosowanych „technik” i pozycji, różnorodność zachowań seksualnych występują częściej w badanej grupie transseksualistów typu K/M. niż M/K. Znacznie częściej występują u transseksualistów niż w grupie porównawczej sny o treści erotycznej, natomiast mniejsza jest częstotliwość realizacji potrzeby seksualnej. Wyraźnie rzadziej osoby z grupy K/M. przeżywają orgazm niż mężczyźni z grupy porównawczej, nie ma natomiast istotnych różnic w częstotliwości przeżywania orgazmu przez grupy kobiet z grupy porównawczej oraz transseksualistów typu M/K. Wzory aktywności seksualnej badanych transseksualistów nie różnią się od danych w grupie porównawczej w zakresie siły potrzeby seksualnej.
2. Transseksualiści K/M. posiadają cechy temperamentu takie same jak grupa porównawcza mężczyzn, a nie jak grupa porównawcza kobiet. Transseksualiści typu M/K posiadają cechy temperamentu takie same, jak grupa porównawcza kobiet.

Wątpliwości co do próby uogólnień wyników wynikają z małej ilości badanych osób, pożyteczne byłyby więc badania za znacznie większej grupie transseksualistów.edzamieszczono: 2007.08.11

szukaj

menu

najnowsze teksty

najnowsze posty

linki sponsorowane

możesz pomóc

Zapisz się do grupy mailowej

publikacje

wspierają nas

polecane

twoja transKARTA

kalendarium

! Oddziały i grupy Trans-Fuzji

! spotkania indywidualne

# pomoc psychologiczna

dla osób transpłciowych:
- w Krakowie
- w Poznaniu
- w Trójmieście
- w Warszawie
- we Wrocławiu

* pomoc prawna

myśli i cytaty

Życie jest za krótkie, aby być niewolnikiem ludzkich oczekiwań. Nie warto powstrzymać się od działań z obawy przed krytyką innych.
Antony Hegarty

Trans-Fuzja w necie

transgenderyzm

Można rozumieć jako praktykę przekraczania norm związanych z płcią. W takim ujęciu osoba transgenderowa to ktoś, kogo prezentacja płciowości przynajmniej czasami jest odmienna od oczekiwań kultury, w jakiej ta osoba żyje.

transpłciowość

Różnymi wariantami transpłciowości są:

transwestytyzm

Tego się nie leczy, można tylko zaakceptować. Lekarz, który będzie utrzymywał, że Cię z tego wyleczy, nie wie o czym mówi. Leczyć można tylko fetyszyzm transwestytyczny.

należymy do

generowano:
0.3179 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj